Agenda Konferencji

*Program może jeszcze ulec drobnym modyfikacjom.

DZIEŃ 1

11 CZERWCA

10:30 – 13:00

Pokazy technologii

damian-sobczak

Damian Sobczak

Nodigmarket24

Prezentacja mini maszyny przeciskowej z głowicą kontrolowaną MMP-35  - część 1

Podczas pokazu specjaliści zaprezentują szybkość wykonywania przecisku, możliwość zmiany kierunku przecisku lub zagłębienia, wykonają automatyczny profil przewiertu do dokumentacji końcowej oraz przecisk dwururowy 2×110 mm o długości 20-30 m.
damian-sobczak

Tomasz Borowiak

SAERTEX multiCom

Instalacja rękawa bezstyrenowego do transportu wody pitnej firmy Saertex za pomocą technologii lamp UV firmy ProKASRO - część 1

Tematem pokazu będzie bezwykopowa instalacja bezstyrenowego rękawa CIPP opartego na żywicy winyloestrowej za pomocą odpowiednio dobranej do tego technologii.
Piotr Kosz

Piotr Kosz

Steinzeug-Keramo Sp. z o.o.

Renowacja systemów kanalizacyjnych za pomocą elementów polimerobetonowych

Podczas pokazu zostaną zaprezentowane elementy z polimerobetonu stosowane przy bezwykopowej renowacji kanałów, studni betonowych okrągłych i prostokątnych oraz korony bieżni osadników. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące parametrów technicznych polimerobetonu, sposobu łączenia elementów wewnątrz kanału czy studni i rekomendowanych klejów epoksydowych oraz zapraw iniekcyjnych. Podczas pokazu nie zabraknie także informacji na temat aktualnego oraz przyszłego portfolia rur kamionkowych przewiertowych stosowanych przy bezwykopowej budowie i renowacji sieci kanalizacyjnych.
Mariusz Iwanejko

Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.
Mariusz Iwanejko

Yuliya Panchy

Hovering Solutions
Mariusz Iwanejko

Andrzej Świątek

Blejkan S.A.

Pokaz możliwości autonomicznych robotów latających Hovering Solutions przeznaczonych do inspekcji sieci kanalizacyjnych

Podczas pokazu zostaną zaprezentowane możliwości dronów Hovering Solutions, wykonujących inspekcje sieci kanalizacyjnej. Roboty działają bez pilota, komunikacji radiowej, GPS/GNSS czy oświetlenia. Drony rejestrują wysokiej jakości dane, w tym georeferencyjne chmury punktów 3D, obrazy panoramiczne o wysokiej rozdzielczości i kompleksowy raport o uszkodzeniach. Dane te ułatwiają całościową ocenę stanu tunelu, przekrojów i śledzenie zmian w czasie. Hovering Solutions zapewnia internetową platformę wizualizacji 3D, umożliwiającą łatwy dostęp do danych i ich analiz.
Piotr Kosz

Freestyle Motocross

Występ freestyle motoross (FMX)

Piotr Kosz

Krzysztof Michoń

MULLER Polska sp. z o.o.

Robot frezujący Rausch Rehab – najbardziej efektywny i wielofunkcyjny robot, jakiego do tej pory poznała branża

Innowacyjny, potężny. Szybki. Dokładny. Przyjazny dla materiałów. Wielofunkcyjny. Ekonomiczny. Lepszy i skuteczniejszy niż wszystko, co branża znała do tej pory. Klienci Rausch Rehab mogą oczekiwać najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie przebudowy i utrzymywania infrastruktury podziemnej.
Mateusz Saładziak

Mateusz Saładziak

Gamm-Bud sp. z o.o.

Pomiar szczelności kanalizacji grawitacyjnej metodą powietrzną zgodnie z normą PN 1610

Podczas pokazu zaprezentowany zostanie proces pomiaru szczelności kanalizacji. Pomiar odbędzie się z zastosowaniem wymogów normy PN 1610 i przeprowadzony zostanie przy użyciu powietrza. Do rejestracji procesu użyte zostanie oprzyrządowanie autorskie.

Mariusz Iwanejko

Krzysztof Czudec

Heads sp. z o.o.
Mariusz Iwanejko

Jacek Jaworski

Heads sp. z o.o.
Mariusz Iwanejko

Rafał Leśniak

Heads sp. z o.o.

Pokaz recyklingu płuczki wiertniczej

W trakcie pokazu inżynierowie z firmy Heads sp. z o.o. zademonstrują technologię recyklingu płuczki wiertniczej na przykładzie mobilnego urządzenia do oczyszczania płuczki systemu RU 300. Urządzenie to posiada wydajności oczyszczania 300 l/minutę płuczki do technologii HDD. Test oczyszczania odbędzie się w warunkach polowych, użyte materiały do sporządzenia płuczki będą produktami z oferty firmy Heads.

Łąka

13:00 – 14:00

Rodeo HDD

Piotr Kosz

Freestyle Motocross

Występ freestyle motoross (FMX)

drilltrack

DRILLTRACK

Firma Drilltrack z Jędrzejowa zajmuje się usługami przewiertów sterowanych HDD (Horizontal Directional Drilling)

Firma Drilltrack oferuje usługi w zakresie wykonywania przewiertów pod drogami, rzekami, kanałami, liniami kolejowymi oraz w innych trudno dostępnych miejscach. Posiada ona wiertnice HDD, które są wyposażone w specjalistyczne systemy umożliwiające precyzyjne sterowanie kierunkiem przewiertu oraz minimalizację wpływu na otoczenie.

Wiertnica: AT-BORETEC MT11 ROCKDRILL

drilltrack

JAMAT

Wykonawca robót budowlanych JAMAT z Brzezia specjalizuje się w budownictwie bezwykopowym, a dokładniej w poziomych przewiertach kierunkowych. Założona w 2011 roku firma rodzinna stale się rozwija, zyskując reputację wykwalifikowanego i niezawodnego wykonawcy w zakresie instalacji projektów infrastruktury energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Obecnie 17 wykwalifikowanych pracowników realizuje projekty instalacji rurowych na terenie całej Polski.

Wiertnica: Vermeer D23x30 seria S3

Łąka

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

Oranżeria, Spichlerz

15:00 – 17:00

Pokazy technologii

damian-sobczak

Jacek Kulig

BASE-IP, Schöngen

Pełna rewitalizcja kanałów grawitacyjnych za pomocą rur Concept PP-HM do DN560

Nie od dzisiaj wiemy, że jest wiele metod naprawy uszkodzonych – nieszczelnych przewodów kanalizacji grawitacyjnej.
W naszym przypadku nie mówimy tylko o naprawie, ale o wprowadzeniu do istniejącego kanału nowego systemu rurowego o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych.
Zwracamy uwagę, że firma SCHOENGEN jako jedna z niewielu opracowała SYSTEM (rury i kształtki) z polipropylenu, które można z powodzeniem stosować w REWITACLIZACJI kanałów do średnicy wewnętrznej DN 600.
W sposób interaktywny chcemy się podzielić wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie.
Nasza prezentacja ma być raczej odpowiedzią na nurtujące Was pytania i wątpliwości.
Kilka z podstawowych pytań i przykładowych zagadnień publikujemy:
Dlaczego właśnie polipropylen?
Dlaczego taka metoda?
Jakie są zalety?
Jakie są ewentualne ograniczenia?
Co zyskujemy?
Czy konieczne jest stosowanie skompilowanych rozwiązań sprzętowych?
Chętnie odpowiemy na inne pytania i wątpliwości.
W przypadku zagadnie dotyczących rozwiązań sprzętowych opierać się będziemy na wiedzy i doświadczeniach naszych znajomych z firmy TRACTO-TECHNIK.

damian-sobczak

Anna Groffik

Geo-radar

GroundTEM – pokaz pomiarów bezinwazyjnych metodą TEM (metodą procesów przejściowych – Time-Domain Electromagnetic Method)

System pomiarowy składa się układu nadawczego i odbiorczego. Pomiary polegają na indukcji pola elektromagnetycznego w głąb Ziemi przy użyciu pętli indukcyjnej. W momencie napotykania przez fale elektromagnetyczne różnych warstw geologicznych wytwarzane są prądy wirowe, które z kolei powodują powstanie wtórnego pola elektromagnetycznego. Przewodność elektryczna badanych gleb i skał jest kontrolowana przez mineralogię, zawartość gliny, zawartość wody, zasolenie i porowatość. Fale te zostają następnie zarejestrowane na powierzchni za pomocą pętli odbiorczej. Na podstawie otrzymanych rejestrów można obliczyć rozkład przewodności ośrodka geologicznego.
Metoda TEM pomaga w zlokalizowaniu przede wszystkim wód gruntowych, monitorowaniu stanu warstwy wodonośnej, a także rozróżnieniu różnych złóż geologicznych.
Podczas pokazu zostanie zaprezentowany sposób przeprowadzenia pomiaru – od rozłożenia systemu pomiarowego do otrzymania wyniku końcowego z danego punktu pomiarowego.

Piotr Kosz

Tomasz Szczepański

CBiC
Dariusz Zwierzchowski

Dariusz Zwierzchowski

CBiC

Badania konstrukcji obiektów sieci kanalizacyjnych w praktyce. Na miejscu i w laboratorium

W trakcie pokazu zostaną zaprezentowane i omówione zasady wykonywania następujących badań:
– pull-off (wymagania normy EN-PN 1542 za rzeczywistość budowy)
– GWT
– wykrywanie zbrojenia
– pomiar grubości wyprawy, laminatu, powłoki
– młotek Schmidta
Przy rozpoznaniu stanu technicznego, zarówno w trakcie bieżącej kontroli, jak i przy dokładniejszej ocenie związanej np. z ekspertyzą czy projektowaniem, występuje konieczność wykonania badań konstrukcji i jej środowiska pracy. Niektóre badania są też później elementem badań odbiorowych po wykonaniu prac renowacyjnych. Niektóre z badań są na tyle proste, że można je wykonać i uzyskać wyniki już na obiekcie. Natomiast istotne jest, na ile warunki terenowe wpływają na poprawność wykonywania np. próby „pull-off” lub badania liczby odbicia młotkiem Schmidta i czy są one zgodne z wymaganiami norm, do których się odnoszą. Cześć z badań można wykonać wyłącznie w laboratorium, np. badanie wytrzymałości betonu czy wykładziny na ściskanie, ocena skażania siarczanami czy weryfikacja materiałów poprzez widmo w podczerwieni. Dla tych badań kluczowe jest pobranie na obiekcie reprezentatywnej próbki.
Podczas pokazu omawianie powyższych zagadnień zostanie połączone z prezentacją na żywo badań polowych, takich jak próba „pull-off”, młotek Schmidta, badanie wodoszczelności GWT, badania pH, wykrywanie zbrojenia, pomiar grubości powłoki żywicznej. Specjaliści omówią również interpretację wyników badań w kontekście określenia „zgodności z wymaganiami” np. wykonanych prac.
Piotr Kosz

Tomasz Borowiak

SAERTEX multiCom

Instalacja rękawa bezstyrenowego do transportu wody pitnej firmy Saertex za pomocą technologii lamp UV firmy ProKASRO - część 2

Tematem pokazu będzie bezwykopowa instalacja bezstyrenowego rękawa CIPP opartego na żywicy winyloestrowej za pomocą odpowiednio dobranej do tego technologii.
damian-sobczak

Damian Sobczak

Nodigmarket24

Prezentacja mini maszyny przeciskowej z głowicą kontrolowaną MMP-35 - część 2

Podczas pokazu specjaliści zaprezentują szybkość wykonywania przecisku, możliwość zmiany kierunku przecisku lub zagłębienia, wykonają automatyczny profil przewiertu do dokumentacji końcowej oraz przecisk dwururowy 2×110 mm o długości 20-30 m.
Piotr Kosz

Freestyle Motocross

Występ freestyle motoross (FMX) - pokaz finałowy

Łąka

19:00 – 23:30

Biesiada

Wieczorem zaprosimy Państwa na biesiadę grillową, podczas której odbędzie się koncert muzyki latino.

Spichlerz

DZIEŃ 2

12 CZERWCA

9:00 – 10:40

Sesja I - Bezwykopowa Budowa

Paweł Kośmider

Paweł Kośmider

Wydawnictwo INŻYNIERIA

Otwarcie konferencji

Piwoda Lukasz

Łukasz Piwoda

Gaz-System S.A.
Osikowicz Robert

Paweł Szufleński

Gaz-System S.A.

Sieć przesyłowa wodoru – plany, wyzwania, prowadzone działania

Przedstawienie informacji na temat planowanych i prowadzonych działań związanych z siecią przesyłową wodoru w kraju. W ramach referatu zaprezentowane zostaną wyzwania związane zarówno z budową nowej infrastruktury do przesyłu wodoru, jak również w zakresie przystosowania wybranych fragmentów obecnej sieci przesyłowej gazu ziemnego na potrzeby transportu wodoru.

Roland Kośka

Roland Kośka

Gaz-System S.A.

Nowe, spektakularne projekty bezwykopowe zrealizowane w GAZ-SYSTEM S.A w latach 2023 – 2024

Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane m.in. pierwsze instalacje HDD z podziałem liry wykonane w Operatorze Gazociągów Przesyłowych oraz uwarunkowania dopuszczenia do instalacji oraz wnioski z ich realizacji.
Piotr Zakrzewski

Piotr Zakrzewski

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Triki Geotechniki

Referat będzie próbą analizy wpływu błędów podczas rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na ryzyko prowadzenia prac wiertniczych. Poprzez prezentację konkretnych przykładów, omówione zostaną przypadki, w których błędy w rozpoznaniu podłoża doprowadziły do poważnych incydentów na etapie realizacji. Ponadto, podczas prezentacji poruszona zostanie kwestia niewłaściwej interpretacji podstawowych parametrów geotechnicznych.

Adam Bok

Adam Bok

PROMA
Zdjęcie-Toczek-Przemek (1)

Dr inż. Przemysław Toczek​

Akademia Górniczo-Hutnicza

Rozwój poprzez innowacje. Projekt badawczy pod egidą NCBiR „Laminatowa stalowa rura osłonowa – polska innowacja w przewiertach horyzontalnych”

Adam Bok

Magdalena Wasilewska

GGT Solutions S.A.

Realizacja przewiertu HDD metodą Intersect na przykładzie przekroczenia Rezerwatu Olszanka

Adam Bok

Jacek Jaworski

HEADS sp. z o.o.

Systemy recyklingu płuczki wiertniczej szansą dla gospodarki obiegu zamkniętego

Oranżeria

10:40 – 11:00

Przerwa kawowa

Panorama

11:00 – 12:40

Sesja I - Bezwykopowa Budowa

Krzysztof Korzekwa

Krzysztof Korzekwa

Sanimet Krzysztof Grzywacz

Możliwości i ograniczenia metody mikrotunelowania

Rupikowski Maciej

Maciej Rupikowski

GGT Solutions S.A.

Możliwości i ograniczenia technologii Direct Pipe

Roland Kośka

Marcin Firkowski

HDI

Możliwości i ograniczenia metody HDD

Osikowicz Robert

Robert Osikowicz

ROE

Panel dyskusyjny - Możliwości i ograniczenia mikrotunelowania, HDD i Direct Pipe

Uczestnicy panelu:

Roland Kośka

Marcin Firkowski

HDI
Krzysztof Korzekwa

Krzysztof Korzekwa

Sanimet Krzysztof Grzywacz
Rupikowski Maciej

Maciej Rupikowski

GGT Solutions S.A.
Rupikowski Maciej

Dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Oranżeria

12:40 – 13:00

Przerwa kawowa

Panorama

13:00 – 14:45

Sesja II - Bezwykopowa Renowacja

Hoffmann Michael

Dr. Michael Hoffmann

SBKS GmbH & Co. KG

Wykładziny CIPP. Zapewnienie jakości dla zrównoważonej rehabilitacji

Prezentacja podkreśli znaczenie niezależnych testów w zapewnianiu jakości wykładzin CIPP jako kluczowego elementu zrównoważonej rehabilitacji infrastruktury. Prelegent omówi, w jaki sposób rygorystyczne testy tych wykładzin nie tylko zapewniają ich skuteczność i trwałość, ale także przyczyniają się do bardziej zrównoważonych praktyk rehabilitacyjnych w porównaniu z tradycyjnymi metodami wykopowymi.

Roland Kośka

Tomasz Szczepański

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Powłoki i wyprawy ochronne w kanałach, studniach i komorach kanalizacyjnych. Przegląd dostępnych technologii z uwzględnieniem ich zalet i ograniczeń

W obiektach kanalizacyjnych mogą panować skrajnie różne warunki, zarówno od strony występujących zagrożeń korozyjnych, jak i aktualnego stanu samej konstrukcji lub możliwości realizacji napraw w danej lokalizacji. Często trudno pogodzić wszystkie wymagania na tym samym poziomie, będąc pod presją i czasu i kosztów. Rozwiązania technologiczne, z pozoru poprawne, mogą trafić na barierę braku technicznych możliwości wykonania w danym obiekcie lub zbyt szybko ulegać destrukcji. Dlatego znajomość szerokiej gamy potencjalnych rozwiązań materiałowych związanych z ochroną tych obiektów przed korozją, a w tym zarówno ich mocnych stron, jak i istniejących ograniczeń, jest kluczem do właściwego dobrania rozwiązania materiałowego i jego poprawnej aplikacji. W rezultacie zwiększa się znacząco szansa na uzyskanie oczekiwanej przez zamawiającego i wykonawcę skuteczności i trwałości wykonanych prac. Przedstawienie praktycznych przykładów z realizacji i zestawień porównawczych podstawowych cech dla poszczególnych typów materiałów, pozwoli na uzyskanie niezbędnej wiedzy w tematyce wykładu.
Kees Den Besten

Kees den Besten

AOC

Odnawialne źródła w reliningu - zrównoważona, szybka renowacja kanalizacji i wodociągów

Technologia CIPP sama w sobie jest wysoce zrównoważonym rozwiązaniem do renowacji rur kanalizacyjnych i wodociągów, minimalizującym negatywny wpływ prowadzonych robót na środowisko i otoczenie społeczne. Niezależnie od tego, czy instalacja jest wykonywana w technologii utwardzania gorącą wodą czy promieniami UV, dla obu metod AOC - jako światowy lider w dziedzinie żywic do CIPP - oferuje szeroką gamę dostępnych typów żywic, które zostaną omówione podczas prezentacji. Ponadto szczególny nacisk zostanie położony na nowe rodzaje żywic na bazie PET z recyklingu (rPET), dzięki czemu technologia ta będzie jeszcze bardziej zrównoważona.

Mariusz Iwanejko

Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.

A samochody mkną… Renowacja kolektora Nadbrzeżnego w Warszawie

Bezwykopowa renowacja kanału 1600/2000mm o długości ponad 4,5 km kanalizacji ogólnospławnej pod główną osią komunikacyjną Warszawy w ul. Czerniakowskiej. Wiele wyzwań organizacyjnych podczas projektowania i wykonywania robót. A nad nami samochody mkną… Społeczeństwo nie wie, co się dzieje po ziemią, my brodzimy w ściekach i wykonujemy swą ulubioną robotę – montaż modułów rurowych z GRP. Największy kontrakt renowacyjny ostatnich lat w Polsce krótko i sprawnie pokazany w oparciu o film z budowy.

Mariusz Iwanejko

Tomasz Borowiak

SAERTEX multiCom

Dlaczego tak ważne jest dobranie odpowiedniego rękawa do bezwykopowej renowacji rurociągów wody pitnej

Zaprezentowane zostaną produkty firmy SAERTEX multiCom, czyli rękawy z włókna szklanego mające zastosowanie w bezwykopowej renowacji przewodów kanalizacyjnych, rurociągów gazowych oraz transporcie wody pitnej.
Wykładziny CIPP są od dziesięcioleci stosowane w sektorze kanalizacyjnym. W ostatnich latach coraz częściej znajdują zastosowanie w sektorze wody pitnej. Higieniczne, trwałe i bezpieczne- wykładziny rurowe GRP muszą spełniać najwyższe standardy jakości dla bezwykopowej renowacji rur wody pitnej. W końcu zapewniają one dostawy wody pitnej dla wielu ludzi. Rury do wody pitnej muszą zatem spełniać wymagania wykraczające daleko poza zakres przepływu grawitacyjnego. Muszą być w stanie wytrzymać ciśnienie nominalne do 16 barów w długim okresie i spełniać wysokie standardy higieny. Po intensywnej fazie rozwoju, SAERTEX multiCom® wprowadził na rynek SAERTEX LINER® H2O, pierwszą na świecie wykładzinę GRP utwardzaną promieniami UV do bezwykopowej renowacji rur wody pitnej, i zaprezentował ją na targach IFAT w 2016 roku. Było to oparte na znaczących zmianach w istniejących produktach i dalszych nowych rozwiązaniach w całej konstrukcji wykładziny, różnych metodach testowania i technologii łączenia. Po ośmiu latach cieszymy się wieloma pozytywnymi referencjami z całego świata.

Mariusz Iwanejko

Yuliya Panchy

Hovering Solutions

Doświadczenia z wykorzystania autonomicznych robotów latających w inspekcji sieci kanalizacyjnych obszaru metropolitalnego Madrytu

Obszar metropolitalny Madrytu, zamieszkany przez ponad 6 milionów ludzi milionów ludzi, szczyci się jedną z największych w Europie sieci kanalizacyjnych, obejmującą ponad 15 000 km kanalizacji sanitarnej. Okresowe kontrole tej rozległej infrastruktury mają kluczowe znaczenie dla zminimalizowania strat wody, zapobiegania zanieczyszczeniom i rozwiązywania problemów strukturalnych. Tradycyjne metody inspekcji stwarzały ryzyko i były czasochłonne. Roboty kołowe były nieskuteczne w tunelach o dużej średnicy. Idealnym rozwiązaniem stały się autonomiczne drony.

Firma komunalna Canal de Isabel II odpowiedzialna za obieg wody w Madrycie, do inspekcji podziemnych zastosowała autonomiczne roboty latające Hovering Solutions. Roboty działają bez pilota, komunikacji radiowej, GPS/GNSS czy oświetlenia. Drony przeprowadziły inspekcje setek kilometrów kanałów ściekowych, identyfikując wycieki, połączenia i dostarczając dokładne modele 3D dla tuneli i rur o średnicy ponad 800 mm. W trzecim kwartale 2023 r. technologia została opatentowana.

Korzyści dla bezpieczeństwa wynikające z ich zastosowania obejmują wyeliminowanie konieczności wchodzenia do kanałów przez personel. Drony rejestrują wysokiej jakości dane, w tym georeferencyjne chmury punktów 3D, obrazy panoramiczne o wysokiej rozdzielczości i kompleksowy raport o uszkodzeniach. Dane te ułatwiają całościową ocenę stanu tunelu, przekrojów i śledzenie zmian w czasie. Hovering Solutions zapewnia internetową platformę wizualizacji 3D, umożliwiającą łatwy dostęp do danych i ich analiz

Oranżeria

14:45 – 15:45

Przerwa obiadowa

Oranżeria, Spichlerz

15:45 – 16:30

Sesja III

Bogdan Przybyła

Dr inż. Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska

Badania odbiorowe wykładzin CIPP – zakres badań a interesy uczestników/stron przedsięwzięcia

Zakres badań odbiorowych wykładzin CIPP (rodzaje badań i ich szczegółowość) nie jest jednoznacznie określony. Wykonawcy i inwestorzy mogą postulować przyjmowanie różnych zestawów badań ze względu na ochronę swoich interesów i potrzebę optymalizacji kosztów. W pewnym stopniu dotyczy to również producentów wykładzin i ich komponentów. W praktyce można się spotkać z nadmiernym ograniczaniem zakresu badań odbiorowych, co skutkuje problemami w obiektywnym rozpoznaniu przyczyn nieudanych działań renowacyjnych i ostatecznie nie pozwala na przyjęcie działań zaradczych. W ramach prezentacji podjęta będzie próba omówienia tych zagadnień, jako wstęp do wywołania dyskusji i ustalenia konsensusu, co mogłoby być podstawą do korekty aktualnych polskich wytycznych odbiorowych wykładzin CIPP.

Panel dyskusyjny o wytycznej "Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych" 2.0

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych prowadzi prace nad nową wersją wytycznych „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych”. Została opracowana propozycja zmian oraz macierz badań koniecznych do wykonania i zalecanych. Były one konsultowane z producentami, wykonawcami, a także międzynarodowymi instytutami badawczymi. Zależy nam jednak, by wszyscy zainteresowani, a zwłaszcza inwestorzy, mogli zapoznać się z propozycjami oraz wnieść swoje uwagi. Dlatego sesja III będzie transmitowana nie odpłatnie w portalu inzynieria.com oraz na profilu Inżynieria Bezwykopowa na Facebooku, a każdy będzie mógł zadać pytanie lub zgłosić wnioski.
Zachęcamy również do pobrania i zapoznania się z opracowaną macierzą badań jeszcze przed dyskusją

 

ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY:

Andrzej Kolonko

Dr inż. Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska
Florian Piechurski

Dr inż. Florian Piechurski

Politechnika Śląska
Paweł Popielski

Dr hab. inż. Paweł Popielski

Politechnika Warszawska
Bogdan Przybyła

Dr inż. Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska
Adam Wysokowski

Prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski

Uniwersytet Zielonogórski
Dariusz Zwierzchowski

Dr inż. Dariusz Zwierzchowski

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.
Paweł Kośmider

Paweł Kośmider

Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych

Oranżeria

16:30 – 17:30

Wykład inspiracyjny

Naval

Naval Paweł Mateńczuk

NAVAL

Czego inżynierowie mogą nauczyć się od żołnierza Jednostki Wojskowej GROM

Oranżeria

20:30 – 3:00

Uroczysta gala, rozdanie nagród TYTAN 2024

Podczas gali także:
– uroczysta kolacja
– zabawa przy dźwiękach muzyki
– pokaz iluzji Franka Jodłowskiego

 

Oranżeria

DZIEŃ 3

13 CZERWCA

9:30 – 13:00

Wycieczka techniczna

Wycieczka do Muzeum Fabryki „Emalia” Oskara Schindlera

Wycieczka

ROZKŁAD JAZDY AUTOKARÓW

11.06 (wtorek)

WYJAZD Z HOTELU NA KONFERENCJĘ
AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 9.50 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 10.10

WYJAZD DO HOTELU PO POKAZACH
AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 17.00 (po zakończeniu pokazów pokazów) –> Hotel WITEK godz. 17.20

 WYJAZD Z HOTELU NA BIESIADĘ
AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 18.45 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 19.05

 WYJAZD Z BIESIADY DO HOTELU
AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 22.30 –> Hotel Hotel WITEK
AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 00.00 –> Hotel Hotel WITEK

12.06 (środa)

WYJAZD Z HOTELU NA KONFERENCJĘ
AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 8.25 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 8.45

WYJAZD DO HOTELU PO KONFERENCJI
AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 17.40 (po zakończeniu obrad) –> Hotel WITEK  

WYJAZD Z HOTELU NA GALĘ
AUTOKAR 1: Hotel WITEK – godz. 20.10 –> Dwór w Tomaszowicach – godz. 20:25

WYJAZD Z GALI DO HOTELU
AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 23.45 –> Hotel Hotel WITEK
AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 1.30 –> Hotel Hotel WITEK
AUTOKAR 1 Dwór w Tomaszowicach – godz. 3.00 –> Hotel Hotel WITEK

13.06 (czwartek)

WYJAZD Z Tomaszowic na wycieczkę
AUTOKAR 1: Dwór w Tomaszowicach – godz. 9.30 –> Hotel WITEK godz. 9.45 –> Fabryka Schindlera

POWRÓT z wycieczki do Tomaszowic
AUTOKAR 1 Fabryka Schindlera godz. 12:40 –> Parking nad Dworcem Głównym –> Hotel Witek –> Dwór w Tomaszowicach