Prelegenci

Dr inż. Przemysław Toczek

Akademia Górniczo-Hutnicza

Rozwój poprzez innowacje. Projekt badawczy pod egidą NCBiR „Laminatowa stalowa rura osłonowa – polska innowacja w przewiertach horyzontalnych”

Dr inż. Przemysław Toczek jest adiunktem w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2009 r. ukończył studia na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu na kierunku wiertnictwo i geoinżynieria. W 2023 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie. Przemysław Toczek posiada doświadczenie w zakresie inżynierii wiertniczej, technologii wiercenia otworów, mechaniki płynów, mechaniki skał, wierceń hydraulicznych oraz wierceń kierunkowych. Posiada również 6 letnie doświadczenie na stanowisku kierownik wiertni.