Prelegenci

#IB2022

Sebastian Jurczak

GEOCORE

Warunki brzegowe stosowania wiertniczych metod budowy: HDD (Horizontal Directional Drilling) vs DP (Direct Pipe) vs MT (Mikrotunelowanie)

Dobór optymalnej technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych jest zagadnieniem o fundamentalnym znaczeniu. Decyduje bowiem o przebiegu całego procesu inwestycyjnego w wielu wymiarach. Warunkuje czas trwania prac, ich koszt, może znacząco wpłynąć na eliminację czynników ryzyka i finalną efektywność inwestycji.
Dlatego tak istotne jest, by inwestorzy oraz projektanci mieli możliwie pełną wiedzę na temat zagadnień, które należy wziąć pod uwagę decydując się na zastosowanie określonej technologii bezwykopowej. Proponowany warsztat będzie służył ich kompleksowemu omówieniu.

  • Rola badań geologicznych w planowaniu działań i ocenie ryzyka
  • Interpretacja i wnioski płynące z raportu geotechnicznego
  • Standardy postępowania