Prelegenci

#IB2022

Roland W. Waniek

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH

Dyrektor generalny IKT (Instytut Infrastruktury Podziemnej) z siedzibą w Gelsenkirchen (Niemcy). IKT jest neutralnym i niezależnym instytutem badawczym non-profit, działającym się w zakresie tematyki związanej z kanałami wodnymi i kanalizacyjnymi. Waniek specjalizuje się w infrastrukturze i ekonomii wody, a także w obiektach użyteczności publicznej. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Bochum (Niemcy), które ukończył w 1993 r. Był pracownikiem Uniwersytetu w Bochum oraz RWI, niemieckiego instytutu badań i doradztwa w dziedzinie polityki ekonomicznej. W 1999 r. został mianowany dyrektorem generalnym IKT.

Zmiany klimatyczne i ulewne deszcze. Potrzebujemy nowych koncepcji i technologii bezwykopowych

Jesteśmy na początku istotnej zmiany paradygmatu w gospodarce ściekowej, ponieważ zmiany klimatyczne wymagają nowych koncepcji i strategii adaptacyjnych. Będą one w coraz większym stopniu dotyczyły kwestii zapobiegania powodziom miejskim i wzmacniania naturalnych obiegów wody. Należy tworzyć i utrzymywać nowe struktury, takie jak podziemne zbiorniki wody i zrównoważone systemy odwadniające. Branża technologii bezwykopowych musi szybko i intensywnie zastanowić się, w jaki sposób może skorzystać z nowych możliwości, które się przed nią otworzą. Prezentacja będzie poświęcona analizie tego zagadnienia.