Prelegenci

#IB2022

Renata Tomusiak

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego (Uniwersytet Warszawski), prawa zamówień publicznych, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Ukończyła studia z zakresu Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, a także Studium Psychologii Przywództwa i Studia Coachingu i Mentoringu. Była członkiem rad nadzorczych w podmiotach z udziałem Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego.
Od ponad 20 lat związana z instytucjami administracji publicznej i spółkami z udziałem podmiotów publicznych, a od 12 lat z samorządem terytorialnym Warszawy. W latach 2007–2016 zajmowała, między innymi, stanowisko dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu m.st. Warszawy, będąc odpowiedzialną za nadzór nad spółkami z udziałem miasta. Od 11 września 2016 r. pełni funkcję prezes zarządu MPWiK w m.st. Warszawie S.A., największego przedsiębiorstwa branżowego w Polsce, świadczącego usługi wodociągowo-kanalizacyjne na terenie aglomeracji stołecznej. Współzarządzana przez nią spółka pozostaje największym beneficjentem funduszy unijnych w sektorze świadczonych usług oraz liderem w zakresie nowoczesnych technologii wod-kan. Jest członkiem prezydium rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. W sferze zainteresowań zawodowych i zaangażowania pozostają, między innymi, zagadnienia praktyczne z zakresu zarządzania i psychologii biznesu, prawa gospodarczego i nadzoru korporacyjnego.

Branża w nowej rzeczywistości. Więcej szans czy zagrożeń?

Wojna w Ukrainie. Rozpędzająca się inflacja. Wzrost cen energii, materiałów i urządzeń. Zerwane lub poważnie zakłócone łańcuchy dostaw. Niestabilne kursy walut. Zapowiadana przez rząd obniżka podatku PIT, skutkująca zmniejszeniem wpływów samorządów. A z drugiej strony: konieczność przyspieszonych inwestycji w sektorze energetycznym i uświadomienie sobie przez decydentów wagi rozwoju infrastruktury wod-kan w obliczu ewentualnych zagrożeń.
Te elementy składają się na nowe otoczenie, w którym przyszło działać branży bezwykopowej. Okoliczności postawiły przed nami nieznane dotąd wyzwania, ale nakreśliły także potencjalne możliwości rozwoju. Jak postępować, by uniknąć zagrożeń i wykorzystać szanse? Jak skutecznie działać w nowej rzeczywistości? Będziemy o tym dyskutować w gronie branżowych ekspertów.