Prelegenci

#IB2022

Rafał Chart

Insituform Linings Ltd

Absolwent Politechniki Gdańskiej (hydrotechnika) i Politechniki Krakowskiej (budownictwo wodne). Budując swą karierę zawodową pracował w takich firmach, jak: Sanitex PRK, Per Aarsleff Polska, Ludwig Pfeiffer. Od 2006 r. jest związany z Insituform.

Projektowanie rękawów do renowacji rurociągów ciśnieniowych

Prelegenci kompleksowo omówią zagadnienia związane z projektowaniem rękawów do renowacji rurociągów ciśnieniowych. Przyjrzą się danym wejściowym, na podstawie których podejmuje się decyzje o konieczności wykonania renowacji i opowiedzą, jakie decyzje zapadają z powodu braku danych. Omówią także problematykę ciśnień, na jakie projektuje się rękawy i wyjaśnią, dlaczego często są to ciśnienia zbyt wysokie. Przedstawią możliwości obliczeniowe ustalenia grubości ścianki i zaprezentują wieloaspektową analizę przypadku. Wystąpienie będzie możliwie pełną odpowiedzią na pytanie, jakie kroki może podjąć zamawiający, żeby lepiej dobierać rękawy.