Prelegenci

#IB2022

Przemysław Łobodziec

MC-Bauchemie Sp. z o.o.

System MRT – mobilna zautomatyzowana renowacja studzienek

Część 1. Przygotowanie podłoża myjką wysokociśnieniową – 350 bar z dyszami rotującymi Jednym z istotnych kroków technologicznych, od których rozpoczyna się prace związane z naprawą konstrukcji studni z wykorzystaniem chemii budowlanej, jest właściwe przygotowanie podłoża mineralnego. Zastosowanie do tego celu odpowiednich technik i maszyn pozwala osiągnąć długotrwały sukces w renowacjach obiektów kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków oraz zbiorników na wodę spożywczą.
Jednym z urządzeń w technologii MRT (Manhole Rehabilitation Technology) dedykowanych do tych prac jest MRT-Blasting Unit – głowica czyszcząca umożliwiająca optymalne przygotowanie struktur betonowych/murowych. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia działania związane z renowacją są szybsze i bardziej efektywne, a ich efekty dają pewność najwyższej jakości. Podczas pokazu sami będą mogli Państwo ocenić korzyści wynikające z zastosowania MRT-Blasting Unit.

Część 2. Natrysk innowacyjnego materiału mineralnego klasy XWW4 głowicą odśrodkową systemu MRT, który zapewnia równomierne ułożenie i zagęszczenie powłoki zabezpieczającej Po przygotowaniu podłoża oraz uszczelnieniu infiltracji następuje naprawa, a następnie wykonanie wyprawy ochronnej w studni kanalizacyjnej. Zastosowanie materiału Ombran MHP-SP 3000 oraz urządzenia o nazwie MRT-Spinning Unit (głowica narzutowa), pozwala wykonać te prace w jednym kroku technologicznym. Materiał Ombran MHP-SP 3000 jest w klasie R4 wg PN-EN 1504-3 i służy do napraw konstrukcyjnych oraz w klasie XWW4 wg DIN 19573 jako wysoce chemoodporna wyprawa mineralna do zabezpieczenia struktur kanalizacyjnych. Czas wykonania narzutu materiału głowicą MRT-Spinning Unit skraca się do minimum, a powłoka jest równa, zwarta i szczelna, niwelując tym samym agresywne działanie środowiska kanalizacji sanitarnej.