Prelegenci

#IB2022

Paulina Stopa

POliner sp. z o.o.

Absolwentka kierunku Technologia Chemiczna na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Zatrudniona w firmie POLINER Sp. z o.o. od lipca 2020 roku. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Laboratorium. Odpowiedzialna za kontrolę jakości rękawa renowacyjnego na poszczególnych etapach produkcji, prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowywania składu produktów, nadzór nad prawidłowym działaniem Laboratorium Materiałów Kompozytowych (akredytacja AB 1808), a także wprowadzanie działań korygujących dla wyrobów niezgodnych.

Żywice stosowane w technologii CIPP. Charakterystyka żywic stosowanych w technologiach bezwykopowych, porównanie ich właściwości, możliwości zastosowania

Prelegenci wyczerpująco zaprezentują zagadnienia związane z żywicami wykorzystywanymi w technologii CIPP. Przedstawią kryteria ich podziału oraz właściwości żywic poliestrowych i epoksydowych w odniesieniu do zastosowań w omawianej technologii. Omówią także obserwowane na rynku trendy rozwoju żywic.