Prelegenci

#IB2022

Michał Milczarek

POliner sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn o specjalności Projektowanie Maszyn na Politechnice Gdańskiej. Budując swą karierę zawodową, pracował w takich firmach, jak: Centrostal sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 2, Bipromasz sp. z o.o. Od 2005 r. był związany z Mazur sp. z o.o., gdzie został zatrudniony na stanowisku Kierownika Produkcji, a następnie Dyrektora ds. Produkcji. Od 2018r do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora ds. Produkcji oraz Prokurenta w spółce POliner. Jest odpowiedzialny za rozwój firmy w obszarze produkcji wykładzin rękawowych wykonanych z włókna szklanego, jak i włóknin poliestrowych utwardzanych wodą, parą i promieniowaniem UV.

Żywice stosowane w technologii CIPP. Charakterystyka żywic stosowanych w technologiach bezwykopowych, porównanie ich właściwości, możliwości zastosowania

Prelegenci wyczerpująco zaprezentują zagadnienia związane z żywicami wykorzystywanymi w technologii CIPP. Przedstawią kryteria ich podziału oraz właściwości żywic poliestrowych i epoksydowych w odniesieniu do zastosowań w omawianej technologii. Omówią także obserwowane na rynku trendy rozwoju żywic.