Prelegenci

#IB2022

Mark Kopietz

SBKS GmbH & Co. KG

Utwardzanie CIPP promieniami UV – z perspektywy laboratorium badawczego

W ostatnich latach coraz bardziej popularne staje się utwardzanie wykładzin rurowych na miejscu za pomocą promieniowania UV. Należy jednak wziąć pod uwagę więcej parametrów niż tylko zastosowanie źródła UV. Wykład pokaże, co dzieje się „za kulisami” systemu żywicy termoutwardzalnej podczas polimeryzacji CIPP inicjowanej promieniami UV.