Prelegenci

#IB2022

Krzysztof Dąbrowski

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Urodzony 2 kwietnia 1960 r. w Grudziądzu, absolwent budownictwa lądowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Z branżą budowlaną zawodowo związany od 1984/1985 r., w latach 1989–1991 otworzył własną firmę projektową oraz przedsiębiorstwo budowlane – współpracę tę zakończył w 2002 r. W latach 1991–1993 był odpowiedzialny za realizację szeregu dużych budów kontraktowych oraz inwestycji inżynieryjnych na terenie Niemiec. Na początku 2003 r. objął stanowisko prezesa zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Ścieków w Grudziądzu i piastował je do grudnia 2019 r., m.in. prowadząc inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W okresie od 2010 do 2020 r. członek Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, przez dwie kadencje wchodził w skład Prezydium Rady. Od listopada 2011 współinicjator i członek komitetu założycielskiego, a następnie od 2012 r. do 2021 r. Prezes Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza. Działacz społeczny i sportowy, wieloletni członek zarządu, a w latach 2015–2018 prezes zarządu Klubu Kolarskiego ALKS Stal Grudziądz. Funkcję Prezesa Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” objął 1 lipca 2021 r.

Branża w nowej rzeczywistości. Więcej szans czy zagrożeń?

Wojna w Ukrainie. Rozpędzająca się inflacja. Wzrost cen energii, materiałów i urządzeń. Zerwane lub poważnie zakłócone łańcuchy dostaw. Niestabilne kursy walut. Zapowiadana przez rząd obniżka podatku PIT, skutkująca zmniejszeniem wpływów samorządów. A z drugiej strony: konieczność przyspieszonych inwestycji w sektorze energetycznym i uświadomienie sobie przez decydentów wagi rozwoju infrastruktury wod-kan w obliczu ewentualnych zagrożeń.
Te elementy składają się na nowe otoczenie, w którym przyszło działać branży bezwykopowej. Okoliczności postawiły przed nami nieznane dotąd wyzwania, ale nakreśliły także potencjalne możliwości rozwoju. Jak postępować, by uniknąć zagrożeń i wykorzystać szanse? Jak skutecznie działać w nowej rzeczywistości? Będziemy o tym dyskutować w gronie branżowych ekspertów.