Prelegenci

#IB2022

Justyna Cyrulik

GEOCORE

Absolwentka Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie w specjalności Geologia Inżynierska i Geotechnika. Od 2020 r. związana z firmą GEOCORE, z którą realizuje projekty o strategicznym znaczeniu dla polskiego sektora energetycznego i infrastrukturalnego. Posiada uprawnienia geologiczne do kierowania i dozorowania pracami geologicznymi oraz do dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich. Zawodowo zajmuje się głównie terenowymi badaniami geologicznymi. Brała udział w projektach: rozbudowy DCT, budowy MFW Baltica, budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Jest współautorką dokumentacji geologiczno-inżynierskich, m. in. dla “Przebudowania i remont gazociągu DN500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej”.

Warunki brzegowe stosowania wiertniczych metod budowy: HDD (Horizontal Directional Drilling) vs DP (Direct Pipe) vs MT (Mikrotunelowanie)

Dobór optymalnej technologii bezwykopowej budowy przewodów podziemnych jest zagadnieniem o fundamentalnym znaczeniu. Decyduje bowiem o przebiegu całego procesu inwestycyjnego w wielu wymiarach. Warunkuje czas trwania prac, ich koszt, może znacząco wpłynąć na eliminację czynników ryzyka i finalną efektywność inwestycji.
Dlatego tak istotne jest, by inwestorzy oraz projektanci mieli możliwie pełną wiedzę na temat zagadnień, które należy wziąć pod uwagę decydując się na zastosowanie określonej technologii bezwykopowej. Proponowany warsztat będzie służył ich kompleksowemu omówieniu.

  • Rola badań geologicznych w planowaniu działań i ocenie ryzyka
  • Interpretacja i wnioski płynące z raportu geotechnicznego
  • Standardy postępowania