Prelegenci

#IB2022

Jerzy Bralczyk

Jerzy Bralczyk

Istotną rolę w życiorysie prof. Jerzego Bralczyka odgrywa działalność popularyzatorska – w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Od lat służy konsultacjami różnym instytucjom, jest zapraszany jako referent na wewnętrzne konferencje branżowe. Często bywa także ekspertem językowym w sprawach konfliktowych i jurorem w konkursach o charakterze językowym. Prowadzone przez niego programy radiowe i telewizyjne, także skierowane do widzów i słuchaczy za granicą, miały i mają dość liczną publiczność. Ponadto prof. Jerzy Bralczyk wykładał w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego.

O perswazji i manipulacji językowej

  1. Wpływanie na odbiorców jako cel wypowiedzi. Umiejętność rozpoznawania sytuacji i oczekiwań odbiorców. Sztuka zjednywania;
  2. Podstawowe zasady warunków skuteczności działań językowych. Dobór właściwych środków językowych w zależności od sytuacji wypowiedzi – decorum;
  3. Perswazja bezpośrednia i pośrednia. Informacja jako narzędzie perswazji;
  4. Granice uczciwej perswazji. Manipulacja językowa jako wykorzystywanie przewagi nadawcy nad odbiorcą, jako tworzenie wypowiedzi z ukrytym celem i jako działanie na emocje.