Prelegenci

#IB2022

Jakub Hilarowicz

GGT Solutions S.A.

Realizacja przekroczeń bezwykopowych w ramach projektu Baltic Pipe

W prezentacji przedstawione zostanie studium wykonalności przekroczeń bezwykopowych wykonanych w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Goleniów – Ciecierzyce. Budowa gazociągu związana jest bezpośrednio z realizacją projektu Baltic Pipe w jego części lądowej na terytorium Polski. Wykonane cztery przekroczenia zostały zrealizowane w technologii Direct Pipe. Były to najdłuższe wiercenia w tej technologii na terytorium Polski.