Prelegenci

#IB2022

Edyta Zalewska

Uponor Infra sp. z o.o.

Od wielu lat działa w branży wod-kan. Pierwsze zawodowe doświadczenia zdobyła w branży consultingowej (SAFEGE Ingenieurs Conseils Przedstawicielstwo w Polsce) jako członek zespołu opracowującego „Masterplan Wodociągów i Kanalizacji dla Miasta St. Warszawy”. Od 23 lat jest związana z firmą Uponor Infra (dawniej KWH Pipe), w której od 2010 r. zajmowała stanowisko dyrektora ds. przemysłu, a od 2015 r. pełni obowiązki dyrektora sprzedaży. Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych oraz członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych.

Modernizacja sieci wodociągowych – jak sprostać wymaganiom nowej Dyrektywy Wodnej 2020/2184?