Prelegenci

#IB2022

Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Obronił pracę doktorską pt.: „Ocena i kształtowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych w ujęciu teorii niezawodności” (1999 r., Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej). Uczestniczył w stażach naukowych na uczelniach w Niemczech (Technische Unversität Dresden i Technische Hochschule w Münster). Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.
Specjalizuje się w tematyce oceny stanu technicznego i rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest autorem i współautorem prac ekspertyzowych, realizowanych na Wydziale Budownictwa PWr oraz licznych publikacji naukowo-technicznych w tym jednej monografii zwartej pt. „Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych”.
Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem INŻYNIERIA sp. z o.o., będąc na liście recenzentów czasopisma „Inżynieria Bezwykopowa”.

Sztywność i moduł sprężystości jako podstawowe charakterystyki wykładzin CIPP

W prezentacji zostaną przypomniane podstawowe informacje nt. sztywności obwodowej i modułu sprężystość wykładzin do renowacji rurociągów. Podstawy teoretyczne, sposób badania, interpretacja wyników. Są to pojęcia podstawowe, przywoływane w przetargach i zamówieniach – znajomość tych wielkości jest niezbędna przy podejmowaniu odpowiednich decyzji co proponowanych rozwiązań.