Prelegenci

#IB2022

Beata Nienartowicz

IDEANTE

Absolwentka i długoletni pracownik Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Z wykształcenia i zainteresowania zajmuje się bezwykopowymi renowacjami rurociągów. W ostatnich 3 latach kierowała działem projektowym wiodącej firmy z branży bezwykopowych renowacji rurociągów. Swoją zawodową działalność koncentruje wokół zwiększenia efektywności w planowaniu, projektowaniu oraz przygotowaniu formalnym bezwykopowych renowacji.

Projektowanie rękawów do renowacji rurociągów ciśnieniowych

Prelegenci kompleksowo omówią zagadnienia związane z projektowaniem rękawów do renowacji rurociągów ciśnieniowych. Przyjrzą się danym wejściowym, na podstawie których podejmuje się decyzje o konieczności wykonania renowacji i opowiedzą, jakie decyzje zapadają z powodu braku danych. Omówią także problematykę ciśnień, na jakie projektuje się rękawy i wyjaśnią, dlaczego często są to ciśnienia zbyt wysokie. Przedstawią możliwości obliczeniowe ustalenia grubości ścianki i zaprezentują wieloaspektową analizę przypadku. Wystąpienie będzie możliwie pełną odpowiedzią na pytanie, jakie kroki może podjąć zamawiający, żeby lepiej dobierać rękawy.