JEDEN KONGRES = WIELE MOŻLIWOŚCI

Panele
dyskusyjne

Prelekcje
ekspertów

Networking

Wystawa

Atrakcje

i wiele więcej

NOWOŚĆ

!

NETWORKING

 • ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM
 • ZAINSTALUJ APLIKACJĘ
 • NAWIĄŻ RELACJE BIZNESOWE

PRZEWIDYWANA TEMATYKA
KONGRESU

24 września – GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE

 • SESJA I: REDUKCJA ŚLADU WĘGLOWEGO

  • Poprzez analizę emisji CO2 i śladu węglowego na wczesnym etapie robót geotechnicznych, dobór materiałów, zastosowane technologie oraz rozwiązania projektowe pod kątem emisji CO2.
 • SESJA II: MODYFIKACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD KĄTEM ZWIĘKSZENIA NOŚNOŚCI I REDUKCJI OSIADAŃ:

  • – przygotowanie danych do projektowania
  • – dobór technologii w zależności od rodzaju gruntu (niespoiste – spoiste), głębokości, dostępności
  • – metody kontroli efektów wzmocnienia w odniesieniu do projektowanego obciążenia podłoża
 • SESJA III: MODYFIKACJA PODŁOŻA GRUNTOWEGO POD KĄTEM REDUKCJI PARĆ I PRZEMIESZCZEŃ SKARP/KONSTRUKCJI OPOROWYCH:

  • – przygotowanie danych do projektowania – parametry potrzebne do oceny stateczności skarp naturalnych i parametry materiałów do formowania nasypów
  • – dobór technologii w zależności od: kołowych linii poślizgu, zsuwów powierzchniowych, umocnienia powierzchni oraz ochrony przeciwerozyjnej, a także pod kątem formowania gruntów zbrojonych, czy też gwoździowania
  • – metody bieżącej kontroli efektów wzmocnienia w odniesieniu do stateczności konstrukcji ziemnej (wkopu lub nasypu)

25 września – BUDOWNICTWO TUNELOWE

 • SESJA I: REALIZACJA INWESTYCJI TUNELOWYCH: DROGOWYCH ORAZ KOLEJOWYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE

 • SESJA II: BUDOWA TUNELU W CIĄGU DROGI S19 RZESZÓW POŁUDNIE – BABICA – BIEŻĄCE WYZWANIA I PLANY REALIZACYJNE

 • SESJA III: BUDOWA, MODERNIZACJA, WYPOSAŻENIE ORAZ EKSPLOATACJA TUNELI

26 września

 • WYCIECZKA NA PLAC BUDOWY

  • szczegóły wkrótce

NAGRODY TYTAN 2024

Tytan kongres GIBP2023

ZYSKAJ TERMOS
I KUBEK TERMICZNY

PROMOCJA TRWA DO
02.08.2024

Prelegenci

dr inż. Witold Bogusz

dr inż. Witold Bogusz

Jacobs

Tunele w skałach – praktyczne aspekty projektowania i wyzwania normalizacyjne Tunele należą do konstrukcji geotechnicznych stawiających przed projektantami istotne wyzwania w zakresie stopnia skomplikowania analiz współpracy konstrukcji z otoczeniem i przyjęcia...

dr inż. Aleksandra Borecka

dr inż. Aleksandra Borecka

Akademia Górniczo-Hutnicza

Adiunkt w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Kierownik Geotechnicznego Laboratorium Wydziałowego. Zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień...

Adam Buczyński

Adam Buczyński

Voltar System Sp. z o.o.

Aspekty ochrony przeciwpożarowej tuneli w kontekście wyposażenia tuneli drogowych

prof. dr hab. inż. Marek Cała

prof. dr hab. inż. Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza

Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują zastosowanie metod numerycznych do zagadnień stateczności obiektów inżynierskich, tuneli oraz budowli podziemnych i wyrobisk górniczych. Od 2016 jest Dziekanem Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH. Od 2016 roku...

Dr Maciej Durbas

Dr Maciej Durbas

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Jego zainteresowania naukowe i badawcze obejmują zastosowanie metod numerycznych do zagadnień stateczności obiektów inżynierskich, tuneli oraz budowli podziemnych i wyrobisk górniczych. Od 2016 jest Dziekanem Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH. Od 2016 roku...

dr hab. inż. prof. ITB Tomasz Godlewski

dr hab. inż. prof. ITB Tomasz Godlewski

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu - Instytut Techniki Budowlanej

Projektowanie geotechniczne w praktyce - czyli jak tego nie należy robić Po ponad dekadzie od wprowadzenia Eurokodu 7 i przepisów wykonawczych w tym zakresie opracowanie projektu geotechnicznego jako składowej dokumentacji projektowej często jest nadal wyzwaniem. W...

Michał Janiszewski

Michał Janiszewski

Pracownia Geologiczno-Inżynierska sp. z o.o. sp.k. / ZOPI

Michał Janiszewski, magister ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim, Prezes Zarządu firmy PGI Łódź, która od 1997 roku świadczy usługi geologiczne dla sektora budownictwa w całej Polsce. Michał Janiszewski posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów z zakresu...

Aleksandra Kuzawińska

Aleksandra Kuzawińska

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski

Adwokat, senior counsel w Kancelarii Kubas Kos Gałkowski, specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Absolwentka Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych „Prawo Konkurencji” na Polskiej Akademii Nauk....

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Politechnika Wrocławska

Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej w latach 1971–1976. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982 r., a doktora habilitowanego w 1993 r. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych nadano mu w 2003 r. Od 2007 r. pracuje na...

Dymitr Petrow-Ganew

Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej ze specjalnością Maszyny Robocze Ciężkie. Jest prekursorem technologii bezwykopowych w Europie Wschodniej. Od 1993 r. zajmował się promocją horyzontalnych przewiertów sterowanych HDD (ang. Horizontal Directional...

dr inż. Jarosław Rybak

dr inż. Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Adiunkt w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studiował w Politechnice Wrocławskiej, gdzie obronił doktorat w dziedzinie budownictwa. Studiował też w politechnice...

Tomasz Szczepański

Tomasz Szczepański

Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunek Budownictwo konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz studiów podyplomowych Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej. Projektant z uprawnieniami do...

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

Politechnika Warszawska

Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sąsiedztwie tuneli - nowe wytyczne ITB Dynamiczny rozwój budownictwa na terenach zurbanizowanych znacznie zwiększył zapotrzebowanie na wykorzystywanie przestrzeni podziemnej, w tym na budowę nowych tuneli. Budowa tuneli ma przede...

Paweł Sysik

Paweł Sysik

ILF Consulting Engineers Polska

Doświadczenia z projektowania i realizacji II linii metra w Warszawie Dobiega końca projektowanie i budowa II linii metra w Warszawie. Firma ILF Consulting Engineers Polska jest zaangażowana w ten proces od prawie 15 lat. W prezentacji zostaną przedstawione wybrane...

dr hab. inż. prof. UAM Jędrzej Wierzbicki

dr hab. inż. prof. UAM Jędrzej Wierzbicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Absolwent geologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i budownictwa na Politechnice Poznańskiej. Członek Komitetu Technicznego TC-102 (Ground Property Characterization from In-Situ Tests) International Society on Soil Mechanics and Geotechnical...

Partnerzy / Patroni

CUPT partner kongresu GIBP2023
Metro partner kongresu GIBP2023
PIG partner kongresu GIBP2023
pbp partner kongresu gibp2023
pbp partner kongresu gibp2023
Politechnika Wrocławska partner kongresu GIBP2023
Politechnika Wrocławska partner kongresu GIBP2023
PW partner kongresu GIBP2023
Politechnika Wrocławska partner kongresu GIBP2023
pzwfs partner kongresu GIBP2032
SIDiR
PZITS

Partnerzy Platynowi

Arcelor sponsor generalny kongresu GIBP2023

Partnerzy Złoci

Partnerzy Srebrni

voltar
voltar

Patronat Medialny

GDMT
IB
inzynieria.com

Hotel i noclegi

Skorzystaj z preferencyjnych warunków cenowych
i zarezerwuj nocleg

Miejsce konferencji

Hotel Rzeszów

Rzeszów

al. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów, Polska
Namiary GPS: N 50.0418748” E 21.9987893

Poprzednie edycje

GIBP2023

GIBP2022

GWB2021

GWB2020

GWB2019

BP2019