spin

ORGANIZATORZY

Szanowni Państwo,

z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 w ubiegłym roku nie zorganizowaliśmy XIV Konferencji Infrastruktura Podziemna Miast. Podejmując tę decyzję, mieliśmy nadzieję, że w 2021 r. wydarzenie odbędzie się bez ograniczeń. Niestety – rzeczywistość okazała się inna, dlatego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu Konferencji w formie hybrydowej. Uzasadnia ją oczekiwanie środowiska na wymianę wiedzy, podglądów i dyskusje na wszelkie tematy związane z badaniami, projektowaniem i wykonawstwem obiektów infrastruktury podziemnej, a także produkcją elementów sieci podziemnej i zarządzaniem nią w czasie jej eksploatacji.

Potrzeba takiego spotkania wynika z ciągle intensyfikowanego rozwoju tego obszaru budownictwa na całym świecie. Dowodem na to jest niezmiennie realizowana rozbudowa i odnowa sieci infrastruktury podziemnej w miastach, ale także nowe inwestycje w obrębie budownictwa tunelowego podejmowane dla usprawnienia sieci dróg i kolei. Napawa to optymizmem, iż tegoroczne obrady będą wyjątkowo interesujące.

Zgodnie z tradycją Konferencja jest organizowana przy wsparciu International Tunnelling Association – ITA, przewidujemy też aktywny udział przedstawicieli tej Organizacji.

Spodziewamy się także prezentacji wyników badań prowadzonych przez polskie środowisko naukowe. Wychodząc mu naprzeciw zadecydowaliśmy, że referaty zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu periodyku Studia Geotechnica et Mechanica.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konferencji. Jesteśmy przekonani, że informacje przekazywane w trakcie wystąpień konferencyjnych, a także wnioski wypływające z dyskusji mogą być bardzo przydatne w projektowaniu, wykonawstwie oraz eksploatacji budowli podziemnych.

Wierzymy, że mimo pandemii Konferencja odbędzie się jak zaplanowano – w układzie hybrydowym. Jesteśmy przygotowani także na sytuację, w której nie będzie to możliwe – wówczas obrady zostaną przeprowadzone online.

Z wyrazami szacunku  i  – mam nadzieję – do zobaczenia we Wrocławiu.

Cezary Madryas

Przewodniczący konferencji

CEL I TEMATYKA

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i przeprowadzenie szerokiej dyskusji na tematy związane z budową tuneli, infrastrukturą podziemną miast, z uwzględnieniem badań geotechnicznych oraz planowania urbanistycznego. Przewiduje się dyskusję problematyki związanej z takimi budowlami podziemnymi jak: tunele (drogowe, kolejowe oraz metro), przewody infrastruktury sieciowej, podziemne garaże i przejścia dla pieszych. Celowa będzie także analiza możliwości wykorzystania przestrzeni podziemnej przy planowaniu i modernizacji miast.

Ważnym impulsem dla konferencji jest budowa wielu tuneli drogowych, kolejowych i metra. Organizatorzy życzyliby sobie, aby w przygotowaniu referatów i w dyskusji wzięło udział jak najszersze grono naukowców, inwestorów a także projektantów, wykonawców i studentów, gdyż uwzględnienie różnych punktów widzenia pozwoli na wyciągnięcie interesujących wniosków. Tematyka konferencji jest szczególnie istotna wobec konieczności dostosowania podziemnej infrastruktury miast do standardów wynikających ze współczesnych wymogów cywilizacyjnych, z uwzględnieniem wpływu tych budowli na środowisko przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

WYSTAWA ONLINE

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI

ODWIEDŹ STOISKA

INTERAKTYWNA KONFERENCJA

ZADAWAJ PYTANIA

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

WYRAŹ OPINIĘ

OCEŃ WYKŁADY
I PRELEKCJE

19.10.2021 – 21.10.2021
RAMOWY PLAN KONFERENCJI

 

WTOREK 19.10.2021

1400 – 1700

OBRADY

ŚRODA 20.10.2021

900 – 1700

OBRADY, ZWIEDZANIE WYSTAWY, BANKIET

CZWARTEK 21.10.2021

930 – 1300

OBRADY, ZWIEDZANIE WYSTAWY

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

KOMITETY

KOMITET HONOROWY

 • Kazimierz FURTAK, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, Polska Akademia Nauk
 • Paweł KOŚMIDER, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych
 • Jerzy LEJK, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Metra Warszawskiego sp. z o.o.
 • Jerzy LIS, Rektor Akademii Górniczo Hutniczej
 • Jacek SUTRYK, Prezydent Miasta Wrocławia
 • Arkadiusz WÓJS, Rektor Politechniki Wrocławskiej
 • Jenny YAN, Prezydent International Tunnelling and Underground Space Association

KOMITET NAUKOWY

 • Marek CAŁA, Akademia Górniczo-Hutnicza (PL)
 • Tarcisio CELESTINO, International Tunneling and Underground Space Association (BR)
 • Józef DZIOPAK, Politechnika Rzeszowska (PL)
 • Bernhard FALTER, University of Applied Science – Münster (D)
 • Zbigniew GIERGICZNY, Politechnika Śląska (PL)
 • Tomasz GODLEWSKI, Instytut Techniki Budowlanej (PL)
 • Andrzej KULICZKOWSKI, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych (PL)
 • Marian KWIETNIEWSKI, Politechnika Warszawska (PL)
 • Dariusz ŁYDŻBA, Politechnika Wrocławska (PL)
 • Cezary MADRYAS, Politechnika Wrocławska (PL)
 • Monika MITEW-CZAJEWSKA, Politechnika Warszawska (PL)
 • Wojciech PUŁA, Politechnika Wrocławska (PL)
 • Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA, Podkomitet Budownictwa Podziemnego PKG (PL)
 • Ray STERLING, Louisiana Tech University (USA)
 • Andrzej TRUTY, Politechnika Krakowska (PL)
 • Olivier VION, International Tunneling and Underground Space Association (F)
 • Roland W. WANIEK, Institute for Underground Infrastructure – IKT (D)
 • Adam WYSOKOWSKI, Uniwersytet Zielonogórski (PL)
 • Andrzej ŻELAŹNIEWICZ, Polska Akademia Nauk (PL)

Autorów zainteresowanych wygłoszeniem lub publikacją referatów i prezentacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi

REFERATY

 • Streszczenie w języku polskim lub angielskim, maksymalnie do 2500 znaków ze spacjami, należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do 15.06.2021 r.
 • Kwalifikacja referatów na podstawie streszczeń nastąpi do 30.06.2021 r.
 • Termin przesyłania gotowych referatów w języku angielskim upływa 31.08.2021 r.
 • Referaty należy przesyłać na adres e-mail: andrzej.kolonko@pwr.edu.pl oraz malgorzata.skowronek@pwr.edu.pl.
 • Informacja o zakwalifikowaniu referatu do prezentacji podczas konferencji zostanie przekazana autorom do 17.09.2021 r. Referaty zakwalifikowane do wygłoszenia będą prezentowane podczas konferencji w języku polskim lub angielskim w czasie nie dłuższym niż 15 minut i będą tłumaczone symultanicznie.
 • Wybrane referaty na podstawie recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Studia Geotechnica et Mechanica do 15.12.2021 (70 pkt. wg klasyfikacji Ministerstwa). Wytyczne dla Autorów dotyczące przygotowania referatów znajdują się na stronie Studia Geotechnica et Mechanica (sgem.pwr.edu.pl).

PREZENTACJE

 • Streszczenie w języku polskim lub angielskim, maksymalnie do 2500 znaków ze spacjami, należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do 17.09.2021 r.
 • Prezentacje firmowe będą przedstawiane podczas konferencji w języku polskim lub angielskim, w czasie zgodnym z ofertą (w celu uzyskania oferty prosimy o kontakt z przedstawicielem działu promocji: Mateuszem Kaproń, gsm +48 664 175 174; e-mail: mateusz.kapron@inzynieria.com) i będą tłumaczone symultanicznie.

POPRZEDNIE EDYCJE