spin

ORGANIZATORZY

Szanowni Państwo,

z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 w ubiegłym roku nie zorganizowaliśmy XIV Konferencji Infrastruktura Podziemna Miast. Podejmując tę decyzję, mieliśmy nadzieję, że w 2021 r. wydarzenie odbędzie się bez ograniczeń. Niestety – rzeczywistość okazała się inna, dlatego podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu Konferencji w formie hybrydowej. Uzasadnia ją oczekiwanie środowiska na wymianę wiedzy, podglądów i dyskusje na wszelkie tematy związane z badaniami, projektowaniem i wykonawstwem obiektów infrastruktury podziemnej, a także produkcją elementów sieci podziemnej i zarządzaniem nią w czasie jej eksploatacji.

Potrzeba takiego spotkania wynika z ciągle intensyfikowanego rozwoju tego obszaru budownictwa na całym świecie. Dowodem na to jest niezmiennie realizowana rozbudowa i odnowa sieci infrastruktury podziemnej w miastach, ale także nowe inwestycje w obrębie budownictwa tunelowego podejmowane dla usprawnienia sieci dróg i kolei. Napawa to optymizmem, iż tegoroczne obrady będą wyjątkowo interesujące.

Ogromnie cieszy mnie również fakt współtworzenia tego przedsięwzięcia wraz z Wydawnictwem Inżynieria z Krakowa, co zapewne wpłynie pozytywnie na jego całokształt.

Zgodnie z tradycją Konferencja jest organizowana przy wsparciu International Tunnelling Association – ITA, przewidujemy też aktywny udział przedstawicieli tej Organizacji.

Spodziewamy się także prezentacji wyników badań prowadzonych przez polskie środowisko naukowe. Wychodząc mu naprzeciw zadecydowaliśmy, że referaty zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu periodyku Studia Geotechnica et Mechanica.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konferencji. Jesteśmy przekonani, że informacje przekazywane w trakcie wystąpień konferencyjnych, a także wnioski wypływające z dyskusji mogą być bardzo przydatne w projektowaniu, wykonawstwie oraz eksploatacji budowli podziemnych.

Wierzymy, że mimo pandemii Konferencja odbędzie się jak zaplanowano – w układzie hybrydowym. Jesteśmy przygotowani także na sytuację, w której nie będzie to możliwe – wówczas obrady zostaną przeprowadzone online.

Z wyrazami szacunku  i  – mam nadzieję – do zobaczenia we Wrocławiu.

Cezary Madryas

Przewodniczący konferencji

CEL I TEMATYKA

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i przeprowadzenie szerokiej dyskusji na tematy związane z budową tuneli, infrastrukturą podziemną miast, z uwzględnieniem badań geotechnicznych oraz planowania urbanistycznego. Przewiduje się dyskusję problematyki związanej z takimi budowlami podziemnymi jak: tunele (drogowe, kolejowe oraz metro), przewody infrastruktury sieciowej, podziemne garaże i przejścia dla pieszych. Celowa będzie także analiza możliwości wykorzystania przestrzeni podziemnej przy planowaniu i modernizacji miast.

Ważnym impulsem dla konferencji jest budowa wielu tuneli drogowych, kolejowych i metra. Organizatorzy życzyliby sobie, aby w przygotowaniu referatów i w dyskusji wzięło udział jak najszersze grono naukowców, inwestorów a także projektantów, wykonawców i studentów, gdyż uwzględnienie różnych punktów widzenia pozwoli na wyciągnięcie interesujących wniosków. Tematyka konferencji jest szczególnie istotna wobec konieczności dostosowania podziemnej infrastruktury miast do standardów wynikających ze współczesnych wymogów cywilizacyjnych, z uwzględnieniem wpływu tych budowli na środowisko przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

WYSTAWA ONLINE

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI

ODWIEDŹ STOISKA

INTERAKTYWNA KONFERENCJA

ZADAWAJ PYTANIA

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

WYRAŹ OPINIĘ

OCEŃ WYKŁADY
I PRELEKCJE

19.10.2021 – 21.10.2021
RAMOWY PLAN KONFERENCJI

 

WTOREK 19.10.2021

1400 – 1700

OBRADY

ŚRODA 20.10.2021

900 – 1700

OBRADY, ZWIEDZANIE WYSTAWY, BANKIET

CZWARTEK 21.10.2021

930 – 1300

OBRADY, ZWIEDZANIE WYSTAWY

PRELEGENCI / PANELIŚCI

Tomasz Abel

Politechnika Wrocławska

Michał Adamkiewicz

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Lars Babendererde

International Tunneling and Underground Space Association

Julita Borkowska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Kamil Burkacki

Fischer Polska Sp. z o.o.

Łukasz Grabowski

Soletanche Polska sp. z o.o.

Maria Kaszyńska

Przewodnicząca Zarządu Głównego PZITB

Jerzy Lejk

Metro Warszawskie sp. z o.o.

Cezary Madryas

Politechnika Wrocławska

Barbara Michalska

I Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście

Monika Mitew-Czajewska

Politechnika Warszawska

Leon Pajek

Promat d.o.o.

Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

Anna Siemińska-Lewandowska

Politechnika Warszawska

Joanna Szafron

Uponor Infra sp. z o.o.

Ryszard Trykosko

Grupa NDI

Olivier Vion

International Tunneling and Underground Space Association

Witold Ziomek

MPWiK S.A. we Wrocławiu

WIĘCEJ INFORMACJI

PATRONAT HONOROWY

SPONSORZY PLATYNOWI

SPONSORZY ZŁOCI

SPONSORZY SREBRNI

PATRONAT MEDIALNY

KOMITETY

KOMITET HONOROWY

 • Kazimierz FURTAK, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, Polska Akademia Nauk
 • Paweł KOŚMIDER, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych
 • Jerzy LEJK, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Metra Warszawskiego sp. z o.o.
 • Jerzy LIS, Rektor Akademii Górniczo Hutniczej
 • Monika SOCHA-KOŚMIDER, Wiceprezes Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o.
 • Jacek SUTRYK, Prezydent Miasta Wrocławia
 • Arkadiusz WÓJS, Rektor Politechniki Wrocławskiej
 • Jenny YAN, Prezydent International Tunnelling and Underground Space Association

KOMITET NAUKOWY

 • Marek CAŁA, Akademia Górniczo-Hutnicza (PL)
 • Tarcisio CELESTINO, International Tunneling and Underground Space Association (BR)
 • Józef DZIOPAK, Politechnika Rzeszowska (PL)
 • Bernhard FALTER, University of Applied Science – Münster (D)
 • Zbigniew GIERGICZNY, Politechnika Śląska (PL)
 • Tomasz GODLEWSKI, Instytut Techniki Budowlanej (PL)
 • Andrzej KULICZKOWSKI, Polska Fundacja Technik Bezwykopowych (PL)
 • Marian KWIETNIEWSKI, Politechnika Warszawska (PL)
 • Dariusz ŁYDŻBA, Politechnika Wrocławska (PL)
 • Cezary MADRYAS, Politechnika Wrocławska (PL)
 • Monika MITEW-CZAJEWSKA, Politechnika Warszawska (PL)
 • Wojciech PUŁA, Politechnika Wrocławska (PL)
 • Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA, Podkomitet Budownictwa Podziemnego PKG (PL)
 • Ray STERLING, Louisiana Tech University (USA)
 • Andrzej TRUTY, Politechnika Krakowska (PL)
 • Olivier VION, International Tunneling and Underground Space Association (F)
 • Roland W. WANIEK, Institute for Underground Infrastructure – IKT (D)
 • Adam WYSOKOWSKI, Uniwersytet Zielonogórski (PL)
 • Andrzej ŻELAŹNIEWICZ, Polska Akademia Nauk (PL)

Autorów zainteresowanych wygłoszeniem lub publikacją referatów i prezentacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi

REFERATY

 • Streszczenie w języku polskim lub angielskim, maksymalnie do 2500 znaków ze spacjami, należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do 15.06.2021 r.
 • Kwalifikacja referatów na podstawie streszczeń nastąpi do 30.06.2021 r.
 • Termin przesyłania gotowych referatów w języku angielskim upływa 31.08.2021 r.
 • Referaty należy przesyłać na adres e-mail: andrzej.kolonko@pwr.edu.pl oraz malgorzata.skowronek@pwr.edu.pl.
 • Informacja o zakwalifikowaniu referatu do prezentacji podczas konferencji zostanie przekazana autorom do 30.09.2021 r. Referaty zakwalifikowane do wygłoszenia będą prezentowane podczas konferencji w języku polskim lub angielskim w czasie nie dłuższym niż 15 minut i będą tłumaczone symultanicznie.
 • Wybrane referaty na podstawie recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Studia Geotechnica et Mechanica do 15.12.2021 (70 pkt. wg klasyfikacji Ministerstwa). Wytyczne dla Autorów dotyczące przygotowania referatów znajdują się na stronie Studia Geotechnica et Mechanica (sgem.pwr.edu.pl).

Redakcja techniczna materiałów konferencyjnych: dr inż. Tomasz Abel, gsm: +48 607 360 320, email: tomasz.abel@pwr.wroc.pl

PREZENTACJE

 • Streszczenie w języku polskim lub angielskim, maksymalnie do 2500 znaków ze spacjami, należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do 17.09.2021 r.
 • Prezentacje firmowe będą przedstawiane podczas konferencji w języku polskim lub angielskim, w czasie zgodnym z ofertą (w celu uzyskania oferty prosimy o kontakt z przedstawicielem działu promocji: Mateuszem Kaproń, gsm +48 664 175 174; e-mail: mateusz.kapron@inzynieria.com) i będą tłumaczone symultanicznie.

POPRZEDNIE EDYCJE

HOTEL

Hotel im. Jana Pawła II****

ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław
www.hotel-jp2.pl

Wynegocjowaliśmy dla Państwa specjalne stawki.

W celu rezerwacji prosimy o kontakt z hotelem telefonicznie (+48 71 327 14 00) lub mailowo (hotel@hotel-jp2.pl)

Poniższe stawki będą dla Państwa dostępne po podaniu hasła:
INFRASTRUKTURA PODZIEMNA MIAST
250 zł / pokój 1-osobowy ze śniadaniem / noc
340 zł / pokój 2-osobowy ze śniadaniami / noc