Prelegenci

Roland Kośka

Gaz-System S.A.

Nowe, spektakularne projekty bezwykopowe zrealizowane w GAZ-SYSTEM S.A w latach 2023 – 2024

Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane m.in. pierwsze instalacje HDD z podziałem liry wykonane w Operatorze Gazociągów Przesyłowych oraz uwarunkowania dopuszczenia do instalacji oraz wnioski z ich realizacji.

Ekspert w dziedzinie technologii wydobycia i przesyłu gazu, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz zarządzania jakością w procesie inwestycyjnym. Wiedza poparta ponad 20-letnim doświadczeniem przy realizacji strategicznych projektów gazociągowych w Polsce. Wcześniej przez około 10 lat był związany z branżą górniczą i wiertniczą w obszarze inwestycji dotyczących poszukiwania i wydobycia węglowodorów oraz złóż surowców. Aktualnie zajmuje się technologiami bezwykopowymi w ramach budowy gazociągów, organizacją procesu oraz nadzorem nad realizacją, począwszy od fazy inicjowania poprzez projektowanie i budowę do odbiorów przejść bezwykopowych w projektach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.