Prelegenci

Piotr Zakrzewski

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Triki Geotechniki

Referat będzie próbą analizy wpływu błędów podczas rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na ryzyko prowadzenia prac wiertniczych. Poprzez prezentację konkretnych przykładów, omówione zostaną przypadki, w których błędy w rozpoznaniu podłoża doprowadziły do poważnych incydentów na etapie realizacji. Ponadto, podczas prezentacji poruszona zostanie kwestia niewłaściwej interpretacji podstawowych parametrów geotechnicznych.

Ekspert w dziedzinie geologii specjalizujący się w technologiach bezwykopowych. Od ponad 8 lat związany jest z branżą gazowniczą, gdzie brał udział w największych projektach bezwykopowych w technologiach DP oraz HDD w Polsce. Jego praca skupia się na minimalizacji ryzyka prac budowlanych, co przekłada się na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów operacyjnych. Współautor pierwszego w Polsce standardu dotyczącego technologii HDD. Autor zaawansowanych programów badawczych m.in. dla przekroczeń bezwykopowych. Company Representative podczas morskiej kampanii geotechnicznej w programie FSRU.