Prelegenci

Paweł Szufleński

Gaz-System S.A.

Sieć przesyłowa wodoru – plany, wyzwania, prowadzone działania

Przedstawienie informacji na temat planowanych i prowadzonych działań związanych z siecią przesyłową wodoru w kraju. W ramach referatu zaprezentowane zostaną wyzwania związane zarówno z budową nowej infrastruktury do przesyłu wodoru, jak również w zakresie przystosowania wybranych fragmentów obecnej sieci przesyłowej gazu ziemnego na potrzeby transportu wodoru.

Od ponad 18 lat pracuje w firmie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w tym od 16 lat związany z działalnością badawczo-rozwojową o obszarze gazownictwa. Obecnie na stanowisku zastępca dyrektora Pionu Badań i Certyfikacji. Odpowiada za inicjowanie i koordynowanie projektów i inicjatyw badawczo-rozwojowych. W przeszłości zaangażowany w prace Zespołów Roboczych Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz w prace podkomitetu ds. przesyłu gazu przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Autor publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach branżowych i naukowych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu inżynierii gazownictwa, studia podyplomowe z zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym oraz program Executive MBA.