Prelegenci

Mariusz Iwanejko

Blejkan S.A.

A samochody mkną… Renowacja kolektora Nadbrzeżnego w Warszawie

Bezwykopowa renowacja kanału 1600/2000mm o długości ponad 4,5 km kanalizacji ogólnospławnej pod główną osią komunikacyjną Warszawy w ul. Czerniakowskiej. Wiele wyzwań organizacyjnych podczas projektowania i wykonywania robót. A nad nami samochody mkną… Społeczeństwo nie wie, co się dzieje po ziemią, my brodzimy w ściekach i wykonujemy swą ulubioną robotę – montaż modułów rurowych z GRP. Największy kontrakt renowacyjny ostatnich lat w Polsce krótko i sprawnie pokazany w oparciu o film z budowy.

Pokaz możliwości autonomicznych robotów latających Hovering Solutions przeznaczonych do inspekcji sieci kanalizacyjnych

Podczas pokazu zostaną zaprezentowane możliwości dronów Hovering Solutions, wykonujących inspekcje sieci kanalizacyjnej. Roboty działają bez pilota, komunikacji radiowej, GPS/GNSS czy oświetlenia. Drony rejestrują wysokiej jakości dane, w tym georeferencyjne chmury punktów 3D, obrazy panoramiczne o wysokiej rozdzielczości i kompleksowy raport o uszkodzeniach. Dane te ułatwiają całościową ocenę stanu tunelu, przekrojów i śledzenie zmian w czasie. Hovering Solutions zapewnia internetową platformę wizualizacji 3D, umożliwiającą łatwy dostęp do danych i ich analiz.