Prelegenci

Marcin Firkowski

HDI

Panel dyskusyjny: Gdzie są granice? Możliwości i ograniczenia rozwoju wybranych metod bezwykopowej budowy

Absolwent Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami w WSB Merito w Chorzowie. Posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej. Z branżą bezwykopową związany od 2014 roku. Pracuje w firmie Horizontal Drilling International (HDI) od 2024 roku na stanowisku Business Development Managera.