Prelegenci

Maciej Rupikowski

GGT Solutions S.A.

Możliwości i ograniczenia technologii Direct Pipe

Absolwent Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalizacja Wiertnictwo i Geoinżynieria oraz Inżynieria Gazownicza. Od 2013 roku zawodowo związany z GGT Solutions S.A., gdzie brał udział w budowie największych obiektów infrastrukturalnych w Polsce (autostrady, linie kolejowe, gazociągi). W latach 2018-2019 był odpowiedzialny za wykonanie 9 przekroczeń w technologii Direct Pipe na budowie gazociągu relacji Strachocina-Pogórska Wola. Od 2019 roku pełni funkcję Project Managera ds. technologii bezwykopowych koordynując realizacje projektów.