Prelegenci

Łukasz Piwoda

Gaz-System S.A.

Sieć przesyłowa wodoru – plany, wyzwania, prowadzone działania

Przedstawienie informacji na temat planowanych i prowadzonych działań związanych z siecią przesyłową wodoru w kraju. W ramach referatu zaprezentowane zostaną wyzwania związane zarówno z budową nowej infrastruktury do przesyłu wodoru, jak również w zakresie przystosowania wybranych fragmentów obecnej sieci przesyłowej gazu ziemnego na potrzeby transportu wodoru.

Zatrudniony w firmie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. od 20 lat. Ponad 2 lata związany z działalnością badawczo-rozwojową w obszarze gazownictwa, obecnie zatrudniony na stanowisku eksperta w Pionie Badań i Certyfikacji, realizuje projekty oraz inicjatywy badawczo-rozwojowe. Angażuje się w prace Zespołów Roboczych Izby Gospodarczej Gazownictwa, prace podkomitetu ds. gazów technicznych PKN oraz prace CEN/CLC/JTC 6, Hydrogen in energy systems. Ukończył studia na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza AGH w Krakowie. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ukończył m. innymi studia podyplomowe pn. nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie, oraz studia podyplomowe PreMBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.