Prelegenci

Dr inż. Bogdan Przybyła

Politechnika Wrocławska

Badania odbiorowe wykładzin CIPP – zakres badań a interesy uczestników/stron przedsięwzięcia

Zakres badań odbiorowych wykładzin CIPP (rodzaje badań i ich szczegółowość) nie jest jednoznacznie określony. Wykonawcy i inwestorzy mogą postulować przyjmowanie różnych zestawów badań ze względu na ochronę swoich interesów i potrzebę optymalizacji kosztów. W pewnym stopniu dotyczy to również producentów wykładzin i ich komponentów. W praktyce można się spotkać z nadmiernym ograniczaniem zakresu badań odbiorowych, co skutkuje problemami w obiektywnym rozpoznaniu przyczyn nieudanych działań renowacyjnych i ostatecznie nie pozwala na przyjęcie działań zaradczych. W ramach prezentacji podjęta będzie próba omówienia tych zagadnień, jako wstęp do wywołania dyskusji i ustalenia konsensusu, co mogłoby być podstawą do korekty aktualnych polskich wytycznych odbiorowych wykładzin CIPP.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Obronił pracę doktorską pt.: „Ocena i kształtowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych w ujęciu teorii niezawodności” (1999 r., Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej). Uczestniczył w stażach naukowych na uczelniach w Niemczech (Technische Unversität Dresden i Technische Hochschule w Münster). Obecnie adiunkt w Katedrze Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej Politechniki Wrocławskiej.
Specjalizuje się w tematyce oceny stanu technicznego i rehabilitacji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Jest autorem i współautorem prac ekspertyzowych, realizowanych na Wydziale Budownictwa PWr oraz licznych publikacji naukowo-technicznych w tym jednej monografii zwartej pt. „Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych”. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem INŻYNIERIA sp. z o.o., będąc na liście recenzentów czasopisma „Inżynieria Bezwykopowa”.