Prelegenci

Anna Groffik

Geo-radar

GroundTEM pokaz pomiarów bezinwazyjnych metodą TEM

System pomiarowy składa się układu nadawczego i odbiorczego. Pomiary polegają na indukcji pola elektromagnetycznego w głąb Ziemi przy użyciu pętli indukcyjnej. W momencie napotykania przez fale elektromagnetyczne różnych warstw geologicznych wytwarzane są prądy wirowe, które z kolei powodują powstanie wtórnego pola elektromagnetycznego. Przewodność elektryczna badanych gleb i skał jest kontrolowana przez mineralogię, zawartość gliny, zawartość wody, zasolenie i porowatość. Fale te zostają następnie zarejestrowane na powierzchni za pomocą pętli odbiorczej. Na podstawie otrzymanych rejestrów można obliczyć rozkład przewodności ośrodka geologicznego.
Metoda TEM pomaga w zlokalizowaniu przede wszystkim wód gruntowych, monitorowaniu stanu warstwy wodonośnej, a także rozróżnieniu różnych złóż geologicznych.
Podczas pokazu zostanie zaprezentowany sposób przeprowadzenia pomiaru – od rozłożenia systemu pomiarowego do otrzymania wyniku końcowego z danego punktu pomiarowego.

Właścicielka firmy Geo-radar z Wrocławia, od 20 lat jej firma specjalizuje się w dystrybucji sprzętów geofizycznych oraz jest liderem na rynku w prowadzeniu pomiarów georadarowych