AWARD CEREMONY

#IB2024

INSTRIAL INDUSTRY AWARD
AWARD GALA

12 june 2024
Tomaszowice near Kraków

WE AWARD THE BEST PROJECTS USING TRENCHLESS TECHNOLOGY


TYTAN are the unique prizes granted by Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. and the outstanding Jury, invited to participate. Jury consists of academics, industry representatives and editors-in-chief of Wydawnictwo INŻYNIERIA’s magazines. YTAN prizes are awarded to trenchless industry representatives since 2003. The upcoming award ceremony took place on June 14, during the ceremonial Gala.

The statue depicts a muscular man, a titan, a symbol of power and power. His torso is entwined with vines, an element of nature, emphasizing symbiosis with nature and trenchless technologies being in harmony with the environment. TYTAN has been designed by Andrzej Krawczak, a sculptor from Kraków. The statuettes are made in the steelworks in Kraków, and then hand-made by the artist.

ABOUT THE COMPETITION

Domestic companies win the prize since 2003, in the following categories

 • Project of the year – new installation
 • Project of the year – renovation
 • European project within the trenchless technologies
 • Small trenchless project
 • Product of the year

Once again, a special prize will also be awarded – the Titan Investor Laurel, which is a distinction for the investor of the winning projects in the categories Project of the Year – new installation, Project of the Year – renovation and Small Trenchless Project.

It is commendable that there is no similar award in Europe for the trenchless technology industry. In addition to rewarding Polish companies, one of the categories in which the award is given is the European Project of the Year. This category was created to recognise the achievements of European companies. It is an honour that our award is also recognised outside Poland. This is evidenced by the presence at the annual award ceremony of representatives of nominated companies from outside our country.

The prizes are awarded at the Gala during the annual International Conference, Exhibition and Technology Shows Trenchless ENGINEERING.
* mały projekt bezwykopowy – dotyczy projektów do 1 mln zł

TYTAN Awards Regulations

[contact-form-7 404 "Not Found"]

SEE THE PHOTO GALLERY FROM THE PREVIOUS EDITION

LAUREATES
AWARD CEREMONY

Project of the year – new installation

 1. Nominowany: GGT Solutions S.A.
  Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA

Opis projektu: W ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego stanowiącego część inwestycji pn. Budowa gazociągu Wronów – Odolanów wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego łódzkiego i wielkopolskiego firma GGT Solutions S.A. wykonała przekroczenie rzeki Stara Pilica w km gazociągu ok 48+650 metodą Direct Pipe. Przewiert zaprojektowano na odcinku 530,3 metrów.

Do realizacji przekroczenia pierwotnie przystąpiła inna niezależna firma wiertnicza. Wybrana metoda zakładała jego realizację w technologii HDD. Podczas wykonywania robót budowlanych w tej technologii stwierdzono wypływ wody ponad powierzchnię terenu co uniemożliwiło dalszą realizację przekroczenia.

W związku z zaistniałymi problemami Generalny Wykonawca przystąpił do wykonywania dodatkowych badań geologicznych, a te potwierdziły występowanie w rejonie rzeki Pilica bardzo dużej zmienności litologicznej związanej z rozprzestrzenianiem oraz miąższością poszczególnych warstw związanych z charakterem działalności rzecznej oraz występującą tu strefą tektoniczną związaną z uskokiem Nowe Miasto – Iłża. Potwierdzono występowanie wód artezyjskich.

Zdecydowano się na zmianę technologii wykonania przekroczenia oraz znaczne wypłycenie zaprojektowanej trajektorii. Miało to na calu ominięcie formacji, w których występowały wody artezyjskie. Metoda Direct Pipe umożliwia realizację przekroczeń w warunkach występującej wody gruntowej o charakterze naporowym oraz dopuszczalne jest wypłycenie przekroczenia.

Podczas wykonywania wiercenia nie napotkano problemów realizacyjnych. Średnia siła instalacyjna rurociągu wynosiła zaledwie 120ton.

Okres realizacji: wrzesień 2022 – październik 2022
Biuro projektowe: ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.
Zabudowany materiał:
Rurociąg stalowy DN1000 Stal L485 Izolacja 3LPP kl C3 min 8 mm
Liczba punktów: 51

 

 1. Nominowany: SANIMET KRZYSZTOF GRZYWACZ
  Inwestor: MPWiK S.A. Warszawa

Opis projektu: Budowa Kolektora Wiślanego w Warszawie została podzielona na 3 etapy, a firma Sanimet z sukcesem zrealizowała etap II o łącznej długości 5232 m. Powstały kolektor jest najdłuższym i największym mikrotunelingiem w Polsce, posadowionym na głębokości od 9 do 15 m wzdłuż Wisły i Wisłostrady na wysokości Wybrzeża Gdyńskiego. Całość zadania została podzielona na 9 odcinków, z czego najdłuższy odcinek wyniósł prawie 700 metrów. Do wykonania zadania zastosowano rury żelbetowe o średnicy wewnętrznej 3200mm i zewnętrznej 3800mm, w łącznej ilości 1700, a także zamontowano 42 stacje pośrednie. Oprócz wielkości kolektora i długości odcinków, dodatkowym wyzwaniem było wykonanie odcinków po łuku nawet o promieniu 600 metrów, których łącznie było 17 poziomych i 1 łuk pionowy.
Completion time: December 2020 – June 2022
Biuro projektowe: Arcadis
Zabudowany materiał: Rury żelbetowe Haba Beton
Liczba punktów: 57

 

W kategorii Project of the year – new installation statuetkę TYTANA otrzymała firma Sanimet Krzysztof Grzywacz za zrealizowanie drugiego etapu budowy Kolektora Wiślanego w Warszawie. Jury przyznało zwycięzcy 57 punktów.

Wyróżnienie w postaci Tytanowego Laura Inwestora zostało przyznane Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, które zleciło to zadanie.

Product of the Year

 1. Nominowany: HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.

Produkt: Żelbetowy profil ramowy do przecisku
Opis produktu: Żelbetowy profil ramowy do przecisku o wymiarach od 1,0/1,0 do 4,0/4.0. Produkt został wykorzystany podczas budowy tunelu technologicznego na terenie Portu Lotniczego w Kopenhadze. Wymiary wewnętrzne zastosowanego profilu 2800 x 2950 mm, grubość ścianki 250mm, długość elementu 2,75m, waga 8000 kg/m. Nowoczesny system prefabrykacji z zachowaniem najwyższych standardów pozwoli na okres bezawaryjnego użytkowania wykonanego kanału na okres minimum 50 lat.
Score: 45

 

 1. Nominowany: Heads sp. z .o.o.

Produkt: Modułowy system oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych

Opis produktu:

Modułowy system oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych – to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane i skonfigurowane dla potrzeb wykonawców projektów w technologiach: TBM, mikrotunelling, HDD, głębokie fundamentowania, Direct-pipe, Jet – grouting. System pozwala na skuteczne i efektywne oczyszczanie płynów technologicznych wykorzystywanych w technologiach bezwykopowych, a co za tym idzie ogranicza zużycie wody technologicznej w czasie prowadzonych prac, zmniejsza ilość wywożonych odpadów i finalnie redukuje koszty realizacji projektów. Modułowy system oczyszczania jest rezultatem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ostatnich latach w firmie Heads. Prace te poświęcone były rozwojowi technologii oczyszczania płynów wiertniczych a ich rezultatem jest wdrożona technologia całkowitego oczyszczania płuczki do suchego urobku i czystej wody. Wdrożenie możliwe było dzięki realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii modułowego systemu oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych” współfinansowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Rozwiązanie to jest niespotykaną dotąd ekologiczną innowacją w zakresie ochrony środowiska naturalnego i utylizacji płuczek wiertniczych i zostało zgłoszone do urzędu patentowego – zgłoszenie nr P.435132 – uzyskując pozytywną ocenę w sprawozdaniu o stanie techniki dla zgłoszenia wynalazku.

Liczba punktów: 47

 

 1. Nominowany: JL Maskiner w Polsce sp. z o.o.

Produkt: Wiertnica horyzontalna AT120

Opis produktu: Najmocniejsza na świecie maszyna All Terrain z podwójną żerdzią w produkcji seryjnej.
Moment obrotowy wrzeciona żerdzi wewnętrznej przekraczający 4000 Nm stwarza możliwość wykonania otworu pilotażowego o średnicy do 200 mm. Wiertnica posiada uniwersalne żerdzie – ta sama zewnętrzna żerdź stosowana jest zarówno w modelu JT i AT – wystarczy wyjąć lub dodać żerdź wewnętrzną w zależności od potrzeby. Na pokładzie maszyny znajduje się ponad 97 metrów żerdzi. Nowa konstrukcja pompy tłoczkowej oznacza mniej przestojów. Wydajność pompy płuczki wynosi 1079 l/m. W razie potrzeby można zwiększyć przepływ płuczki za pomocą pompy zewnętrznej aż do 2000 l/min. Ze względu na moc i rozmiar maszyny jest ona konkurencyjna w tej części rynku, gdzie wcześniej jedyną opcją było użycie silników wgłębnych. Nowoczesna kabina jest w pełni ergonomiczna i posiada możliwość adaptacji za pomocą jednego przycisku do 3 najczęściej używanych ustawień.
Liczba punktów: 40

 

 1. Nominowany: Robert Osikowicz Engineering

Produkt: Pompa wysokiego ciśnienia (Triplex) z napędem elektrycznym, model TW1500HDD ELE – 200 kW, producent: Tecniwell/Colli Equipment.

Opis produktu: Innowacyjny agregat pompowy łączący doświadczenia rynku naftowego i rynku wierceń HDD. Przeznaczenie: płyny wiertnicze, zaczyny cementowe, substancje chemiczne. Sposób zabudowy: skid. To pompa trzytłokowa jednostronnego działania (Triplex), maksymalny wydatek: 1500 l/min, maksymalne ciśnienie robocze: 60 bar @ 1500 lmin, średnica tulei: 4 1” (w wersji podstawowej), skok tłoka: 4 1”, średnica przyłączy: 4” (wejście) / 2” (wyjście), maksymalna ilość suwów: 450 SPM, wymagania energetyczne: 180 kW (425 SPM), wymiary pompy w zabudowie: 2,11 x 2,07 x 4,55 m, masa:4500 kg. Jej zalety to: kompaktowa budowa dostosowana do specyfiki bezwykopowych prac wiertniczych i geotechnicznych, wysokiej jakości materiały konstrukcyjne (heavy duty), wysokiej jakości czujniki pomiarowe i automatyka, wysoka wydajność przy wymaganym ciśnieniu roboczym, wysoka tolerancja na fazę stałą, łatwość obsługi, inspekcji i wymiany części eksploatacyjnych oraz monitoring i rejestracja parametrów pracy.
Liczba punktów: 36

 

 1. Nominowany: Karl Schöngen KG Kunststoff-Rohrsysteme

Produkt: rury PP-HM (polipropylen) ze złączem MV do nowych sieci i renowacji rurociągów.

Zostały zastosowane w ramach kilku większych i średniej wielkości projektów dla takich inwestorów jak MPWiK Warszawa, MPWIK Lublin, ZWiK w Skawinie i wielu innych. Zakres średnic od DN 160 do DN 500.
Liczba punktów: 38

 

 1. Nominowany: TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG

Produkt: QUICKPLANNER3D – nowy wymiar planowania przewiertów

 

Opis produktu: Dokładne zaplanowanie trasy wiercenia ma kluczowe znaczenie dla każdego przewiertu HDD. Obliczenie optymalnej trasy wiercenia, uwzględniającej wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na jej przebieg, jest jednak zadaniem skomplikowanym i często czasochłonnym. W przypadku złożonych wierceń niewystarczające okazują się nawet dedykowane narzędzia do planowania. Wtedy nie pozostaje już nic innego jak ręczne dokonywanie obliczeń.

 

Dlatego w ścisłej współpracy z doświadczonymi specjalistami HDD opracowaliśmy Quickplanner3D. Dzięki temu sprytnemu oprogramowaniu możesz automatycznie i szybko zaplanować optymalną trasę wiercenia. Inteligentny algorytm oblicza najkrótszą trasę w trzech wymiarach i niezawodnie uwzględnia wszystkie punkty i parametry ograniczające. Umożliwia to sprawne zaplanowanie i szybkie sprawdzenie wykonalności trasy wiercenia. Oprogramowania nie trzeba instalować. Może być używane z dowolnym komputerem lub laptopem z dostępem do Internetu.
Liczba punktów: 38

 

Laureatem TYTANA 2023 w kategorii Produkt roku została firma Heads sp. z o.o. za modułowy system oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych.

Mały projekt w technologiach bezwykopowych

 1. Nominowany: CONS CONTROL SYSTEM sp. z o.o. w Czerwieńsku
  Inwestor: Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance

Opis projektu: Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej o średnicach od DN 300 do DN 500 wraz z przykanalikami metodą bezwykopową, poprzez montaż rękawów uszczelniających wykonanych z włókniny poliestrowej nasączanej żywicą epoksydową oraz rękawów z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową w Trzciance. Ocena stanu sieci na podstawie inspekcji TV wskazywała na konieczność szybkiej i skutecznej interwencji. W wielu miejscach stwierdzono: znaczną korozję powierzchni, ubytki wraz z kawernami, pęknięcia i owalizacje, kolizje z innymi sieciami, przenikanie wód gruntowych do instalacji, niskie posadowienie kolektora – na niektórych odcinkach poniżej 0,9 m. Zdiagnozowane uszkodzenia sprzyjały występowaniu zjawiska infiltracji wód gruntowych do instalacji i eksfiltracji ścieków do gruntu. Tym samym następowało wtórne jego zanieczyszczenie oraz zaburzenia składu ścieków. Ponadto w znacznej ilości do oczyszczalni przepompowywana była czysta woda (gruntowa), dodatkowo obciążając przepompownie i instalacje, bez uzyskania oczekiwanego efektu ekologicznego.

Stosując indywidualne podejście do każdego odcinka renowacji, dokonano doboru optymalnych parametrów dla każdego z odcinków kanału, ograniczając niepotrzebne przewymiarowanie wykładziny renowacyjnej. Dzięki temu rozwiązaniu udało się zaoszczędzić środki finansowe na powiększenie zakresu prac o kolejne odcinki i w ten sposób wykonano więcej metrów renowacji kanału, a efekt końcowy jest odpowiedni z pierwotnymi założeniami.

Prace były wykonywane w pasie głównych dróg wojewódzkich, w ścisłym centrum miasta.

Okres realizacji: wrzesień – październik 2022 r.
Biuro projektowe: pomoc techniczna – dr Beata Nienartowicz Ideante Warszawa
Zabudowany materiał: Rękawy z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową oraz rękawy z włókniny poliestrowej nasączanych żywicą epoksydową
Liczba punktów: 51

 

 1. Nominowany: Przewiert Technologie Bezwykopowe sp. z o.o. sp. k. Polkowice
  Inwestor: PSG oddział w Tarnowie/ Generalny Wykonawca Tesgas S.A. z Dąbrowy/k Poznania

Opis projektu: Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce. Wykonanie 4 przekroczeń w technologii HDD w złożonych oraz trudnych warunkach geologicznych gór świętokrzyskich. Złożoność zadania wynikała z konieczności wiercenia otworów po najciaśniejszych akceptowalnych promieniach dla rur w standardzie DN500 w warstwach geologicznych o odporności na ściskanie Rc dochodzącej do 120 MPa oraz rumoszu skalnym, który utrudniał zachowaniem prawidłowej trajektorii i cyrkulacji.
Liczba punktów: 37

 

 1. Nominowany: Terkan sp. z o.o.
  Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16A, Olsztyn

Opis projektu: Renowacja magistrali wodociągowej żeliwnej DN 500mm rękawem wykonanym z włókna szklanego nasączonym żywicą winyloestrową bezstyrenową utwardzanym promieniami UV w Olsztynie. W zakres prac wchodziły wykopy i cięcia technologiczne, czyszczenie, monitoring, renowacja, zabezpieczanie końcówek rękawa, dezynfekcja, próba ciśnienia, montaż armatury i połączenia w wykopach technologicznych, likwidacja wykopów. Długość przewodów poddawanych renowacji wynosiła 40,0m i 44,0m, średnica 500 mm, głębokość posadowienia 3,0 m p.p.t. W trakcie monitoringu odkryto dodatkowe odejście od magistrali (trójnik 500/150mm) co spowodowało konieczność wykonania dodatkowego cięcia technologicznego i wydłużyło czas prowadzenia robót o ok. 10 dni. Jest to kolejna renowacja sieci wodociągowej wykonywana w Polsce przez firmę Terkan w oparciu o rękawy produkowane z włókna szklanego nasączane żywicami winyloestrowymi bezstyrenowymi firmy Saertex MultiCom.

Okres realizacji: sierpień – październik 2022r.
Liczba punktów: 47

Nagrodę za mały projekt w technologiach bezwykopowych (o wartości do miliona złotych) przyznano firmie Cons Control System sp. z o.o. w Czerwieńsku za realizację zadania „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Trzciance”

Wyróżnienie w postaci Tytanowego Laura Inwestora otrzymały Zakłady Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance.

European project within the trenchless technologies

 1. Nominowany:LMR Drilling GmbH

Investor: Equinor, SSE Renewables i Eni

Opis projektu: Wykonanie czterech przewiertów HDD o długości 1400 m każdy w celu instalacji stalowych rurociągów kablowych 324 mm x 10 mm przekraczających brzeg Morza Północnego podczas budowy morskiej farmy wiatrowej Dogger Bank Offshore Wind Farms A&B. Kable łączą lądowe i morskie stacje przekaźnikowe, weszły na ląd w Wielkiej Brytanii między ujściem rzeki Humber a nadmorskim miastem Bridlington. Otwory, w których zainstalowano kanały, wykonano w jednej fazie wiercenia pilotażowego o średnicy 445 mm. W przypadku tego projektu jedną z istotnych zalet było uniknięcie konieczności dodatkowych etapów poszerzania otworu, podczas których istnieje większe ryzyko migracji płynu wiertniczego do środowiska morskiego.
Score: 53

 

 1. Nominowany: SANIMET KRZYSZTOF GRZYWACZ
  Investor: UAB GRINDA

Opis projektu: Firma SANIMET w 2022 r. wykonała największą inwestycję mikrotunelingową na Litwie. Tym razem prace obejmowały wykonanie kanalizacji deszczowej w centrum Wilna metodą mikrotunelinowania rurami GRP OD 2250mm o łącznej długości 1631 m. Tunel został podzielony na 4 odcinki, a najdłuższy z nich wyniósł 675 m. Głębokość posadowienia wynosiła od 10 do 20 m i to właśnie ona oraz bardzo trudne i zmienne warunki gruntowe były przyczyną wyboru technologii mikrotunelowania.

Cały projekt, poza kanalizacją deszczową, obejmował także m.in. odtworzenie parku, budowę miejsc rekreacji i wypoczynku, infrastruktury dla mieszkańców, a także zbiornika wodnego – wykonany mikrotuneling był punktem wyjścia do dalszych robót.
Okres realizacji: styczeń 2022 – sierpień 2022
Biuro projektowe: Sweco Litwa
Zabudowany materiał: Amiblu GRP
Liczba punktów: 51

 

 1. Nominowany: SinzaTEC
  Inwestor: Refinería de Puertollano

Opis projektu: Sliplining za pomocą wzmocnionego aramidem systemu Primus Line. Renowacja dotyczyła sieci wodociągowej zakładu petrochemicznego składającej się z przepompowni i głównego rurociągu zasilającego o długości 6 km. Pierwsze 3600 m rury ma średnicę DN600 i zostało wykonane z betonu wzmocnionego płaszczem z blachy i cementu azbestowego. Kolejne 2400 m wykonane są z cementu azbestowego o średnicy DN350. Inwestycja obejmowała instalację rury giętkiej zbrojonej średniociśnieniowej DN500 oraz rury giętkiej zbrojonej średniociśnieniowej DN350.
Liczba punktów: 35

 

Statuetka za europejski projekt w technologiach bezwykopowych przypadła firmie Sanimet – Krzysztof Grzywacz za mikrotunelowanie o łącznej długości 1631 m podczas realizacji zadania w Wilnie. Prace zostały zlecone przez UAB Grinda

LAUREATES
TYTAN 2022

Project of the year – new installation

BOR-WIERT Sp. z o.o.

Construction of the culvert with the 2250 mm GRP pipe under the railway embankment in Białystok in microtunneling technology.
Crossing length– 115 m
GRP pipe diameter – DZ 2250 mm
Obstacle – railways – 9

Completion time: October 2021 – December 2022
Investor: Intercor Sp. z o.o.
Score: 36


GGT Solutions

As a part of the construction of the DN1000 high pressure gas line in the section of Goleniów – Ciecierzyce related directly to the Baltic Pipe project implementation in its inland part in the territory of Poland, GGTS company completed the total of four long Direct Pipe crossings and 14 short microtunneling and HDD drills. The Baltic Pipe is a record-breaking project in terms of the lengths of crossings. So far, the Direct Pipe borehole featuring the length of more than 1 km has not been completed in our country yet. The longest borehole, under the Warta River, that was 1440 m long was being made in the Wielkopolskie voivodeship near the city of Gorzów Wielkopolski. Preparatory and conceptual work to make the borehole took more than one year, and the drilling was preceded by the completion of three other crossings. Each time, the distance was increased (Pełcz River – 657 m, Ina River – 796 m and Krąpiel River– 980 m). The Warta River crossing was the longest Direct Pipe borehole worldwide with installation of the 1016 mm steel pipe.

Completion time: January 2021 – March 2022
Investor:
Gaz-System S.A.
Score: 53


ZRB Janicki

The project involved completion of three HDD crossings in the Oder River course of the total length of over 6000 m in order to install the casing pipe for the VTS fiberglass cable. Three land-water (Landfall) crossings and six water-water crossings were completed. The work was performed as a part of the Świnoujście-Szczecin Waterway Upgrade of to the Depth of 12.5 m [Polish: Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”.] The ZRB Janicki team was in charge of the reconstruction: from the conceptual stage to the start-up of and new cable. The VTS fiberglass cable that controls safe navigation needed reconstruction as the waterway needed to be deepened to the level of minimum 3 meters. The HDD trenchless technology was selected for this job in order to ensure that the underwater cliff of the Dębina Isle is stable. The work was performed on land, in water and under water. The ZRB Janicki engineers were responsible for the coordination of operation of two rigs, six watercrafts and a team of divers.

Completion time: June 2021 – September 2021
Investor:
Urząd Morski w Szczecinie [English: Maritime Office in Szczecin]
Score: 53

TYTAN in the “Project of the Year – New Installation” category went to GGT Solutions S.A.

At the same time,Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A [English: Gaz-System Transfer Gaspipes Operator]
was awarded the Titanium Investor’s Laurel distinction.

European project within the trenchless technologies

Brownline

The job was to make the HDD borehole as a part of the fiberglass line construction. The drilling was performed under the Thyborøn Canal in the north-western Denmark. The 6000 feet (1.8 km) long borehole was made. The work was performed under water at the entire length. It was an element of a larger project involving construction of the fiberglass connection between Esbjerg in Denmark and Kristiansand in Norway. At the same time, it is the longest horizontal borehole that has ever been completed in Scandinavia. It was contracted by Bohlen & Doyen.

Completion time: 2021
Investor: Søren Knudsen A/S
Score: 22


GGT Solutions

As a part of the intersystem DN700 Poland – Lithuania gasline, Southern Section, GGTS completed a trenchless crossing under the Narew River. The borehole was made using the Direct Pipe technology with the AVNS600 head breaking the world record in DN 700 steel pipeline installation. The length of the borehole was 884.3m. The drilling head was fitted out with the innovative system for disposal of cuttings based on the E-power pipe technology.
The borehole is the first of many installations to be completed in the country. Implementation of the technology has enabled installation of DN700 pipelines in complicated ground conditions and with much less cover under the crossed obstacles compared to the standard HDD method.

Completion time: July – September 2021
Investor: Gaz-System S.A.
Score: 46


LMR Drilling UK Ltd

As a part of the construction of two wind farms within Dogger Bank Offshore Wind Farms A & B” project, LMR Drilling UK Ltd made four HDD drills under the UK section of the North Sea. Each was 1400 m long and had a minimum diameter of 300 mm. This was the way to build an initial section of a power line. The inshore waters there are relatively shallow, and the coastline is eroding at rates of up to 5m per year. The trenchless construction was selected to protect the underground installation from the impact of tides. Steel pipes were installed in the drills. The drilling was contracted by NKT.

Completion time: December 2020 – June 2021
Investor: Equinor, SSE Renewables i Eni
Score: 35


SANIMET KRZYSZTOF GRZYWACZ

As a part of a comprehensive task entitled Reconstruction of the Sewage Collector at the Following Location: T. Narbuto and Saltoniskiu and the WWT Plant at the Following Location: ul. Upes, Vilnius”, Sanimet completed the microtunneling job at the length of 970 m with Amiblu GRP OD 1638 pipes. The installation depth was within the range of 6 m – 13 m. So far, it has been the largest project of this type in Lithuania; for Vilnius, this was an investment of major significance. Streets were flooded at every heavy rain, the city struggled with major financial losses. The installation depth as well as very challenging and changing soil conditions, existing underground infrastructure and the location of this job in a dense urban area were decisive for the selection of the installation technology. Dense urban development and little space for preparation of the backup of the construction site accounted for the challenges to be confronted.
This project was awarded the Lithuanian Golden Product of 2021 distinction, inter alia, for being the first so large project involving the microtunneling technology that enabled completion of the sewer in so dense urban area without disrupting urban life and transportation.

Completion time: 2020 – 2021
Investor: UAB GRINDA
Score: 50

 

Sanimet – Krzysztof Grzywacz was awardedthe statue for theEuropean Trenchless Project.

Project of the year – renovation

Aarsleff sp. z o. o.

As a General Contractor, Aarsleff Sp. z o.o. completed the job entitled “Rehabilitation of the Sewer System in the Zielona Góra Agglomeration” that was a part of the “Wastewater Management in the Zielona Góra Agglomeration Stage 5”.
The whole investment was made up of nine stages of implementation and the rehabilitation covered over 4,200 m of combined sewer system 100 wells and sewer chambers and almost 200 sewer laterals within the range of circular sewers of DN200mm – DN1600mm and egg-shape sewers featuring the following height/width dimensions: 900/600mm, 1200/800mm, as well as pear-shaped and bell-shaped sewers of the following dimensions: 1600/1200, 2100/1700mm.
Rehabilitation with CIPP liners was applied to complete the job. Subject to the pipe diameter and its functions, a relevant technology was selected to perform the rehabilitation job:
* Dimensions of > 800 mm, water-cured polyester resin liners were applied,
* Dimensions of < 800 mm, water-cured epoxy resin liners were applied,
* Laterals – steam-cured epoxy resin liners were applied.
The most exciting and, at the same time, the most challenging installations completed as a part of this job were as follows:
* Rehabilitation involving installation of CIPP polyester resin liner in the bell-shaped sewer featuring the diameter of 2100/1700 mm at the length of 68 m
* Rehabilitation involving installation of CIPP polyester resin liner in the bell-shaped sewer featuring the diameter of 2100/1700 mm with the change in the diameter (seam) into the diameter of 1700/1700 mm at the length of 70 m
* Rehabilitation involving installation of CIPP polyester resin liner to the egg-shaped sewer featuring the diameter of 1200/800mm in which a 300 m section was rehabilitated as one installation
* Parallel rehabilitation of two sections involving installation of CIPP polyester resin liner to the circular sewers featuring the diameters of 1400 mm and 1600mm, respectively, in the section of the combined sewer
* Construction of a by-pass to drain the sewers made up of two DN250 PE pipes featuring the total length of approximately 500 m with a flyover over the roads in the city. Realistic efficiency of the pumps in the by-pass was approximately 1000 cubic m/h. Pumping operation was performed in the construction site for about three months during rehabilitation of the largest pipes. The project site: old town and one of main roads in the city center
* Construction of a temporary roundabout with a by-pass to drain the sewers made up of two DN200 PE pipes featuring the total length of approximately 900 m. Project site: city center, commercial district

Completion time: December 2020 – June 2022
Investor: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Score: 45


AKWA W. Biskup, M.Fryc Sp. j. Zabrze

The project involved rehabilitation with a UV cured liner. What is noteworthy is, inter alia, a unique cross-section of the liner – alternative diameter min. DN1600 (maximum DN1730). Four sections (51 m, 66 m, 23 m, and 52 m) were installed making up the total of approximately 192 running meters. The project was implemented in Pl. Piastów, Gliwice.

Completion time: November 2021 – February 2022
Investor: City of Gliwice
Score: 27


Blejkan SA

Burakowski Sewer Collector build in 1960s using the mining technology discharges majority of effluent from the left-bank part of Warsaw. Intense operation of the collector partially damaged it, thus the demand for trenchless rehabilitation.
The project aimed at:
– Ensuring reliable operation of the sewer,
– Reduction of groundwater infiltration and effluent exfiltration,
– Improvement of design strength of the sewer,
– Improvement of hydraulic conditions of effluent flow.
All assumed goals were met as a result of the upgrading work.

The construction work was completed pursuant to the FICIC’s Conditions of Contract in the following formula: “Completion of Assembly Work Pursuant to the Project Documentation Contracted by the Contracting Entity”, so called “Red Book” as a part of the following project: “Water Supply and Wastewater Treatment in Warsaw – Stage 5” based on the “Operational Program Infrastructure and Environment 2014-2020” Project.

Completion time: January 2018 – February 2022
Investor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. [English: Urban Water and Wastewater Company in the Capital City of Warsaw]
Score: 45


F.H.U Instbud

Record trenchless rehabilitation in Białystok – DN1800 fiberglass liner. Contracted by Wodociągi Białostockie sp. z o.o. [English: Białystok Water Supply Plant], F.H.U. INSTBUD completed the “Ul. Jana Pawła II – Sanitary Sewer Trenchless Rehabilitation” Project in Białystok.
Several sections of ferro-concrete pipes featuring the diameters of DN500 to the record DN1800:
• 3 x DN500 – 16 m each;
• 2 x DN1000 – 62 m each;
• 1 x DN1800 – rehabilitated in two sections – one 52 m and the other of 72 m,
located under a water course and a two-way road with heavy traffic. This project also involved the rehabilitation of five concrete sewer wells (S1 – 2.4*3.6; S2 – 2.4*3.5; S3 – 2.4*3.5; S4 – 2.5*3.5; S5 – 4.8*5.7).
The most spectacular, and the record event at the national level was installation of the DN1800 fiberglass liner. A liner featuring so large diameter has never been installed in Poland before. In fact one may say that this project broke a double record as a record liner was manufactured in Poland to complete the project. It is noteworthy that the in_liner Production Plant is the only one here that has a capacity to manufacture fiberglass liners featuring diameters of up to DN2000.
In case of this installation, apart from the diameter, the weight of both sections of the DN1800 liner was also considerable. The 52 m section weighed 13.5 tons and the largest and longest section (72 m) weighed as much as 18.5 tons. The operations of unloading and pulling the liner to the channel required additional operational capacity, precision and attention not only due to the weight, but also its dimensions. The size of the shaft through which the liner was pulled in and from which the high-pressure air was pumped into it accounted for an additional challenge.
36,000 Watts lamps were used to cure the DN1800 liner featuring the wall thickness of 19 mm. The lamps were the most powerful ever used in Poland to cure the fiberglass liner. This process was performed at the rate of 60 cm/min. Its progress was monitored and analyzed on an on-going basis by experts located in a special vehicle from which the whole process was controlled. When describing this project, comprehensive rehabilitation of five chambers that made up an important part of this task may not be forgotten. The work was performed simultaneously to the sewer rehabilitation.

Completion time: March 2022 – June 2022
Investor: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
Score: 36

Two companies were awarded the statue in theProject of the Year-Rehabilitation category, namely: Aarsleff and BLEJKAN S.A.

The Investor’s Titanium Laurel was awarded to: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.[English: Zielona Góra Water and Water Company] and Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. [English: Urban Water and Wastewater Company in Warsaw]

Product of the Year

HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.

Ferroconcrete microtunneling DA 3800 pipe with PEHD coating, thickness 4mm

It was applied as a retention pipe on Kolektor Wiślany [English: Vistula Collector] – stage 2. Total length: 5,145 running meters. Microtunneling pipes to be installed in a curved section featuring the radius of 600m – 2,000m and straight sections were manufactured. The acceptable pipe pressure is 2.5 bars.
Score: 46


InLiner

Renovation liner: in_liner 2.1 DN150-2000

The in_liner 2.1 ECR fiberglass liner is designed for trenchless rehabilitation and sealing circular and non-circular gravity and pressure sewers (DN150 – DN2000) featuring the inner perimeter of 6.2 m. It has a broad range of applications; it is used for rehabilitation of sewers made of concrete, ferroconcrete, clay, fibrous cement, glass reinforced plastic (GFK), PVC-U, PE-HD, cast iron, clinker bricks. The liner is 20 mm thick subject to the liner diameter (a custom-made higher thickness liner is available).
Liner design: reinforced external foil protecting against UV, external layer, resin-glass composite, abrasive layer, internal foil. The liner is resistant to inner pressure and chemicals attack.
Subject to the medium in the in_liner renovated pipe, the liner is saturated with polyester resin (UP) or vinyl-ester resin. It is pulled in and cured in place by means of UV or heat to install. A new structural and sealing layer is generated in the renovated section of the pipe. The curing process is performed by means of professional tools and UV lamp equipment. Upon completion of the rehabilitation project, the internal surface inspection is performed using the TV camera and the pipe water test is performed to check the throughput of the pipe after the rehabilitation.
The in_liner 2.1 is manufactured in the in_liner Production Plant in Gdów in the Małopolskie voivodeship opened in June 2019. t is an innovative factory, the first plant in Poland in terms of size that manufactures ECR fiberglass liners for trenchless rehabilitation of pipes featuring record diameters in the Polish market i.e. up to DN2000. The in_liner 2.1 DN1800 19 mm thick liner was manufactured and successfully installed to rehabilitate the sewer system in Białystok in 2022. It is noteworthy that it is the record liner featuring so large diameter, first to be manufactured and installed in Poland.
Score: 45


NODIGMARKET24

Long distance steerable pipe jacking project completed in the technology without drilling fluid with the UM-32S battery model.
Score: 28
28


Robert Osikowicz Engineering

Feasibility studies for HDD construction projects of underground pipelines

Completion time: 2015 – 2022
Score: 34

 

The TYTAN 2022 laureate in the Product of the Yearu category is HABA-Beton Johann Bartlechner sp. z o.o.