TYTAN 2023

#IB2024

NAGRODA BRANŻY INŻYNIERYJNEJ
GALA ROZDANIA NAGRÓD

12 czerwca 2024
Tomaszowice k. Krakowa

NAGRADZAMY NAJLEPSZE PROJEKTY, PRODUKTY, OSOBOWOŚCI I FIRMY W BRANŻY TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH


TYTAN to uznane nagrody branżowe, przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do współpracy wybitne grono Jury. Skład Jury tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism naszego wydawnictwa. W branży bezwykopowej (no-dig) TYTANY przyznawane są od 2003 r. Ostatnie rozdanie nagród odbyło się 14 czerwca 2023 r. podczas uroczystej Gali.

Statuetka przedstawia muskularnego mężczyznę, tytana, stanowiącego symbol potęgi i mocy. Jego tors oplata winorośl, element natury, podkreślający symbiozę z naturą podczas stosowania technologii pozostających w zgodzie ze środowiskiem. TYTANA zaprojektował krakowski artysta rzeźbiarz Andrzej Krawczak. Statuetki wykonywane są w krakowskiej hucie, po czym każdorazowo ręcznie opracowywane przez artystę.

O konkursie

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

 • Projekt roku – nowa instalacja
 • Projekt roku – renowacja
 • Europejski projekt w technologiach bezwykopowych
 • Mały projekt bezwykopowy*
 • Produkt roku

Już po raz trzynasty przyznana zostanie również nagroda specjalna – Tytanowy Laur Inwestora, stanowiąca wyróżnienie dla inwestora zwycięskich projektów w kategoriach Projekt roku – nowa instalacja, Projekt roku – renowacja oraz Mały projekt bezwykopowy.

Na uznanie zasługuje fakt, że w Europie nie ma podobnego wyróżnienia, które przyznawane byłoby w branży technologii bezwykopowych. Poza nagradzaniem firm polskich, jedna z kategorii, w jakiej nagroda jest przyznawana to Europejski projekt roku. Kategorię tę stworzono, aby docenić osiągnięcia firm europejskich. Zaszczytem jest, iż nasza nagroda także i poza granicami Polski spotyka się z uznaniem. Świadczy o tym obecność na corocznym wręczaniu przedstawicieli nominowanych firm spoza granic naszego kraju.

Co roku zwycięzcy nagród wybierani są spośród firm nominowanych do nagrody przez Redakcję kwartalnika „Inżynieria Bezwykopowa”, a ich wyłonienie odbywa się poprzez głosowanie niezależnego Jury, skład którego tworzą specjaliści z największych polskich uczelni technicznych oraz stowarzyszeń branżowych.
* mały projekt bezwykopowy – dotyczy projektów do 1 mln zł

Regulamin nagród TYTAN

  Kategoria

  Plik do załączenia


  Maksymalny rozmiar pliku: 20MB

  Galeria z poprzedniej edycji

  LAUREACI
  TYTAN 2023

  Projekt roku – nowa instalacja

  1. Nominowany: GGT Solutions S.A.
   Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA

  Opis projektu: W ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP8,4 MPa DN1000  relacji  Gustorzyn  –  Wronów,  Etap  III  Rawa  Mazowiecka  – Wronów  na  terenie  województw lubelskiego,  mazowieckiego  i  łódzkiego  stanowiącego  część  inwestycji  pn.  Budowa  gazociągu Wronów  –  Odolanów  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  niezbędną  do  jego  obsługi  na  terenie województw lubelskiego, mazowieckiego łódzkiego i wielkopolskiego firma GGT Solutions S.A. wykonała przekroczenie rzeki Stara Pilica w km gazociągu ok 48+650 metodą Direct Pipe. Przewiert zaprojektowano na odcinku 530,3 metrów.

  Do realizacji przekroczenia pierwotnie przystąpiła inna niezależna firma wiertnicza. Wybrana metoda zakładała jego realizację w technologii HDD. Podczas wykonywania robót budowlanych w tej technologii stwierdzono wypływ wody ponad powierzchnię  terenu co uniemożliwiło dalszą realizację przekroczenia.

  W związku z zaistniałymi problemami Generalny Wykonawca przystąpił do wykonywania dodatkowych badań geologicznych, a te  potwierdziły występowanie  w  rejonie  rzeki  Pilica bardzo  dużej  zmienności  litologicznej  związanej  z  rozprzestrzenianiem  oraz  miąższością poszczególnych  warstw  związanych  z  charakterem  działalności  rzecznej  oraz  występującą  tu strefą tektoniczną związaną z uskokiem Nowe Miasto – Iłża. Potwierdzono występowanie wód artezyjskich.

  Zdecydowano się na zmianę technologii wykonania przekroczenia oraz znaczne wypłycenie zaprojektowanej trajektorii. Miało to na calu ominięcie formacji, w których występowały wody artezyjskie. Metoda Direct Pipe umożliwia realizację przekroczeń w warunkach występującej wody gruntowej o charakterze naporowym oraz dopuszczalne jest wypłycenie przekroczenia.

  Podczas wykonywania wiercenia nie napotkano problemów realizacyjnych. Średnia siła instalacyjna rurociągu wynosiła zaledwie 120ton.

  Okres realizacji: wrzesień 2022 – październik 2022
  Biuro projektowe: ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.
  Zabudowany materiał:
  Rurociąg stalowy DN1000 Stal L485 Izolacja 3LPP kl C3 min 8 mm
  Liczba punktów: 51

   

  1. Nominowany: SANIMET KRZYSZTOF GRZYWACZ
   Inwestor: MPWiK S.A. Warszawa

  Opis projektu: Budowa Kolektora Wiślanego w Warszawie została podzielona na 3 etapy, a firma Sanimet z sukcesem zrealizowała etap II o łącznej długości  5232 m. Powstały kolektor jest najdłuższym i największym mikrotunelingiem w Polsce, posadowionym na głębokości od 9 do 15 m wzdłuż Wisły i  Wisłostrady na wysokości Wybrzeża Gdyńskiego.  Całość zadania została podzielona na 9 odcinków, z czego najdłuższy odcinek wyniósł prawie 700 metrów. Do wykonania zadania zastosowano rury żelbetowe o średnicy wewnętrznej 3200mm i zewnętrznej 3800mm, w łącznej ilości 1700, a także zamontowano 42 stacje pośrednie.  Oprócz wielkości kolektora i długości odcinków, dodatkowym wyzwaniem było wykonanie odcinków po łuku nawet o promieniu 600 metrów, których łącznie było 17 poziomych i 1 łuk pionowy.
  Okres realizacji: grudzień 2020 – czerwiec 2022
  Biuro projektowe: Arcadis
  Zabudowany materiał: Rury żelbetowe Haba Beton
  Liczba punktów: 57

   

  W kategorii Projekt roku – nowa instalacja statuetkę TYTANA otrzymała firma Sanimet Krzysztof Grzywacz za zrealizowanie drugiego etapu budowy Kolektora Wiślanego w Warszawie. Jury przyznało zwycięzcy 57 punktów.

  Wyróżnienie w postaci Tytanowego Laura Inwestora zostało przyznane Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, które zleciło to zadanie.

  Produkt Roku

  1. Nominowany: HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.

  Produkt: Żelbetowy profil ramowy do przecisku
  Opis produktu: Żelbetowy profil ramowy do przecisku o wymiarach od 1,0/1,0 do 4,0/4.0. Produkt został wykorzystany podczas budowy tunelu technologicznego na terenie Portu Lotniczego w Kopenhadze.  Wymiary wewnętrzne zastosowanego profilu 2800 x 2950 mm, grubość ścianki 250mm, długość elementu 2,75m, waga 8000 kg/m. Nowoczesny system prefabrykacji z zachowaniem najwyższych standardów pozwoli na okres bezawaryjnego użytkowania wykonanego kanału na okres minimum 50 lat.
  Liczba punktów: 45

   

  1. Nominowany: Heads sp. z .o.o.

  Produkt: Modułowy system oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych

  Opis produktu:

  Modułowy system oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych – to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane i skonfigurowane dla potrzeb wykonawców projektów w technologiach: TBM, mikrotunelling, HDD, głębokie fundamentowania, Direct-pipe, Jet – grouting.  System pozwala na skuteczne i efektywne oczyszczanie płynów technologicznych wykorzystywanych w technologiach bezwykopowych, a co za tym idzie ogranicza zużycie wody technologicznej w czasie prowadzonych prac, zmniejsza ilość wywożonych odpadów i finalnie redukuje koszty realizacji projektów. Modułowy system oczyszczania jest rezultatem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ostatnich latach w firmie Heads. Prace te poświęcone były rozwojowi technologii oczyszczania płynów wiertniczych a ich rezultatem jest wdrożona technologia całkowitego oczyszczania płuczki do suchego urobku i czystej wody. Wdrożenie możliwe było dzięki realizacji projektu pn. „Wdrożenie technologii modułowego systemu oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych” współfinansowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Rozwiązanie to jest niespotykaną dotąd ekologiczną innowacją w zakresie ochrony środowiska naturalnego i utylizacji płuczek wiertniczych i zostało zgłoszone do urzędu patentowego – zgłoszenie nr P.435132 – uzyskując pozytywną ocenę w sprawozdaniu o stanie techniki dla zgłoszenia wynalazku.

  Liczba punktów: 47

   

  1. Nominowany: JL Maskiner w Polsce sp. z o.o.

  Produkt: Wiertnica horyzontalna AT120

  Opis produktu: Najmocniejsza na świecie maszyna All Terrain z podwójną żerdzią w produkcji seryjnej.
  Moment obrotowy wrzeciona żerdzi wewnętrznej przekraczający 4000 Nm stwarza możliwość wykonania otworu pilotażowego o średnicy do 200 mm. Wiertnica posiada uniwersalne żerdzie – ta sama zewnętrzna żerdź stosowana jest zarówno w modelu JT i AT – wystarczy wyjąć lub dodać żerdź wewnętrzną w zależności od potrzeby. Na pokładzie maszyny znajduje się ponad 97 metrów żerdzi. Nowa konstrukcja pompy tłoczkowej oznacza mniej przestojów. Wydajność pompy płuczki wynosi 1079 l/m. W razie potrzeby można zwiększyć przepływ płuczki za pomocą pompy zewnętrznej aż do 2000 l/min. Ze względu na moc i rozmiar maszyny jest ona konkurencyjna w tej części rynku, gdzie wcześniej jedyną opcją było użycie silników wgłębnych. Nowoczesna kabina jest w pełni ergonomiczna i posiada możliwość adaptacji za pomocą jednego przycisku do 3 najczęściej używanych ustawień.
  Liczba punktów: 40

   

  1. Nominowany: Robert Osikowicz Engineering

  Produkt: Pompa wysokiego ciśnienia (Triplex) z napędem elektrycznym, model TW1500HDD ELE – 200 kW, producent: Tecniwell/Colli Equipment.

  Opis produktu: Innowacyjny agregat pompowy łączący doświadczenia rynku naftowego i rynku wierceń HDD. Przeznaczenie: płyny wiertnicze, zaczyny cementowe, substancje chemiczne. Sposób zabudowy: skid. To pompa trzytłokowa jednostronnego działania (Triplex), maksymalny wydatek: 1500 l/min, maksymalne ciśnienie robocze: 60 bar @ 1500 lmin, średnica tulei: 4 1” (w wersji podstawowej), skok tłoka: 4 1”, średnica przyłączy: 4” (wejście) / 2” (wyjście), maksymalna ilość suwów: 450 SPM, wymagania energetyczne: 180 kW (425 SPM), wymiary pompy w zabudowie: 2,11 x 2,07 x 4,55 m, masa:4500 kg. Jej zalety to: kompaktowa budowa dostosowana do specyfiki bezwykopowych prac wiertniczych i geotechnicznych, wysokiej jakości materiały konstrukcyjne (heavy duty), wysokiej jakości czujniki pomiarowe i automatyka, wysoka wydajność przy wymaganym ciśnieniu roboczym, wysoka tolerancja na fazę stałą, łatwość obsługi, inspekcji i wymiany części eksploatacyjnych oraz monitoring i rejestracja parametrów pracy.
  Liczba punktów: 36

   

  1. Nominowany: Karl Schöngen KG Kunststoff-Rohrsysteme

  Produkt: rury PP-HM (polipropylen) ze złączem MV do nowych sieci i renowacji rurociągów.

  Zostały zastosowane w ramach kilku większych i średniej wielkości projektów dla takich inwestorów jak MPWiK Warszawa, MPWIK Lublin, ZWiK w Skawinie i wielu innych. Zakres średnic od DN 160 do DN 500.
  Liczba punktów: 38

   

  1. Nominowany: TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG

  Produkt: QUICKPLANNER3D – nowy wymiar planowania przewiertów

   

  Opis produktu: Dokładne zaplanowanie trasy wiercenia ma kluczowe znaczenie dla każdego przewiertu HDD. Obliczenie optymalnej trasy wiercenia, uwzględniającej wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ na jej przebieg, jest jednak zadaniem skomplikowanym i często czasochłonnym. W przypadku złożonych wierceń niewystarczające okazują się nawet dedykowane narzędzia do planowania. Wtedy nie pozostaje już nic innego jak ręczne dokonywanie obliczeń.

   

  Dlatego w ścisłej współpracy z doświadczonymi specjalistami HDD opracowaliśmy Quickplanner3D. Dzięki temu sprytnemu oprogramowaniu możesz automatycznie i szybko zaplanować optymalną trasę wiercenia. Inteligentny algorytm oblicza najkrótszą trasę w trzech wymiarach i niezawodnie uwzględnia wszystkie punkty i parametry ograniczające. Umożliwia to sprawne zaplanowanie i szybkie sprawdzenie wykonalności trasy wiercenia. Oprogramowania nie trzeba instalować. Może być używane z dowolnym komputerem lub laptopem z dostępem do Internetu.
  Liczba punktów: 38

   

  Laureatem TYTANA 2023 w kategorii Produkt roku została firma Heads sp. z o.o. za modułowy system oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych.

  Mały projekt w technologiach bezwykopowych

  1. Nominowany: CONS CONTROL SYSTEM sp. z o.o. w Czerwieńsku
   Inwestor: Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance

  Opis projektu: Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej o średnicach od DN 300 do DN 500 wraz z przykanalikami metodą bezwykopową, poprzez montaż rękawów uszczelniających wykonanych z włókniny poliestrowej nasączanej żywicą epoksydową oraz rękawów  z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową w Trzciance. Ocena stanu sieci na podstawie inspekcji TV wskazywała na konieczność szybkiej i skutecznej interwencji. W wielu miejscach stwierdzono: znaczną korozję powierzchni, ubytki wraz z kawernami, pęknięcia i owalizacje, kolizje z innymi sieciami, przenikanie wód gruntowych do instalacji, niskie posadowienie kolektora – na niektórych odcinkach poniżej 0,9 m. Zdiagnozowane uszkodzenia sprzyjały występowaniu zjawiska infiltracji wód gruntowych do instalacji i eksfiltracji ścieków do gruntu. Tym samym następowało wtórne jego zanieczyszczenie oraz zaburzenia składu ścieków. Ponadto w znacznej ilości  do oczyszczalni przepompowywana była czysta woda (gruntowa), dodatkowo obciążając przepompownie i instalacje, bez uzyskania oczekiwanego efektu ekologicznego.

  Stosując indywidualne podejście do każdego odcinka renowacji, dokonano doboru optymalnych parametrów dla każdego z odcinków kanału, ograniczając  niepotrzebne przewymiarowanie wykładziny renowacyjnej. Dzięki temu rozwiązaniu udało się zaoszczędzić środki finansowe na powiększenie zakresu prac o kolejne odcinki  i w ten sposób wykonano więcej metrów renowacji kanału, a efekt końcowy jest odpowiedni z pierwotnymi założeniami.

  Prace były wykonywane w pasie głównych dróg wojewódzkich, w ścisłym centrum miasta.

  Okres realizacji: wrzesień – październik 2022 r.
  Biuro projektowe: pomoc techniczna – dr Beata Nienartowicz Ideante Warszawa
  Zabudowany materiał: Rękawy z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową oraz rękawy z włókniny poliestrowej nasączanych żywicą epoksydową
  Liczba punktów: 51

   

  1. Nominowany: Przewiert Technologie Bezwykopowe sp. z o.o. sp. k. Polkowice
   Inwestor: PSG oddział w Tarnowie/ Generalny Wykonawca Tesgas S.A. z Dąbrowy/k Poznania

  Opis projektu: Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce. Wykonanie 4 przekroczeń w technologii HDD w złożonych oraz trudnych warunkach geologicznych gór świętokrzyskich. Złożoność zadania wynikała z konieczności wiercenia otworów po najciaśniejszych akceptowalnych promieniach dla rur w standardzie DN500 w warstwach geologicznych o odporności na ściskanie Rc dochodzącej do 120 MPa oraz rumoszu skalnym, który utrudniał zachowaniem prawidłowej trajektorii i cyrkulacji.
  Liczba punktów: 37

   

  1. Nominowany: Terkan sp. z o.o.
   Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Oficerska 16A, Olsztyn

  Opis projektu: Renowacja magistrali wodociągowej żeliwnej DN 500mm rękawem wykonanym z włókna szklanego nasączonym żywicą winyloestrową bezstyrenową utwardzanym promieniami UV w Olsztynie. W zakres prac wchodziły wykopy i cięcia technologiczne, czyszczenie, monitoring, renowacja, zabezpieczanie końcówek rękawa, dezynfekcja, próba ciśnienia, montaż armatury i połączenia w wykopach technologicznych, likwidacja wykopów. Długość przewodów poddawanych renowacji wynosiła 40,0m i 44,0m, średnica 500 mm, głębokość posadowienia 3,0 m p.p.t. W trakcie monitoringu odkryto dodatkowe odejście od magistrali (trójnik 500/150mm) co spowodowało konieczność wykonania dodatkowego cięcia technologicznego i wydłużyło czas prowadzenia robót o ok. 10 dni. Jest to kolejna renowacja sieci wodociągowej wykonywana w Polsce przez firmę Terkan w oparciu o rękawy produkowane z włókna szklanego nasączane żywicami winyloestrowymi bezstyrenowymi firmy Saertex MultiCom.

  Okres realizacji: sierpień – październik 2022r.
  Liczba punktów: 47

  Nagrodę za mały projekt w technologiach bezwykopowych (o wartości do miliona złotych) przyznano firmie Cons Control System sp. z o.o. w Czerwieńsku za realizację zadania „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Trzciance”

  Wyróżnienie w postaci Tytanowego Laura Inwestora otrzymały Zakłady Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance.

  Europejski projekt w technologiach bezwykopowych

  1. Nominowany:LMR Drilling GmbH

  Inwestor: Equinor, SSE Renewables i Eni

  Opis projektu: Wykonanie czterech przewiertów HDD o długości 1400 m każdy w celu instalacji stalowych rurociągów kablowych 324 mm x 10 mm przekraczających brzeg Morza Północnego podczas budowy morskiej farmy wiatrowej Dogger Bank Offshore Wind Farms A&B. Kable łączą lądowe i morskie stacje przekaźnikowe, weszły na ląd w Wielkiej Brytanii między ujściem rzeki Humber a nadmorskim miastem Bridlington. Otwory, w których zainstalowano kanały, wykonano w jednej fazie wiercenia pilotażowego  o średnicy 445 mm. W przypadku tego projektu jedną z istotnych zalet było uniknięcie konieczności dodatkowych etapów poszerzania otworu, podczas których istnieje większe ryzyko migracji płynu wiertniczego do środowiska morskiego.
  Liczba punktów: 49

   

  1. Nominowany: SANIMET KRZYSZTOF GRZYWACZ
   Inwestor: UAB GRINDA

  Opis projektu: Firma SANIMET w 2022 r. wykonała największą inwestycję mikrotunelingową na Litwie. Tym razem prace obejmowały wykonanie kanalizacji deszczowej w centrum Wilna metodą mikrotunelinowania rurami GRP OD 2250mm o łącznej długości 1631 m. Tunel został podzielony na 4 odcinki, a najdłuższy z nich wyniósł  675 m. Głębokość posadowienia wynosiła od 10 do 20 m i to właśnie ona oraz bardzo trudne i zmienne warunki gruntowe były przyczyną wyboru technologii mikrotunelowania.

  Cały projekt, poza kanalizacją deszczową, obejmował także m.in. odtworzenie parku, budowę miejsc rekreacji i wypoczynku, infrastruktury dla mieszkańców, a także zbiornika wodnego –  wykonany mikrotuneling był punktem wyjścia do dalszych robót.
  Okres realizacji: styczeń 2022 – sierpień 2022
  Biuro projektowe: Sweco Litwa
  Zabudowany materiał: Amiblu GRP
  Liczba punktów: 51

   

  1. Nominowany: SinzaTEC
   Inwestor: Refinería de Puertollano

  Opis projektu: Sliplining za pomocą wzmocnionego aramidem systemu Primus Line. Renowacja dotyczyła sieci wodociągowej zakładu petrochemicznego składającej się z przepompowni i głównego rurociągu zasilającego o długości 6 km. Pierwsze 3600 m rury ma średnicę DN600 i zostało wykonane z betonu wzmocnionego płaszczem z blachy i cementu azbestowego. Kolejne 2400 m wykonane są z cementu azbestowego o średnicy DN350. Inwestycja obejmowała instalację rury giętkiej zbrojonej średniociśnieniowej DN500 oraz rury giętkiej zbrojonej średniociśnieniowej DN350.
  Liczba punktów: 35

   

  Statuetka za europejski projekt w technologiach bezwykopowych przypadła firmie Sanimet – Krzysztof Grzywacz za mikrotunelowanie o łącznej długości 1631 m podczas realizacji zadania w Wilnie. Prace zostały zlecone przez UAB Grinda

  LAUREACI
  TYTAN 2022

  Projekt roku – nowa instalacja

  BOR-WIERT Sp. z o.o.

  Wykonanie przepustu w technologii mikrotunelingu rurą GRP 2250 mm pod nasypem kolejowym w Białymstoku.
  Długość przekroczenia – 115 m
  Średnica rury GRP – DZ 2250 mm
  Przeszkoda – tory kolejowe – 9 szt.

  Okres realizacji: październik 2021 – grudzień 2022
  Inwestor: Intercor Sp. z o.o.
  Liczba punktów: 36


  GGT Solutions

  W ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Goleniów – Ciecierzyce, związanej bezpośrednio z realizacją projektu Baltic Pipe w jego części lądowej na terytorium Polski, firma GGTS wykonała łącznie cztery długie przekroczenia w technologii Direct Pipe oraz 14 wierceń krótkich w technologiach mikrotunelowania i sterowanego przewiertu poziomego. Baltic Pipe to projekt rekordowy z racji długości wykonywanych przekroczeń. Do tej pory nie został wykonany w naszym kraju przewiert o długości ponad 1 km w technologii Direct Pipe. Najdłuższe z wierceń, pod Wartą o długości 1440 m realizowano w województwie wielkopolskim, w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego. Prace przygotowawcze i koncepcyjne do wiercenia trwały ponad rok, a samo wiercenie poprzedzone było realizacją trzech pozostałych przekroczeń, zwiększając za każdym razem pokonywany dystans (rzeka Pełcz – 657 m, Ina – 796 m oraz Krąpiel – 980 m). Realizacja przekroczenia rzeki Warty była najdłuższym wykonanym na świecie przewiertem zrealizowanym w technologii Direct Pipe z instalacją stalowego rurociągu o średnicy 1016 mm.

  Okres realizacji: styczeń 2021 – marzec 2022
  Inwestor:
  Gaz-System S.A.
  Liczba punktów: 53


  ZRB Janicki

  Projekt obejmował wykonanie dziewięciu przekroczeń HDD w nurcie rzeki Odry o łącznej długości ponad 6000 m w celu zainstalowania rurociągu osłonowego dla kabla światłowodowego VTS. Wykonano trzy przekroczenia ląd – woda (Landfall) oraz sześć przekroczeń woda – woda. Prace były realizowane w ramach zadania Modernizacji Toru Wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”. Zespół firmy ZRB Janicki był odpowiedzialny za przebudowę: od koncepcji po uruchomienie nowego kabla. Kabel światłowodowy VTS odpowiedzialny za bezpieczeństwo żeglugi wymagał przebudowy w związku z pogłębianiem toru wodnego. Wymagane było usunięcie go poza tor wodny w rejon skarpy na głębokość minimum 3 metrów. W celu zapewnienia stabilności skarpy podwodnej wyspy Dębina zastała wybrana technologia bezwykopowa horyzontalnego przewiertu sterowanego. Prace były prowadzone na lądzie, na wodzie i pod wodą, a inżynierowie firmy ZRB Janicki byli odpowiedzialni za koordynację prac dwóch wiertnic, sześciu jednostek pływających oraz zespołu nurków.

  Okres realizacji: czerwiec 2021 – wrzesień 2021
  Inwestor:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Liczba punktów: 49

  Statuetkę TYTAN w kategorii Projekt roku – nowa instalacja otrzymała firma GGT Solutions S.A.

  Równocześnie wyróżnienie w postaci Tytanowego Laura Inwestora otrzymał Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A

  Europejski projekt w technologiach bezwykopowych

  Brownline

  Zadanie polegało na wykonaniu przewiertu HDD w ramach budowy linii światłowodowej. Wiercono pod kanałem Thyborøn w północno-zachodniej Danii. Wykonano przewiert o długości 6000 stóp (1,8 km), na całej długości pracowano pod wodą. Był to element większego projektu, który polega na budowie łącza światłowodowego między Esbjerg w Danii a Kristiansandem w Norwegii. To jednocześnie najdłuższy przewiert poziomy, jaki wykonano w Skandynawii. Pracowano na zlecenie firmy Bohlen & Doyen.

  Okres realizacji: 2021 r.
  Inwestor: Søren Knudsen A/S
  Liczba punktów: 22


  GGT Solutions

  W ramach budowy międzysystemowego gazociągu DN700 Polska – Litwa odcinek południowy, firma GGTS wykonała bezwykopowe przekroczenie rzeki Narew. Przewiert zrealizowano w technologii Direct Pipe głowicą AVNS600, ustanawiając światowy rekord instalacji rurociągu stalowego o średnicy DN700 w tej technologii. Długość przewiertu wynosiła 884,3m. Głowica wyposażona została w innowacyjny system odprowadzania zwiercanego urobku zaczerpnięty z technologii E-power pipe.
  Przewiert jest pierwszym z wielu instalacji przewidzianych do realizacji w kraju. Dzięki wprowadzeniu technologii możliwa będzie instalacja rurociągów DN700 w skomplikowanych warunkach gruntowych i pod znacznie mniejszym przykryciem pod przekraczanymi przeszkodami w porównaniu do standardowej metody HDD.

  Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2021
  Inwestor: Gaz-System S.A.
  Liczba punktów: 46


  LMR Drilling UK Ltd

  Na potrzeby budowy dwóch farm wiatrowych, w ramach projektu „Dogger Bank Offshore Wind Farms A & B”, firma LMR Drilling UK Ltd wykonała cztery przewierty HDD pod brytyjską częścią Morza Północnego. Każdy o długości 1400 m i minimalnej średnicy 300 mm. W ten sposób zbudowano wyjściowe odcinki linii energetycznej. Tamtejsze przybrzeżne wody są stosunkowo płytkie, linia brzegowa ulega erozji do 5 m rocznie, a na bezwykopową budowę zdecydowano się ze względu na konieczność ochrony podziemnej instalacji przez pływami. W przewiertach zainstalowano rury stalowe. Wiercono na zlecenie firmy NKT.

  Okres realizacji: grudzień 2020 – czerwiec 2021
  Inwestor: Equinor, SSE Renewables i Eni
  Liczba punktów: 35


  SANIMET KRZYSZTOF GRZYWACZ

  W ramach kompleksowego zadania pn. „Przebudowa kolektora ściekowego przy ul. T. Narbuto i Saltoniskiu i oczyszczalni ścieków przy ul. Upes, miasto Wilno”, Sanimet wykonał mikrotunelowanie o długości 970 m rurami Amiblu GRP OD 1638 mm. Głębokość posadowienia wynosiła od 6 m do 13 m. Był to do tej pory największy tego typu projekt na Litwie, a dla Wilna inwestycja ta miała bardzo duże znaczenie. Ulice były zalewane podczas każdego większego deszczu, miasto ponosiło straty materialne. O wyborze technologii instalacyjnej zadecydowała głębokość posadowienia, a także bardzo trudne i zmienne warunki gruntowe, istniejąca infrastruktura podziemna oraz lokalizacja robót w terenie silnie zurbanizowanym. Wyzwaniem podczas realizacji projektu była gęsta zabudowa i niewiele miejsca na przygotowanie zaplecza budowy.
  Projekt został wyróżniony nagrodą Litewski Złoty Produkt Roku 2021 m.in. za to, że był to pierwszy na tak dużą skalę projekt, w którym zastosowano technologię mikrotunelowania, która umożliwiła wykonanie kanalizacji w gęsto zabudowanym terenie bez zakłócania życia miejskiego oraz transportu.

  Okres realizacji: 2020 – 2021
  Inwestor: UAB GRINDA
  Liczba punktów: 50

   

  Statuetkę za europejski projekt w technologiach bezwykopowych wręczono firmie Sanimet – Krzysztof Grzywacz

  Projekt roku – renowacja

  Aarsleff sp. z o. o.

  Aarsleff Sp. z o.o. jako generalny wykonawca realizował zadanie pn. „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”, który był częścią projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – V etap”.
  Cała inwestycja składała się z dziewięciu etapów realizacji, sama renowacja obejmowała: ponad 4200 m kanałów kanalizacji ogólnospławnej, 100 studni i komór kanalizacyjnych oraz blisko 200 przyłączy kanalizacyjnych w zakresie średnic dla przekroju kołowego od DN200mm do DN1600mm oraz kanałów o przekroju jajowym o wymiarach oznaczających wysokość/szerokość: 900/600mm, 1200/800mm, a także kanałów o przekroju gruszkowym i dzwonowym 1600/1200, 2100/1700mm.
  Na potrzeby realizacji zadania zastosowano renowację za pomocą rękawów CIPP. W zależności od średnicy rury i jej funkcji dobrano odpowiednią technologię wykonania renowacji:
  * dla średnic > 800 mm rękawy nasączane żywicą poliestrową, utwardzany za pomocą wody,
  * dla średnic < 800 mm rękawy nasączane żywicą epoksydową, utwardzany za pomocą wody,
  * dla przyłączy – rękawy nasączane żywicą epoksydową, utwardzany za pomocą pary wodnej.
  Do najciekawszych, a zarazem najtrudniejszych instalacji wykonanych w ramach realizacji zadania bez wątpienia należy zaliczyć:
  * renowacja polegająca na wprowadzeniu rękawa CIPP nasączonego żywicą poliestrową do kanału dzwonowego o przekroju 2100/1700 mm na długości 68 m
  * renowacja polegająca na wprowadzeniu rękawa CIPP nasączonego żywicą poliestrową do kanału dzwonowego o przekroju 2100/1700 mm ze zmianą średnicy (przeszyciem) na 1700/1700 mm na długości 70 m
  * renowacja polegająca na wprowadzeniu rękawa CIPP nasączonego żywicą poliestrową do kanału o przekroju jajowym 1200/800mm, w której wykonano liczący 300 m odcinek za pomocą jednej instalacji
  * renowacja dwóch odcinków równolegle polegająca na wprowadzeniu rękawa CIPP nasączonego żywicą poliestrową do kanałów o przekroju kołowym 1400 mm oraz 1600mm na tym samym odcinku kanalizacji ogólnospławnej
  * budowa by-pass, na potrzeby odwodnienia kanałów, składających się z dwóch rur PE o średnicy DN250 i łącznej długości ok. 500 m, wraz z bramownicami (estakadami) nad drogami w mieście. Realna wydajność pomp pracujących z by-pass wynosiła ok 1000 m3/h. Przepompowanie służyło na budowie około trzy miesiące podczas renowacji największych kolektorów. Miejsce realizacji: starówka oraz jedna z głównych ulic w centrum miasta
  * budowa ronda tymczasowego wraz z by-pass, na potrzeby odwodnienia kanałów, składających się z dwóch rur PE o średnicy DN200 i łącznej długości ok. 900 m. Miejsce realizacji: centrum miasta w dzielnicy usługowej

  Okres realizacji: grudzień 2020 – czerwiec 2022
  Inwestor: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Liczba punktów: 45


  AKWA W. Biskup, M.Fryc Sp. j. Zabrze

  Projekt obejmował renowację za pomocą rękawa utwardzanego promieniami UV. Na uwagę zasługuje m.in. nietypowy przekrój rękawa – średnica zastępcza min. DN1600 (maksymalna DN1730). Wykonano około 192 mb w 4 instalacjach (51 m, 66 m, 23 m, 52 m). Zadanie realizowane było na Pl. Piastów w Gliwicach.

  Okres realizacji: listopad 2021 – luty 2022
  Inwestor: Miasto Gliwice
  Liczba punktów: 27


  Blejkan SA

  Kolektor Burakowski wybudowany metoda górniczą w latach 60. XX wieku odprowadza większość ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy. Intensywne użytkowanie kolektora spowodowało jego częściowe zniszczenie, stąd potrzeba wykonania renowacji bezwykopowej.
  Celem renowacji było:
  – zapewnienie bezawaryjnej pracy kolektora,
  – ograniczenie infiltracji wód gruntowych i eksfiltracji ścieków,
  – poprawa wytrzymałości konstrukcyjnej kolektora,
  – poprawa warunków hydraulicznych przepływu ścieków.
  Wszystkie wyznaczone cele zostały w wyniku modernizacji osiągnięte.

  Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z warunkami Kontraktowymi FIDIC w formule „Wykonanie robót montażowych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Zamawiającego”, tzw. czerwona książka w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – faza V” w oparciu o Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020.

  Okres realizacji: styczeń 2018 – luty 2022
  Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
  Liczba punktów: 45


  F.H.U Instbud

  Rekordowa renowacja bezwykopowa w Białymstoku – instalacja wykładziny z włókna szklanego DN1800. Na zlecenie Wodociągów Białostockich sp. z o.o. F.H.U. INSTBUD zrealizowała w Białymstoku zadanie pn. „Ul. Jana Pawła II – renowacja bezwykopowa kolektora sanitarnego”.
  W zakresie renowacji przewodów objętych zadaniem znalazło się kilka odcinków z rur żelbetowych o średnicach od DN500 do rekordowej DN1800:
  • 3 x DN500 – każdy o długości 16 m;
  • 2 x DN1000 – każdy o długości 62 m;
  • 1 x DN1800 – poddany renowacji w dwóch odcinkach – jeden o długości 52 m, drugi 72 m,
  znajdujących się pod ciekiem wodnym i dwupasmową ruchliwą drogą. Ponadto w zakresie zadania konieczne było wykonanie renowacji pięciu betonowych studni kanalizacyjnych (S1 – 2,4*3,6; S2 – 2,4*3,5; S3 – 2,4*3,5; S4 – 2,5*3,5; S5 – 4,8*5,7).
  Najbardziej spektakularnym, a zarazem rekordowym wydarzeniem w skali kraju, była instalacja rękawa DN1800 – nigdy wcześniej w Polsce nie instalowano rękawa z włókna szklanego o tak dużej średnicy. W zasadzie można powiedzieć, że rekord w ramach opisywanego projektu był podwójny, ponieważ na jego potrzeby w Polsce został wyprodukowany rekordowy rękaw. Warto podkreślić, że Zakład Produkcyjny in_liner jest jedynym w kraju, który posiada zdolności do wytwarzania rękawów szklanych o średnicach do DN2000.
  W przypadku instalacji poza średnicą niebagatelna była też waga obu odcinków rękawa DN1800 – ten o długości 52 m ważył 13,5 tony, natomiast waga największego i najdłuższego odcinka (72 m) wyniosła aż 18,5 tony. Rozładowanie i wciągnięcie rękawa do kanału wymagało ogromnej sprawności operacyjnej, precyzji i uwagi nie tylko ze względu na ciężar, ale i gabaryty. Dodatkową trudnością dla ekipy montażowej był rozmiar komory, przez którą wciągano rękaw i z której pompowano do jego wnętrza powietrze pod wysokim ciśnieniem.
  Do utwardzania rękawów DN1800 o grubości ścinaki 19 mm zastosowano lampy o mocy 36 000 vat – najmocniejsze, jakie kiedykolwiek użyto w Polsce do utwardzania rękawa szklanego. Proces ten odbywał się z prędkością 60 cm/min. Jego przebieg na bieżąco był monitorowany i analizowany przez specjalistów w specjalnym wozie, z którego sterowano całym procesem. Opisując niniejszy projekt nie można również zapomnieć o kompleksowej renowacji pięciu komór, które również były istotną częścią tego zadania, a prace były wykonywane równolegle z renowacją kanałów.

  Okres realizacji: marzec 2022 – czerwiec 2022
  Inwestor: Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
  Liczba punktów: 36

  W kategorii Projekt roku – renowacja statuetkę przyznano dwóm firmom: Aarsleff BLEJKAN S.A.

  Tytanowy Laur Inwestora przypadł przedsiębiorstwom: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A.

  Produkt Roku

  HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.

  Rura żelbetowa do mikrotunelowana DA 3800 z okładziną PEHD grubości 4mm

  Zastosowana została jako kanał retencyjny na Kolektorze Wiślanym – etap II. Długość całkowita kanału to 5145 mb. Wyprodukowano rury do wykonania mikrotunelingu po łuku o promieniu od 600m do 2000m oraz odcinkach prostych. Dopuszczalne ciśnienie kolektora wynosi 2,5 bar.
  Liczba punktów: 46


  InLiner

  Wykładzina renowacyjna in_liner 2.1 DN150-2000

  Wykładzina in_liner 2.1 z włókna szklanego ECR służy do bezwykopowej renowacji oraz uszczelniania przewodów kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej o przekrojach kołowych (od DN150 do DN2000) lub niekołowych i obwodzie wewnętrznym do 6,2 m. Ma szeroki wachlarz zastosowań – wykorzystuje się ją do renowacji przewodów kanalizacyjnych wykonanych m.in. z betonu, żelbetu, kamionki, cementu włóknistego, tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (GFK), PVC-U, PE-HD, żeliwa, murowanego klinkieru. Grubość wykładziny sięga 20 mm, w zależności od średnicy wykładziny (dostępna jest większa grubość wykładziny na zamówienie indywidualne).
  Struktura rękawa: wzmocniona folia zewnętrzna chroniąca przed UV, powłoka zewnętrzna, kompozyt żywiczno-szklany, warstwa ścieralna, folia wewnętrzna. Rękaw wykazuje odporność na ciśnienie wewnętrzne oraz na działanie substancji chemicznych.
  W zależności od rodzaju medium w przewodzie poddawanym renowacji wykładzina in_liner nasączana jest żywicą poliestrową (UP) lub winyloestrową (VE). Jest instalowana metodą wciągania i utwardzana na terenie budowy promieniowaniem UV lub termicznie. W trakcie tego procesu tworzy się nowa warstwa konstrukcyjna i uszczelniająca wewnątrz poddawanego renowacji odcinka przewodu. Proces utwardzania odbywa się za pomocą specjalistycznych urządzeń oraz sprzętu wyposażonego w lampy UV. Po zakończeniu renowacji dokonywana jest ocena stanu powierzchni wewnętrznej przewodu przy użyciu kamery TV, wykonuje się próbę szczelności przewodu oraz sprawdza się przepustowość przewodu po wykonaniu renowacji.
  Wykładzina in_liner 2.1 jest wytwarzana w Zakładzie Produkcyjnym in_liner w Gdowie w woj. małopolskim, otwartym w czerwcu 2019 r. Jest to nowoczesna fabryka, pierwszy w Polsce pod względem wielkości zakład, w którym produkowane są wykładziny z włókna szklanego ECR do bezwykopowej renowacji przewodów o rekordowych na polskim rynku średnicach – do DN2000. W 2022 r. na potrzeby renowacji sieci kanalizacyjnej w Białymstoku została wyprodukowana i z sukcesem zainstalowana wykładzina in_liner 2.1 DN1800 o grubości 19 mm. Wart podkreślenia jest fakt, że jest to rekordowy, pierwszy wyprodukowany i zainstalowany w Polsce rękaw o tak dużej średnicy.
  Liczba punktów: 45


  NODIGMARKET24

  Dalekosiężny przecisk sterowany, wykonywany w technologii bezpłuczkowej z zasilaczem akumulatorowym. Model UM-32S
  Liczba punktów: 
  28


  Robert Osikowicz Engineering

  Analizy wykonalności projektów budowy podziemnych instalacji rurociągowych realizowanych metodą HDD

  Okres realizacji: 2015 – 2022
  Liczba punktów: 34

   

  Laureatem TYTANA 2022 w kategorii Produkt roku została firma HABA-Beton Johann Bartlechner sp. z o.o.