Prelegenci

Rafał Leśniak

HEADS sp. z o.o.

Pokaz recyklingu płuczki wiertniczej

W trakcie pokazu inżynierowie z firmy Heads sp. z o.o. zademonstrują technologię recyklingu płuczki wiertniczej na przykładzie mobilnego urządzenia do oczyszczania płuczki systemu RU 300. Urządzenie to posiada wydajności oczyszczania 300 l/minutę płuczki do technologii HDD. Test oczyszczania odbędzie się w warunkach polowych, użyte materiały do sporządzenia płuczki będą produktami z oferty firmy Heads.

Absolwent Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności wiertnictwo. Od 1999 r. zajmuje się technologią wierceń horyzontalnych. Od 2000 r. pracuje dla firmy HEADS sp. z o.o., gdzie specjalizuje się w technologii płynów wiertniczych, konfiguracji zestawów do wiercenia otworów pilotowych oraz poszerzania otworu we wszystkich formacjach geologicznych. Na terenie Europy czynnie uczestniczy w instalacjach rurociągów stalowych oraz PE na dystansie powyżej 2000m i średnicach do 1422 mm. Autor artykułów branżowych publikowanych na łamach czasopism branżowych.