Prelegenci

#IB2022

Przemysław Szkudlarczyk

Blejkan S.A.

Dyrektor operacyjny w BLEJKAN Holding Sp. z o.o. oraz BLEJKAN S.A..

Absolwent Politechniki Poznańskiej, systematycznie poszerzał wiedzę na różnego rodzaju szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Ukończył między innymi kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, oraz studia podyplomowe Executive MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów we współpracy z Rotterdam School of Management.

Przez ponad 20 lat pełnił funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, w tym notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zajmował się wdrażaniem zagranicznych technologii na rynku polskim. Przygotowywał i realizował pionierskie w Polsce projekty inwestycyjne.

Aktywnie uczestniczył w tworzeniu spółek, przekształceniach, łączeniach, wydzielaniu i przejmowaniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz akwizycjach.

Brał udział w organizacji finansowania, między innymi z emisji akcji i obligacji, a także w pozyskaniu inwestorów branżowych oraz funduszy inwestycyjnych.