Prelegenci

#IB2022

Piotr Ziętara

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 21 lat. W 2015 roku został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.
W latach 2013 – 2015 był Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy ekospalarni. W 2017 roku został Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.
Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i systematycznie uzupełnia wiedzę na studiach podyplomowych. Ukończył studia MBA in Public Management przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych.
Współpracuje ze światem nauki, bierze udział w konferencjach i sympozjach naukowych, uczestniczy w międzynarodowych branżowych warsztatach benchmarkingowych EBC. W kwietniu 2019 roku Piotr Ziętara został Przewodniczącym I Rady Uczelni, a w grudniu 2020 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Uczelni w kadencji 2021-2024. W maju 2020 roku został powołany przez Radę Miasta Krakowa do składu Rad Społecznych miejskich podmiotów leczniczych: Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza oraz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ. Jest członkiem Rady Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie oraz należy do Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Branża w nowej rzeczywistości. Więcej szans czy zagrożeń?

Wojna w Ukrainie. Rozpędzająca się inflacja. Wzrost cen energii, materiałów i urządzeń. Zerwane lub poważnie zakłócone łańcuchy dostaw. Niestabilne kursy walut. Zapowiadana przez rząd obniżka podatku PIT, skutkująca zmniejszeniem wpływów samorządów. A z drugiej strony: konieczność przyspieszonych inwestycji w sektorze energetycznym i uświadomienie sobie przez decydentów wagi rozwoju infrastruktury wod-kan w obliczu ewentualnych zagrożeń.
Te elementy składają się na nowe otoczenie, w którym przyszło działać branży bezwykopowej. Okoliczności postawiły przed nami nieznane dotąd wyzwania, ale nakreśliły także potencjalne możliwości rozwoju. Jak postępować, by uniknąć zagrożeń i wykorzystać szanse? Jak skutecznie działać w nowej rzeczywistości? Będziemy o tym dyskutować w gronie branżowych ekspertów.