Prelegenci

#IB2022

Michał Siejda

SIDiR

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Członek zwyczajny SIDiR, inżynier konsultant, ekspert i rozjemca SIDiR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i doradztwie kontraktowym, zdobyte na dużych kontraktach infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o międzynarodowe standardy umowy FIDIC. Od 2018 r. prowadzi własną działalność i współpracuje ze stowarzyszeniem SIDiR przy opracowywaniu opinii biegłych prywatnych. Z ramienia SIDiR uczestniczył w zespołach opracowujących opinie biegłych na rzecz Sądów. Autor artykułów do Biuletynu Konsultant. Będąc członkiem SIDiR, jako konsultant przy wielu kontraktach, skutecznie wspierał wykonawców oraz zamawiających w rozwiązywaniu sporów wykorzystując praktyczną znajomość stosowania przepisów prawa polskiego (w tym PB, PZP i KC) oraz warunków kontraktowych FIDIC.

Wpływ wojny na Ukrainie na wzrost cen. Możliwość waloryzacji kontraktów – zamówienia publiczne.

Po dwóch latach pandemii Covid-19 wykonawcy liczyli na stabilizację cen materiałów budowlanych. Atak zbrojny Rosji na Ukrainę zniweczył te nadzieje i wykonawcy muszą się mierzyć z niespotykanym wcześniej wzrostem cen materiałów budowlanych, odpływem pracowników fizycznych oraz presją płacową pracowników, którzy starają się ochronić swoje wynagrodzenia przed rozpędzającą się inflacją. Strona publiczna powoli dostrzega konieczność urealnienia wynagrodzeń za roboty budowlane, lecz w ocenie wykonawców dzieje się to zbyt wolno.