Prelegenci

#IB2022

Marcin Firkowski

GGT Solutions S.A.

Absolwent Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Praktykę zdobywał podczas stażu na platformie wiertniczej na morzu Bałtyckim oraz na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu w Rosji.

Realizacja przekroczeń bezwykopowych w ramach projektu Baltic Pipe

W prezentacji przedstawione zostanie studium wykonalności przekroczeń bezwykopowych wykonanych w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Goleniów – Ciecierzyce. Budowa gazociągu związana jest bezpośrednio z realizacją projektu Baltic Pipe w jego części lądowej na terytorium Polski. Wykonane cztery przekroczenia zostały zrealizowane w technologii Direct Pipe. Były to najdłuższe wiercenia w tej technologii na terytorium Polski.