Prelegenci

#IB2022

Jolanta Kaczmarek

PREDL GmbH

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W branży wodno-kanalizacyjną od wielu lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako reprezentant producentów infrastruktury podziemnej, a także zarządzając prywatną spółką zajmującą się zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków oraz eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie kilku gmin. Pracowała także przez kilka lat w dziale inwestycji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.

Bezwykopowa renowacja studni kanalizacyjnych i przepompowni ścieków

PREDL-FLEXLINER pozwala w bardzo krótkim czasie przeprowadzić przyjazną dla środowiska bezwykopową renowację studzienek i komór kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków. Dzięki zastosowaniu metody renowacji FLEXLINER i nowoczesnego skanowania laserowego 3D wykorzystanego do prac renowacyjnych, możliwe jest optymalne przygotowanie robót i znaczne zmniejszenie nakładów na renowację na miejscu budowy oraz trwała odbudowa całkowitej konstrukcji studni.