Prelegenci

#IB2022

Florian Piechurski

Politechnika Śląska

Ocena kosztów renowacji rurociągów sieci wodociągowych metodami utwardzonego rękawa CIPP i wykładziny cementowej

Wraz z upływem czasu pojawiają się problemy z eksploatacją rurociągów magistralnych wykonanych ze stali i żeliwa szarego. Wynikają one przede wszystkim z korozji oraz inkrustacji. Zakłady eksploatujące stają wtedy przed wyborem budowy nowych lub podaniu renowacji istniejących rurociągów.
W wystąpieniu ocena kosztów renowacji zostanie zaprezentowana na przykładzie trzech inwestycji prowadzonych w rurociągach o różnych średnicach. Renowacja nr 1 dotyczy rurociągów Ø500 i Ø 800, renowacja nr 2 rurociągów Ø200 do Ø 400, a renowacja nr 3 rurociągów Ø300 i Ø 450. W trakcie ich realizacji wykorzystane zostały technologie renowacji przez narzucanie cementu oraz zastosowanie rękawów Seartex-Liner H2O i Phoenix Double Jacket. Koszt wykonania renowacji 1 mb rurociągu z żeliwa szarego DN800 i DN500 przy użyciu rękawa CIPP UV (Seartex-Liner H2O) wyniósł 1760 zł oraz 1100 zł. Koszt wykonania renowacji 1 mb rurociągu stalowego DN500 przy zastosowaniu procesu Phoenix Double Jacket – 975 zł. Koszt wykonania renowacji 1 mb rurociągu stalowego DN600 przy zastosowaniu procesu wykładziny cementowej wyniósł 412,96 zł. Porównywalne zatem koszty realizacji inwestycji można ponieść przy zastosowaniu metod CIPP UV (Seartex-Liner H2o) oraz Process Phoenix Double Jacket. Należy przy tym podkreślić, że zostały poprawione właściwości hydrauliczne poddanych renowacji rurociągów.