W TYM ROKU

„GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE” to Konferencja, która na stałe wpisała się już w kalendarz spotkań branżowych. Tegoroczne spotkanie rozpoczną w dniu 3 grudnia warsztaty, natomiast 4-5 grudnia zaprosimy Państwa do udziału w obradach konferencyjnych. Tematyka związana będzie z: projektowaniem, doborem technologii i możliwych do wykorzystania produktów oraz maszyn, wykonawstwem, nadzorem i utrzymaniem w ramach planowanych, jak i już zakończonych inwestycji. W trakcie referatów, jak i podczas paneli dyskusyjnych nasi Prelegenci odniosą się do niuansów związanych z realizacją inwestycji kubaturowych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych, hydrotechnicznych, energetycznych i innych. Tempo zmian w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z tymi realizacjami zobowiązuje nie tylko do ich propagowania, lecz także do podejmowania dyskusji. Dlatego też Konferencja od kilku już lat, zorganizowana jest w formule angażującej Uczestników do zabierania głosu i podejmowania rozmów podczas paneli dyskusyjnych kończących każdą sesję tematyczną. Zapraszając do udziału w wydarzeniu, zachęcam również do zgłaszania projektów, produktów, technologii oraz realizacji w obszarze geoinżynierii do nagrody TYTAN 2019, będącej uznaną nagrodą branżową przyznawaną przez nasze Wydawnictwo od 17 już lat w kilku obszarach budownictwa. Wierzę, że tematyka spotkania okaże się dla Państwa interesująca. Zapraszam i jednocześnie pozostaję w oczekiwaniu na sugestie oraz uwagi.

Monika Socha-Kośmider, Przewodnicząca Konferencji

Relacja z poprzedniej edycji

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

TEMATYKA


PRZYGOTOWANIE DANYCH DO PROJEKTOWANIA GEOTECHNICZNEGO


DLA INWESTYCJI W WARUNKACH MIEJSKICH

 • badania w zakresie projektowania głębokich wykopów
 • badania w zakresie projektowania posadowień (płyty, fundamenty płytowo-palowe, fundamenty na wzmocnionym podłożu, pale)
 • ocena otoczenia placu budowy (pomiary geodezyjne, inwentaryzacja stanu technicznego i istniejących uszkodzeń obiektów w sąsiedztwie placu budowy)


DLA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH

 • badania w zakresie projektowania pali pod obiektami i wzmocnień pod najazdy (wysokie nasypy)
 • badania pod kątem długotrwałych obciążeń cyklicznych
 • wykonywanie nasypów na terenach o słabym podłożu oraz ocena nośności starych nasypów


DLA INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH, HYDROTECHNICZNYCH I INNYCH


PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE


OPROGRAMOWANIE DO WYKONYWANIA PROJEKTÓW

 • wzmacnianie podłoża gruntowego infrastruktury kommunikacyjnej
 • poprawa stanu rodzimego podłoża gruntowego przez zagęszczanie lub konsolidację
 • wzmacnianie masywu w wyniku zastosowania kolumn czy gwoździowania
 • grunty zbrojone


PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW PALOWYCH

 • mikropale i pale o małych średnicach, kolumny przemieszczeniowe, pale przemieszczeniowe


PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI OPOROWYCH

 • obudowy tymczasowe (ścianki szczelne i berlińskie, palisady DSM), ściany szczelinowe, zabezpieczenia skarp i zboczy


WYKONAWSTWO ROBÓT GEOTECHNICZNYCH

 • prezentacja zarówno doboru produktu, technologii, jak i maszyn i osprzętu dogodnych dla różnych realizacji
 • wykonawstwo: ścian szczelinowych, pali fundamentowych, mikropali, kotew i gwoździ gruntowych, kolumn żwirowych i betonowych, palisad, przesłon przeciwfiltracyjnych, iniekcji geodrenów, zagęszczania impulsowego i dynamicznego, remediacja gruntu i innych


KONTROLA ROBÓT
GEOTECHNICZNYCH

 • badania jakości ścian szczelinowych
 • statyczne badania nośności pali, mikropali, gwoździ i kotew gruntowych
 • dynamiczne badania pali
 • badania inwentaryzacyjne (obmiar robót) i jakości pali oraz kolumn – ograniczenia


MONITORING OTOCZENIA PLACU BUDOWY

 • pomiary geodezyjne i inklinometryczne
 • kontrola wód gruntowych
 • kontrola wpływów dynamicznych

PRELEGENCI

OCZEKUJEMY NA ZGŁOSZENIA TEMATÓW I STRESZCZEŃ REFERATÓW

Prosimy wysyłać je na adres: monika@inzynieria.com

PATRONAT HONOROWY

SPONSOR GENERALNY

SPONSORZY ZŁOCI

PATRONAT MEDIALNY

ZOSTAŃ SPONSOREM!

ZOSTAŃ SPONSOREM! sprawdz szczegoly

NAGRODY TYTAN 2019

Nagrody TYTAN to przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. wyróżnienia dla najlepszych projektów i produktów od 16 lat. Kandydatami do nagrody mogą zostać zarówno projekty już zrealizowane, jak i planowane, będące na etapie koncepcji oraz wykonawstwa, a także innowacyjne produkty i technologie, dostępne na polskim rynku, stosowane w ww. obszarze. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybiera jury, w skład którego wchodzą uznani eksperci – uczestnicy rynku i przedstawiciele ośrodków naukowych, badawczych oraz branżowych stowarzyszeń. W obszarze geoinżynierii nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: PROJEKT / REALIZACJA oraz PRODUKT / TECHNOLOGIA i zostaną wręczone podczas uroczystej Gali w dniu 4 grudnia w trakcie IX Konferencji „GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE”.
 

HOTEL

BEST WESTERN Premier**** Kraków

ul. Opolska 14a, 31-323 Kraków, Polska

Miejsce organizacji konferencji

Namiary GPS:
N 50°05’27,2”
E 19°54’52,2”

Lokalizacja Konferencji

BEST WESTERN Premier**** Kraków 
ul. Opolska 14a,
31-323 Kraków, Polska

Wskazówki dojazdu