DO ROZPOCZĘCIA KONFERENCJI POZOSTAŁO:

WEŹ UDZIAŁ W UNIKALNEJ
INTERAKTYWNEJ KONFERENCJI,
W KTÓREJ MASZ
REALNY WPŁYW
NA PORUSZANĄ
TEMATYKĘ

PRZED
KONFERENCJĄ:

W TRAKCIE
KONFERENCJI:

ZADAWAJ PYTANIA I DYSKUTUJ
OCENIAJ WYKŁADY, PRELEKCJE

W TYM ROKU

Tematyka tegorocznego spotkania związana będzie z: projektowaniem, doborem technologii i możliwych do wykorzystania produktów oraz maszyn, wykonawstwem, nadzorem i utrzymaniem w ramach planowanych, jak i już zakończonych inwestycji.
W trakcie referatów, jak i podczas paneli dyskusyjnych nasi Prelegenci odniosą się do niuansów związanych z realizacją inwestycji kubaturowych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych, hydrotechnicznych, energetycznych i innych. Tempo zmian w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z tymi realizacjami zobowiązuje nie tylko do ich propagowania, lecz także do podejmowania dyskusji. Dlatego też Konferencja od kilku już lat, zorganizowana jest w formule angażującej Uczestników do zabierania głosu i podejmowania rozmów podczas paneli dyskusyjnych kończących każdą sesję tematyczną.
Wierzę, że tematyka spotkania okaże się dla Państwa interesująca.
Zapraszam i jednocześnie pozostaję w oczekiwaniu na sugestie oraz uwagi.

Relacja z poprzedniej edycji

Monika Socha-Kośmider, Przewodnicząca Konferencji

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

WTOREK 03.12.2019

PRAKTYCZNE
WARSZTATY

 
zdobywasz wiedzę merytoryczną z możliwością ćwiczeń podczas warsztatów

PRAKTYKA + ĆWICZENIA

 

ŚRODA 04.12.2019

OBRADY
KONFERENCJA
PANELE DYSKUSYJNE

 
słuchasz ekspertów,
zgłębiasz wiedzę i bierzesz udział
w panelach na temat
wyzwań geoinżynieryjnych

WYKŁADY + DYSKUSJE

CZWARTEK 05.12.2019

SESJE
ROBOCZE
ANALIZA PROBLEMÓW
I METOD ICH ROZWIĄZANIA

dyskutujemy z przedstawicielami
wszystkich stron procesu
inwestycyjnego

WYMIANA OPINII

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

WTOREK 03.12.2019

PRAKTYCZNE
WARSZTATY

 
zdobywasz wiedzę merytoryczną z możliwością ćwiczeń podczas warsztatów

PRAKTYKA + ĆWICZENIA

ŚRODA 04.12.2019

OBRADY
KONFERENCJA
PANELE DYSKUSYJNE

 
słuchasz ekspertów,
zgłębiasz wiedzę i bierzesz udział
w panelach na temat
wyzwań geoinżynieryjnych

WYKŁADY + DYSKUSJE

CZWARTEK 05.12.2019

SESJE
ROBOCZE
ANALIZA PROBLEMÓW
I METOD ICH ROZWIĄZANIA

dyskutujemy z przedstawicielami
wszystkich stron procesu
inwestycyjnego

WYMIANA OPINII

WEŹ UDZIAŁ! rejestracja online

UCZ SIĘ
na błędach innych
– dowiedz się,
JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY

UCZ SIĘ
na błędach innych
– dowiedz się,
JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY

   

TEMATYKA


PRZYGOTOWANIE DANYCH DO PROJEKTOWANIA GEOTECHNICZNEGO


DLA INWESTYCJI W WARUNKACH MIEJSKICH

 • badania w zakresie projektowania głębokich wykopów
 • badania w zakresie projektowania posadowień (płyty, fundamenty płytowo-palowe, fundamenty na wzmocnionym podłożu, pale)
 • ocena otoczenia placu budowy (pomiary geodezyjne, inwentaryzacja stanu technicznego i istniejących uszkodzeń obiektów w sąsiedztwie placu budowy)


DLA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH

 • badania w zakresie projektowania pali pod obiektami i wzmocnień pod najazdy (wysokie nasypy)
 • badania pod kątem długotrwałych obciążeń cyklicznych
 • wykonywanie nasypów na terenach o słabym podłożu oraz ocena nośności starych nasypów


DLA INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH, HYDROTECHNICZNYCH I INNYCH


PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE


OPROGRAMOWANIE DO WYKONYWANIA PROJEKTÓW

 • wzmacnianie podłoża gruntowego infrastruktury kommunikacyjnej
 • poprawa stanu rodzimego podłoża gruntowego przez zagęszczanie lub konsolidację
 • wzmacnianie masywu w wyniku zastosowania kolumn czy gwoździowania
 • grunty zbrojone


WYKONAWSTWO ROBÓT GEOTECHNICZNYCH

 • prezentacja zarówno doboru produktu, technologii, jak i maszyn i osprzętu dogodnych dla różnych realizacji
 • wykonawstwo: ścian szczelinowych, pali fundamentowych, mikropali, kotew i gwoździ gruntowych, kolumn żwirowych i betonowych, palisad, przesłon przeciwfiltracyjnych, iniekcji geodrenów, zagęszczania impulsowego i dynamicznego, remediacja gruntu i innych


PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI OPOROWYCH

 • obudowy tymczasowe (ścianki szczelne i berlińskie, palisady DSM), ściany szczelinowe, zabezpieczenia skarp i zboczy


PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW PALOWYCH

 • mikropale i pale o małych średnicach, kolumny przemieszczeniowe, pale przemieszczeniowe


KONTROLA ROBÓT GEOTECHNICZNYCH

 • badania jakości ścian szczelinowych
 • statyczne badania nośności pali, mikropali, gwoździ i kotew gruntowych
 • dynamiczne badania pali
 • badania inwentaryzacyjne (obmiar robót) i jakości pali oraz kolumn – ograniczenia


MONITORING OTOCZENIA PLACU BUDOWY

 • pomiary geodezyjne i inklinometryczne
 • kontrola wód gruntowych
 • kontrola wpływów dynamicznych

OBEJRZYJ RELACJE Z POPRZEDNICH EDYCJI

PRELEGENCI

OCZEKUJEMY NA ZGŁOSZENIA TEMATÓW I STRESZCZEŃ REFERATÓW

Prosimy wysyłać je na adres: monika@inzynieria.com

Joanna Bzówka

Politechnika Śląska

Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Piotr Rychlewski

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

WSZYSCY PRELEGENCI

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

SPONSOR GENERALNY

SPONSORZY ZŁOCI

PATRONAT MEDIALNY

NAGRODY
TYTAN
2019

NAGRODY
TYTAN
2019

Nagrody TYTAN to przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. wyróżnienia dla najlepszych projektów i produktów od 16 lat. Kandydatami do nagrody mogą zostać zarówno projekty już zrealizowane, jak i planowane, będące na etapie koncepcji oraz wykonawstwa, a także innowacyjne produkty i technologie, dostępne na polskim rynku, stosowane w ww. obszarze. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybiera jury, w skład którego wchodzą uznani eksperci – uczestnicy rynku i przedstawiciele ośrodków naukowych, badawczych oraz branżowych stowarzyszeń. W obszarze geoinżynierii nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: PROJEKT / REALIZACJA oraz PRODUKT / TECHNOLOGIA i zostaną wręczone podczas uroczystej Gali w dniu 4 grudnia w trakcie IX Konferencji „GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE”.

WYRÓŻNIENIE UZNAWANE W BRANŻY

PRZYZNAWANE PRZEZ NIEZALEŻNE JURY

WEŹ UDZIAŁ W GALI ROZDANIA
NAGRÓD TYTAN 2019

I POSŁUCHAJ JAK GRAJĄ

rytmiczne groovy na bębnach, ostre brzmienie dwóch trąbek,
przenikliwy dźwięk puzonu, ciężkie brzmienie baryton sax’u,
a także mocny bas tubisty

– TO WSZYSTKO
ZAPEWNI
BUSKERS BAND

WEŹ UDZIAŁ W GALI ROZDANIA
NAGRÓD TYTAN 2019

I POSŁUCHAJ JAK GRAJĄ

rytmiczne groovy na bębnach, ostre brzmienie dwóch trąbek,
przenikliwy dźwięk puzonu, ciężkie brzmienie baryton sax’u,
a także mocny bas tubisty

– TO WSZYSTKO
ZAPEWNI
BUSKERS BAND

CENNIK UCZESTNICTWA

PAKIETY DLA FIRM

Pakiet pełny

1390 zł/os.*

1490 zł/os.
Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne i warsztatowe
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Kolacja (3.12.2019 r.)
Obiady (3-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Pakiet konferencja

1090 zł/os.*

1190 zł/os.
Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Obiady (4-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Warsztaty

390 zł/os.*

490 zł/os.
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały warsztatowe
Obiad (3.12.2019 r.)
Przerwa kawowa
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

PAKIETY DLA INWESTORÓW

Dla przedstawicieli instytucji i firm inwestorskich: Zakładów Gazowniczych, Wodociągów, Telekomunikacji, GDDKiA, Urzędów Miast i Gmin, itp. oraz uczelni.

Pakiet pełny

1290 zł/os.*

1390 zł/os.
Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne i warsztatowe
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Kolacja (3.12.2019 r.)
Obiady (3-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Pakiet konferencja

1190 zł/os.*

1090 zł/os.
Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Obiady (4-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Warsztaty

390 zł/os.*

490 zł/os.
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały warsztatowe
Obiad (3.12.2019 r.)
Przerwa kawowa
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

CENNIK UCZESTNICTWA

PAKIETY DLA FIRM

Pakiet pełny

1390 zł/os.*

1490 zł/os.
Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne i warsztatowe
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Kolacja (3.12.2019 r.)
Obiady (3-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Pakiet konferencja

1090 zł/os.*

1190 zł/os.
Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Obiady (4-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Warsztaty

390 zł/os.*

490 zł/os.
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały warsztatowe
Obiad (3.12.2019 r.)
Przerwa kawowa
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

PAKIETY DLA INWESTORÓW

Dla przedstawicieli instytucji i firm inwestorskich: Zakładów Gazowniczych, Wodociągów, Telekomunikacji, GDDKiA, Urzędów Miast i Gmin, itp. oraz uczelni.

Pakiet pełny

1290 zł/os.*

1390 zł/os.
Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne i warsztatowe
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Kolacja (3.12.2019 r.)
Obiady (3-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Pakiet konferencja

1190 zł/os.*

1090 zł/os.
Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Obiady (4-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Warsztaty

390 zł/os.*

490 zł/os.
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały warsztatowe
Obiad (3.12.2019 r.)
Przerwa kawowa
 
* cena uwzględnia rabat za rejestrację do 25.10.2019 r.
cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

MIEJSCE KONFERENCJI

HOTEL

BEST WESTERN PREMIER****

KRAKÓW

ul. Opolska 14a,

31-323 Kraków, Polska

Namiary GPS: N 50°05’27,2” E 19°54’52,2”

HOTELE

HOTEL BEST WESTERN Premier Kraków ****
Pokój jednoosobowy 249,00 zł
Pokój dwuosobowy 269,00 zł

Rezerwacja on-line

HOTEL BEST EFEKT WESTERN Kraków ****
Pokój jednoosobowy 239,00 zł
Pokój dwuosobowy 259,00 zł

Rezerwacja on-line

Lokalizacja Konferencji

BEST WESTERN Premier**** Kraków 
ul. Opolska 14a,
31-323 Kraków, Polska

Wskazówki dojazdu