W TYM ROKU

„GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE” to Konferencja, która na stałe wpisała się już w kalendarz spotkań branżowych.
Tegoroczne spotkanie rozpoczęły – 3 grudnia – warsztaty, natomiast w dniach od 4 do 5 grudnia zaprosiliśmy Państwa do udziału w obradach konferencyjnych. Tematyka związana była z: projektowaniem, doborem technologii i możliwych do wykorzystania produktów oraz maszyn, wykonawstwem, nadzorem i utrzymaniem w ramach planowanych, jak i już zakończonych inwestycji.
W trakcie warsztatów poruszone zostały kwestie dotyczące projektowania fundamentów płytowo-palowych. Warsztaty przeprowadzone zostały w nowej formule: składały się z części merytorycznej oraz ćwiczeń, natomiast całość zwieńczył test oraz możliwość konsultacji z wykładowcami.
W trakcie obrad Prelegenci odnieśli się do niuansów związanych z realizacją inwestycji kubaturowych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych. Tempo zmian w zakresie rozwiązań technologicznych związanych z tymi realizacjami zobowiązuje nie tylko do propagowania tychże zmian, lecz również do podejmowania dyskusji na ich temat. Dlatego też od tegorocznej Konferencji wprowadziliśmy nowość, a mianowicie fora dyskusyjne, w trakcie których przedstawiciele świata nauki, firm, jak również inwestorów oraz uczestników odnieśli się do konkretnych zagadnień związanych z realizacjami geoinżynieryjnymi w budownictwie kubaturowym oraz inżynierii lądowej. Głównym celem wydarzenia było wspólne wskazanie konkretnych rozwiązań, które ułatwią realizację inwestycji z różnych obszarów budownictwa.

Relacja z wydarzenia

Monika Socha-Kośmider
Przewodnicząca Konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

WTOREK 03.12.2019


PRAKTYCZNE
WARSZTATY
PROJEKTOWANIE
FUNDAMENTÓW
PŁYTOWO-PALOWYCH


zdobywasz wiedzę merytoryczną z możliwością ćwiczeń podczas warsztatów

ŚRODA 04.12.2019


SESJE
REFERATOWE
WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE
W INFRASTRUKTURZE KOMUNIKACYJNEJ
I BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM

 
słuchasz ekspertów,
zgłębiasz wiedzę na temat
wyzwań geoinżynieryjnych

CZWARTEK 05.12.2019


FORA
DYSKUSYJNE
WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE
W INFRASTRUKTURZE KOMUNIKACYJNEJ
I BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM

dyskutujesz z przedstawicielami wszystkich
stron procesu inwestycyjnego

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

WTOREK 03.12.2019

PRAKTYCZNE
WARSZTATY
PROJEKTOWANIE
FUNDAMENTÓW
PŁYTOWO-PALOWYCH

 
zdobywasz wiedzę merytoryczną z możliwością ćwiczeń podczas warsztatów

PRAKTYKA + ĆWICZENIA

ŚRODA 04.12.2019

SESJE
REFERATOWE
WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNIKACYJNEJ I BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM

 
słuchasz ekspertów, zgłębiasz wiedzę na temat wyzwań geoinżynieryjnych

FORUM
DYSKUSYJNE
WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE W INFRASTRUKTURZE KOMUNIKACYJNEJ


dyskutujesz z przedstawicielami wszystkich stron procesu inwestycyjnego

WYKŁADY + WYMIANA OPINII

CZWARTEK 05.12.2019

FORUM
DYSKUSYJNE
WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE W BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM

dyskutujemy z przedstawicielami
wszystkich stron procesu
inwestycyjnego

WYMIANA OPINII

WTOREK 03.12.2019
WARSZTATY
PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW PŁYTOWO-PALOWYCH

1100 – 1200

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1200 – 1400

WPROWADZENIE TEORETYCZNE

 • Czym jest i jak działa fundament płytowo-palowy?
 • Stany graniczne fundamentu płytowo-palowego – możliwe mechanizmy utraty nośności
 • Nośność fundamentu płytowo-palowego określona na podstawie charakterystyki obciążenie–osiadanie
 • Nośność fundamentu płytowo-palowego określona wg Eurokodu 7
 • Eurokod 7 – stara i nowa generacja norm
 • Badania podłoża gruntowego konieczne w przypadku projektowania fundamentów płytowo-palowych
 • Case study – istniejące przykłady fundamentów płytowo-palowych

1400 – 1500

OBIAD

1500 – 1630

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • Metodyka projektowania fundamentu płytowo-palowego – możliwe metody projektowania:
  • wg Mandoliniego
  • wg Kacprzaka
  • inne metody

1630 – 1700

Ćwiczenia: Zaprojektuj swój fundament płytowo-palowy

1700 – 1800

Test wiedzy i dyskusja (z możliwością zadawania pytań)

1800 – 1900

KOLACJA

 

PROWADZĄCY:

Grzegorz Kacprzak

Politechnika Warszawska

Mariusz Leszczyński

Komitet techniczny KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Piotr Rychlewski

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ŚRODA 04.12.2019
SESJE REFERATOWE

0800 – 0910

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 

0910 – 0920

OTWARCIE KONFERENCJI

Monika Socha-Kośmider, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.

OTWARCIE KONFERENCJI

0920 – 1045

SESJA I

Niedoskonałości w rozpoznaniu podłoża dróg – banalne przyczyny i kosztowne skutkidr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Stopień rozpoznania podłoża gruntowego – rozwiązania i realizacja zabezpieczenia ścian głębokich wykopów jako geneza wybranych awariiprof. dr hab. inż. Maciej K. Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Kalkulatory MES do analizy zabezpieczenia głębokich wykopów dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK. Politechnika Krakowska

Wykorzystanie metody obserwacyjnej i pomiarów odprężenia podłoża do określenia maksymalnej wysokości budynków posadowionych w rejonie infrastruktury podziemnejdr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW, Politechnika Warszawska

Nowa generacja Eurokodu 7 – rola rozpoznania podłoża w projektowaniu geotechnicznymWitold Bogusz, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki; Mariusz Leszczyński, Komitet techniczny KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

1045 – 1115

PRZERWA KAWOWA

1115 – 1420

SESJA II

1420 – 1520

OBIAD

1520 – 1700

SESJA III

Zmiany klimatu a projektowanie geotechniczne – aktualna potrzeba czy wyzwanie przyszłości?dr inż. Tomasz Godlewski, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki

Opis i klasyfikacja gruntów i skał według NORM PN-EN 14688, 14689 – dr Edyta Majer, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Wzrost znaczenia badań geofizycznych w rozpoznaniu podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowegodr inż. Irena Bagińska, Politechnika Wrocławska

Wpływ budowy na obiekty sąsiednie – przemieszczenia, drgania, hałas, pył i inne dr inż. Rafał Sieńko, Politechnika Krakowska

Zastosowania georusztów w budownictwiedr inż. Jacek Kawalec, Politechnika Śląska

2000 – 0100

UROCZYSTA GALA, ROZDANIE NAGRÓD TYTAN 2019

Firmy nominowane w obszarze geoinżynierii:

 • Keller Polska sp. z o.o. za kompleksowe prace geotechniczne mające na celu optymalne kosztowo oraz bezpieczne posadowienie obiektów nowo budowanego zakładu produkcyjnego i centrum logistycznego na terenie zakładów Agros Nova w Łowiczu,
 • Polbud-Pomorze sp. z o.o. za zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie komory naprawczej podziemnego rurociągu DN800 w bardzo trudnych warunkach geotechnicznych i przestrzennych na czas naprawy podziemnego rurociągu, który należy do strategicznej dla kraju sieci zaopatrzenia energetycznego,
 • Warbud S.A. za technologię sprężonych mikropali, która została opracowana przez Zespół Projektowy Geotechniki i Fundamentowania Warbud S.A. i jest objęta ochroną zgodnie z procedurą zgłoszenia patentowego.

Atrakcje: występ zespołu BUSKERS BAND, stoisko VR, zabawa przy dźwiękach muzyki

CZWARTEK 05.12.2019
FORA DYSKUSYJNE

0930 – 1100

NOWE WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE W BUDOWNICTWIE KUBATUROWYM

Mariusz Leszczyński

Komitet techniczny KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Piotr Rychlewski

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Wraz z bardzo szybkim rozwojem metod badawczych, analitycznych oraz rozwiązań materiałowych i technologii wykonawstwa robót wznosimy coraz to bardziej zaawansowane technicznie obiekty kubaturowe. Budujemy je coraz częściej w ścisłej zabudowie miejskiej, w trudnych warunkach geotechnicznych, posadawiając je coraz głębiej. Dlatego też chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wybrane, istotne uwarunkowania związane z rosnącym poziomem wyzwań geoinżynieryjnych w tego rodzaju budownictwie. Jednocześnie, podkreślając, że aby podołać tym wyzwaniom nie zawsze konieczne jest stosowanie najbardziej zaawansowanych i skomplikowanych technik, niejednokrotnie właściwe ujęcie problemu u podstaw znacznie ułatwia pracę na kolejnych etapach projektu i budowy oraz pozwala na skuteczną eliminację ryzyka.

 • Problematyka prac geotechnicznych w ograniczonej przestrzeni istniejącej zabudowy.
 • Wyzwania związane z koordynacją i uzgodnieniami projektowymi przy udziale wielu stron zaangażowanych w proces projektowania – case study na przykładzie realizacji budowy w bezpośrednim sąsiedztwie metra.
 • Kluczowa i niedoceniania rola studiów przedprojektowych.
 • Badania geotechniczne – etapowanie i dobór. Wpływ wcześniejszych badań (otworów) na stateczność hydrauliczną wykopów.
 • Coraz głębsze wykopy – przeciążenie ścian, duże przekroje i zbrojenie.
 • Odwodnienia głębokich wykopów oraz przecieki ścian w czasie budowy i eksploatacji. Zmiana reżimu wód gruntowych spowodowana instalacją obudowy wykopu (lub kondygnacji podziemnych obiektu) – rola predykcji.
 • Osiadanie ciężkich/wysokich budynków zależnie od rodzaju warunków gruntowych.
 • Monitorowanie przed, w trakcie i po zakończeniu inwestycji.

1100 – 1130

PRZERWA KAWOWA

1130 – 1300

WYZWANIA GEOINŻYNIERYJNE W BUDOWNICTWIE INFRASTRUKTURALNYM

Joanna Bzówka

Politechnika Śląska

Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

 • Czas realizacji robót:
  • rozwiązania technologiczne skracające czas wyłączeń przy przebudowie infrastruktury drogowej i kolejowej (pasy rozdziału, konstrukcje tymczasowe rozbieralne i neutralne środowiskowo);
  • techniki wgłębnego mieszania i stabilizacji masowej – wzmocnienia szyte na miarę;
  • pale gotowe do natychmiastowego obciążenia;
  • kontrola zakresu robót w trybie online – systemy raportowania przez moduły GPS.
 • Względy ekologiczne i monitoring wpływu na otoczenie – komunikacja i koordynacja branż:
  • komunikacja z klientem i BIM;
  • komunikacja online z otoczeniem placu budowy.
 • Techniki bezurobkowe:
  • ograniczenie transportu „na budowę” – wykorzystanie przez modyfikację materiałów miejscowych;
  • ograniczenie transportu „z budowy” – wbudowanie lub przemieszczenie w ramach placu budowy materiałów miejscowych.
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych z innych branż gospodarki:
  • drobne frakcje z kopalni kruszyw – formowanie nasypów – rola badań przydatności i jednostek naukowo-badawczych w ich ocenie;
  • spoiwa hydrauliczne na bazie popiołów lotnych – ekologiczne i „bezemisyjne” materiały do stabilizacji podłoża gruntowego w dużych kontraktach infrastrukturalnych;
  • formowanie nasypów i kolumn kamiennych z przekruszu betonowego i kruszonych materiałów skalnych z kopalni węgla kamiennego;
  • rola badań R&D.
 • Standaryzacja i ewaluacja wymagań odnośnie do przemieszczeń, deformacji i właściwości filtracyjnych efektów robót geotechnicznych (hydrotechnicznych, drogowych, mostowych):
  • bieżąca kontrola obiektu podczas wznoszenia – rola informacji zwrotnej dla projektanta – metoda obserwacyjna i bieżąca aktualizacja parametrów modelu obliczeniowego.

1300

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

1305

OBIAD

PRELEGENCI

Irena Bagińska

Politechnika Wrocławska

Witold Bogusz

Instytut Techniki Budowlanej

Joanna Bzówka

Politechnika Śląska

Tomasz Godlewski

Instytut Techniki Budowlanej

Mateusz Hager

Greifbau

Michał Januszewski

ArcelorMittal

Grzegorz Kacprzak

Politechnika Warszawska

Jacek Kawalec

Politechnika Śląska

Kamil Kiełbasiński

Polservice Geo sp. z o.o.

Maciej K. Kumor

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Mariusz Leszczyński

Komitet techniczny KT254 ds. geotechniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Edyta Majer

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Ryszard Perucki

MC-Bauchemie sp. z o.o.

Paweł Popielski

Politechnika Warszawska

Jarosław Rybak

Politechnika Wrocławska

Piotr Rychlewski

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Mariusz Sarzyński

STABAU GmbH & Co. KG

Hannes Seiler

STABAU GmbH & Co. KG

Rafał Sieńko

Politechnika Krakowska

Daniel Słowikowski

Polbud-Pomorze sp. z o.o.

Andrzej Truty

Politechnika Krakowska

Łukasz Wackowski

Keller Polska

Jędrzej Wierzbicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Łukasz Wujek

Keller Polska

Michał Zorzycki

Warbud S.A.

WSZYSCY PRELEGENCI

OBEJRZYJ RELACJE Z POPRZEDNICH EDYCJI

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

SPONSOR GENERALNY

SPONSORZY ZŁOCI

SPONSORZY SREBRNI

PATRONAT MEDIALNY

NAGRODY
TYTAN
2019

NAGRODY
TYTAN
2019

Nagrody TYTAN to przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. wyróżnienia dla najlepszych projektów i produktów od 16 lat. Kandydatami do nagrody mogą zostać zarówno projekty już zrealizowane, jak i planowane, będące na etapie koncepcji oraz wykonawstwa, a także innowacyjne produkty i technologie, dostępne na polskim rynku, stosowane w ww. obszarze. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybiera jury, w skład którego wchodzą uznani eksperci – uczestnicy rynku i przedstawiciele ośrodków naukowych, badawczych oraz branżowych stowarzyszeń. W obszarze geoinżynierii nagroda została wręczona podczas uroczystej Gali w dniu 4 grudnia w trakcie IX Konferencji „GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE”.

WYRÓŻNIENIE UZNAWANE W BRANŻY

PRZYZNAWANE PRZEZ NIEZALEŻNE JURY

CENNIK UCZESTNICTWA

PAKIETY DLA FIRM

Pakiet pełny

1490 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne i warsztatowe
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Kolacja (3.12.2019 r.)
Obiady (3-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Pakiet konferencja

1190 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Obiady (4-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Warsztaty

490 zł/os.*

Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały warsztatowe
Obiad (3.12.2019 r.)
Przerwa kawowa
*cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

PAKIETY DLA INWESTORÓW

Dla przedstawicieli instytucji i firm inwestorskich: Zakładów Gazowniczych, Wodociągów, Telekomunikacji, GDDKiA, Urzędów Miast i Gmin, itp. oraz uczelni.

Pakiet pełny

1390 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne i warsztatowe
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Kolacja (3.12.2019 r.)
Obiady (3-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Pakiet konferencja

1090 zł/os.*

Konferencja (4-5.12.2019 r.)
Sesje robocze (5.12.2019 r.)
Materiały konferencyjne
Gala rozdania nagród TYTAN (4.12.2019 r.)
Obiady (4-5.12.2019 r.)
Przerwy kawowe
*cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

Warsztaty

490 zł/os.*

Warsztaty (3.12.2019 r.)
Materiały warsztatowe
Obiad (3.12.2019 r.)
Przerwa kawowa
* cena nie uwzględnia opłaty za nocleg

MIEJSCE KONFERENCJI

HOTEL

BEST WESTERN PREMIER****

KRAKÓW

ul. Opolska 14a,

31-323 Kraków, Polska

Namiary GPS: N 50°05’27,2” E 19°54’52,2”

HOTELE

HOTEL BEST WESTERN Premier Kraków ****
Pokój jednoosobowy 249,00 zł
Pokój dwuosobowy 269,00 zł

Rezerwacja on-line

HOTEL BEST EFEKT WESTERN Kraków ****
Pokój jednoosobowy 239,00 zł
Pokój dwuosobowy 259,00 zł

Rezerwacja on-line

Lokalizacja Konferencji

BEST WESTERN Premier**** Kraków 
ul. Opolska 14a,
31-323 Kraków, Polska

Wskazówki dojazdu