Udostępnij stronę

Nagrody TYTAN

tytany

Nagroda TYTAN to uznane w środowisku branżowym trofeum. Przyznawana jest przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do współpracy wybitne grono Jury, którego skład tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism naszego wydawnictwa.

W obszarach budownictwa geoinżynieryjnego, mostowego oraz podziemnego nagroda wręczana jest od 2006 r., a jej historia sięga roku 2003, kiedy to przyznano pierwsze statuetki dla firm z branży bezwykopowej.

W latach 2006–2010 nagrody w wymienionych kategoriach wręczano w trakcie Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA”, a od 2011 r. zwycięzców ogłaszamy w czasie uroczystej Gali, organizowanej pierwszego dnia Konferencji „Geoinżynieria w budownictwie”. Od 2015 r. nagroda w kategorii budownictwo podziemne wręczana jest podczas Konferencji „Budownictwo Podziemne”.

Kolejne rozdanie nagród w obszarze "Geoinżynieria" będzie miało miejsce w trakcie 6. edycji Konferencji "GEOINŻYNIERIA w budownictwie" w dniu listopadzie 2016 r. 

Zasady wyłaniania laureatów nagrody TYTAN

Co roku projekty zgłaszane są do nominacji przez Redakcję Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o., członków Jury, firmy oraz przedstawicieli branży. Również Państwo mogą wysyłać zgłoszenia do nominacji za pomocą znajdującego się poniżej formularza.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do nominacji przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. jest udział w Konferencji przedstawiciela nominowanej firmy, a także ukończenie projektu do momentu ogłoszenia nominacji.

Wyłonienie zwycięzców (spośród maksymalnie 3 nominowanych w danej kategorii) w obszarach budownictwa geoinżynieryjnego oraz mostowego odbywa się poprzez głosowanie niezależnego Jury. Każdy z Członków Komisji ma do dyspozycji pulę punktową (7, 5, 3), którą rozdziela pomiędzy firmy nominowane w danej kategorii. Zwycięża firma, która zgromadziła największą ilość punktów.

Skład Jury:

Prof. dr hab. inż. Marek Cała z Akademii Górniczo-Hutniczej
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Rektor Politechniki Krakowskiej
Dr inż. Wojciech Grodecki z Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała z Politechniki Gdańskiej
Dr hab. inż. Maciej Kordian Kumor, prof. UTP z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
dr inż. Jarosław Rybak z Politechniki Wrocławskiej
Dr inż. Karol Ryż z Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska z Politechniki Warszawskiej
Mgr inż. Monika Socha-Kośmider z kwartalnika „GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele”
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś z Akademii Górniczo-Hutniczej
dr hab. inż. Andrzej Truty, prof PK z Politechniki Krakowskiej
Dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.