Prelegenci

#BB2024

Roland Kośka

Gaz-System S.A.

Ekspert w dziedzinie technologii wydobycia i przesyłu gazu, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz zarządzania jakością w procesie inwestycyjnym. Wiedza poparta 20-letnim doświadczeniem przy realizacji strategicznych projektów gazociągowych w Polsce. Wcześniej przez około 10 lat był związany z branżą górniczą i wiertniczą w obszarze inwestycji dotyczących poszukiwania i wydobycia węglowodorów oraz złoż surowców. Aktualnie zajmuje się technologiami bezwykopowymi w ramach budowy gazociągów, organizacją procesu oraz nadzorem nad realizacją, począwszy od fazy inicjowania poprzez projektowanie i budowę do odbiorów przejść bezwykopowych w projektach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Technologie bezwykopowe w budowie sieci przesyłowej gazu. Nowe projekty do realizacji

W prezentacji omówiony zostanie zakres dokonanej rozbudowy sieci przesyłowej. Zaprezentowane zostaną wykorzystane technologie, w tym zrealizowane ekstremalne projekty, skala zastosowania poszczególnych technologii oraz projekty w realizacji i stosowane w nich nowe technologie. Prlegent omówi także nowe wyzwania w zakresie wdrażania proekologicznych technologii w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jako nowe możliwości wykorzystania i rozbudowy sieci przesyłowej z wykorzystaniem technologii bezwykopowych.