Prelegenci

#BB2024

Miłosz Felsmann

AGCOR GROUP sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunki Inżynieria Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z remontami rurociągów przesyłowych, zdobywane w trakcie realizacji budowy rurociągów przesyłowych, jako wykonawca oraz dostawca rozwiązań. Od wielu lat konsultuje dobór właściwych typów izolacji w procesie realizacji strategicznych projektów dla największych operatorów rurociągów przesyłowych ropy i gazu – w kraju i za granicą. Jest autorem artykułów i opracowań w tym zakresie.

Dobór skutecznej metody zabezpieczania antykorozyjnego połączeń spawanych rurociągów przesyłowych w procesach instalacji bezwykopowych

Przedstawione zostaną sposoby zabezpieczania połączeń spawanych rurociągów stalowych w izolacji fabrycznej, stosowane w procesach budowy rurociągów przesyłowych. W opracowaniu autor skupia się w szczególności na aspektach związanych z prawidłowym doborem i aplikacją materiałów izolacyjnych, w przypadku wykorzystywania w procesie budowy technologii bezwykopowych. Podczas wystąpienia omówione zostaną powszechnie stosowane technologie zabezpieczeń, m.in. SFP Coatings® SOLIDE PP oraz SFPC® POLY-LAM. Wiedza teoretyczna poparta zostanie praktycznymi przykładami projektów zrealizowanych w kraju i za granicą.