Prelegenci

#BB2024

Michał Bzdon

BOR-WIERT sp. z o.o.

Wytyczne doboru i projektowania sieci metodami bezwykopowymi na podstawie doświadczeń wykonawczych

Autor omówi przegląd dostępnych technologii wiertniczych i ich dobór w zależności od specyfiki n.in. warunków gruntowych. Poruszy także zagadnienie dokładności wykonawczej w technologiach bezwykopowych.