Prelegenci

#BB2024

Filip Slavtchev

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG

Filip Slavtchev łączy wiedzę geologiczną z głębokim doświadczeniem w sprzedaży i umiejętnościami zarządzania, posiadając tytuł magistra inżyniera wiertnictwa i geoinżynierii oraz pracując jako specjalista ds. sprzedaży i menedżer ds. rozwoju biznesu w branży wiertniczej przez ponad pół dekady. Logicznie rzecz biorąc, w TRACTO jest odpowiedzialny za rozwój rynków technologii bezwykopowych ze szczególnym uwzględnieniem wierceń kierunkowych w Polsce Wschodniej. W praktyce oznacza to, że oprócz promowania budownictwa bezwykopowego w ogóle, Filip zajmuje się zapotrzebowaniem klientów na maszyny i usługi w tym regionie.

Bezpieczeństwo i komfort dzięki sprawdzonym technologiom – przewiert sterowany pod rzeką Dunajec z wykorzystaniem wiertnicy TRACTO 28N Plus.

Podczas prezentacji przedstawione zostaną szczegóły wykonania przez firmę JAMAT przewiertu sterowanego o długości 420 m pod rzeką Dunajec. Przewiert wykonano z wykorzystaniem wiertnicy 28N Plus produkcji Tracto. Prezentacja zawierać będzie informacje o:
• przedmiocie inwestycji,
• wykorzystanym sprzęcie,
• warunkach geologicznych,
• etapach wykonania przewiertu,
• wyniku przewiertu,
• korzyściach z zastosowania wiertnicy 28 N Plus.
Prezentacja będzie skierowana do przedstawicieli branży budownictwa bezwykopowego. Jej celem jest pokazanie możliwości wiertnicy 28N Plus podczas wykonywania przewiertów sterowanych pod rzekami w oparciu o innowacyjne technologie.
Wybór nowatorskich rozwiązań oraz innowacyjnych technologii w wykonaniu przewiertu przez firmę Jamat wyraźnie wskazuje na jej zaangażowanie w zrównoważoną realizację inwestycji, nacisk na minimalną ingerencję w naturalne środowisko, jak również maksymalne skrócenie czasu operacyjnego.