Prelegenci

#BB2024

Dymitr Petrow-Ganew

Herrenknecht AG

Mikrotunelowanie w wielkośrednicowych systemach kanalizacji i retencji

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej ze specjalnością Maszyny Robocze Ciężkie. Jest prekursorem technologii bezwykopowych w Europie Wschodniej. Od 1993 r. zajmował się promocją horyzontalnych przewiertów sterowanych HDD (ang. Horizontal Directional Drilling) w Polsce. Od 2003 r. pracuje w niemieckiej firmie Herrenknecht AG na stanowisku dyrektora handlowego odpowiedzialnego za rynki Europy Wschodniej i Centralnej. Dostarczał na polski rynek m.in. głowice TBM dla Metra Warszawskiego i do budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku (o średnicy 12,5 m). Jest uczestnikiem ponad 100 konferencji na temat infrastruktury podziemnej i technologii bezwykopowych oraz autorem kilkudziesięciu publikacji i referatów dotyczących mikrotunelowania i tarcz TBM (ang. Tunnel Boring Machine).
Jest członkiem międzynarodowych organizacji ISTT, ITA AITES oraz członkiem Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki.