Prelegenci

#BB2024

Dr Jędrzej Bujny

Kancelaria Bujny prawo dla ekosystemu

Płuczka wiertnicza jako odpad – wyzwania i problemy natury prawnej

Kwalifikowanie płuczki wiertniczej jako odpadu generuje po stronie podmiotów odpowiedzialnych za jej powstanie liczne obowiązki natury prawnej. Celem referatu będzie zaprezentowanie palety obowiązków jakie prawodawca nakłada na te podmioty, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Bazy o odpadach i posiadania stosownych „odpadowych” decyzji administracyjnych

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY Prawo dla ekosystemu. Od blisko dwóch dekad wspiera podmioty działające w sektorze infrastrukturalnym i komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej.