Prelegenci

#BB2024

Dr inż. Arkadiusz Szot

Politechnika Wrocławska

Aspekty ryzyka w mikrotunelowaniu – teoria i rzeczywistość 

W wystąpieniu przedstawione zostaną podstawowe aspekty ryzyka występujące w realizacjach z użyciem technologii mikrotunelowania. Zostanie to skonfrontowane z praktykami mitygowania ryzyka zaobserwowanymi podczas licznych realizacji w Polsce oraz innych krajach europejskich. Przedstawiona konfrontacja może stanowić pakiet wskazówek dla przedstawicieli inwestorów, autorytetów decyzyjnych, organów nadzorczych i samych wykonawców robót mikrotunelowych.