Prelegenci

#BB2024

Dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Horyzontalne otworowe wymienniki ciepła w technologii HDD w miejskich wyspach ciepła

Geoenergetyka obejmuje m. in. pozyskiwanie i magazynowanie ciepła w górotworze. W miastach (w Polsce) obserwuje się podwyższone temperatury, nie tylko powietrza atmosferycznego, ale też w gruncie. Wynika to głównie z miejskiej infrastruktury jak ciepłociągi, kanalizacja, metro, asfaltowane powierzchnie. Dzięki zastosowaniu technologii HDD możliwe jest pozyskiwanie ciepła dzięki ułożeniu w otworach wymienników ciepła typu U-rurki lub układów centrycznych. Referat opisuje wykonanie pierwszego horyzontalnego wymiennika otworowego na AGH w postaci pojedynczej U-rurki DN40. Przedstawiono wyniki badań porównawczych wymienników pionowych i horyzontalnych. Opisano możliwości aplikacyjne dla instalacji geotermalnych/gruntowych pomp ciepła.

Prof. AGH dr hab. inż. Tomasz Śliwa (ur. 25 maja 1970 r. w Nowym Sączu) jest zatrudniony w krakowskiej AGH od 1996 roku. Jest twórcą i kierownikiem Laboratorium Geoenergetyki w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Jest autorem ponad 300 publikacji (w tym artykułów, referatów konferencyjnych, poradników, atlasu, wytycznych, monografii i in.) oraz wielu prac naukowo-badawczych dla przemysłu, samorządów, stowarzyszeń i fundacji oraz grantów krajowych i międzynarodowych jako kierownik i/lub wykonawca. Odbył wiele staży zawodowych. Od 1998 roku jest audytorem energetycznym z listy KAPE. W 1999 odbył studia podyplomowe Geothermal Training Programme na Islandii (6 miesięcy) w specjalności Geothermal Utilization. Uczestnik wielu konferencji i kongresów na wszystkich kontynentach. W 1995 r. uzyskał magisterium, w 2002 r. doktorat, a w 2014 r. habilitację – wszystko w tematyce szeroko pojętej geotermii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień górnictwa otworowego. Laureat licznych nagród i brązowego Krzyża Zasługi. Twórca polskojęzycznej terminologii w zakresie geoenergetyki. Twórca i kierownik Studiów Podyplomowych „Geotermia”, twórca i kierownik specjalności „Geoinżynieria i geotermia” na II stopniu studiów AGH, wykładowca Szkoły Doktorskiej AGH w ramach autorskiego modułu „Geothermal Utilisation”. Pomysłodawca i organizator corocznego Seminarium „Geoenergetyka i geotermalne pompy ciepła”. Pomysłodawca, projektant i realizator instalacji geotermalnych na terenie AGH w Krakowie i w Młoszowej (razem 48 otworów wiertniczych, badania naukowe oraz ogrzewanie i klimatyzacja obiektów AGH). Członek stowarzyszeń, członek i kierownik różnych zespołów na AGH w Krakowie.