Prelegenci

#BB2024

Dr hab. inż. Jan Ziaja, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dobór racjonalnej/optymalnej technologii bezwykopowej budowy rurociągów

Dla większości osób, zajmujących się na co dzień budową podziemnych instalacji liniowych, wybór pomiędzy technologią bezwykopową a instalacją w wykopie otwartym wydaje się oczywisty. Szczególnie w trudnych lokalizacjach. Ale pytaniem zasadniczym bywa już wybór konkretnej metody bezwykopowej. Przecież ich dostępność na rynku instalacji w Polsce jest już bardzo szeroka: HDD, Direct Pipe, mikrotunelowanie itp. W referacie autor postara się ten wybór ułatwić w oparciu o opracowany schemat blokowy podejmowania decyzji. Podejmie też próbę odpowiedzi na pytanie, czy wybór technologii ma być racjonalny, czy też optymalny. I dla kogo?

Studia magisterskie ukończył w roku 1990 na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH. Od 1990 roku jest pracownikiem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. W roku 2000 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2014 stopień doktora habilitowanego na tym samym Wydziale. Obecna dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Główne kierunki działalności naukowej to: technologie bezwykopowe, wiertnictwo, geoinżynieria. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii na WWNiG Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. W latach 2008-2016 był prodziekanem ds. studiów stacjonarnych. Kierownik studiów podyplomowych „Nowoczesne technologie wykopowej budowy rurociągów”. Autor i współautor ponad 120 publikacji, 100 opinii i opracowań dla przemysłu, promotor blisko 70 prac magisterskich i ponad 50 inżynierskich. Jest zapalonym wędkarzem, byłym sportowcem i koneserem dobrej kuchni.