Prelegenci

#BB2024

Dr inż. Beata Nienartowicz

IDEANTE | Politechnika Warszawska

Aspekty ryzyka w mikrotunelowaniu – teoria i rzeczywistość 

W wystąpieniu przedstawione zostaną podstawowe aspekty ryzyka występujące w realizacjach z użyciem technologii mikrotunelowania. Zostanie to skonfrontowane z praktykami mitygowania ryzyka zaobserwowanymi podczas licznych realizacji w Polsce oraz innych krajach europejskich. Przedstawiona konfrontacja może stanowić pakiet wskazówek dla przedstawicieli inwestorów, autorytetów decyzyjnych, organów nadzorczych i samych wykonawców robót mikrotunelowych.

Adiunkt naukowo-dydaktyczny na wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz właścicielka firmy IDEANTE, świadczącej usługi projektowe i doradcze z zakresu bezwykopowych renowacji rurociągów a także projektowania i remontów infrastruktury wod-kan i obiektów towarzyszących. W swojej działalności szczególny nacisk kładzie na wsparcie Zamawiających w zwiększeniu efektywności w planowaniu, projektowaniu oraz przygotowaniu formalnym bezwykopowych renowacji rurociągów. W latach 2008–2018 pracownik Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, gdzie pełniła m.in. funkcję opiekuna i operatora Mobilnego Laboratorium Infrastruktury Podziemnej Miast, co pozwoliło jej zdobyć bogate doświadczenie w prowadzeniu i opracowywaniu wyników badań in situ związanych z kompleksową oceną stanu technicznego obiektów infrastruktury podziemnej. Autorka kilkunastu publikacji krajowych i międzynarodowych oraz autor i współautor licznych ekspertyz i opinii technicznych o stanie technicznym obiektów infrastruktury podziemnej, jak również uprawniony i czynny projektant.