Prelegenci

#BB2024

Dr inż. Andrzej Kolonko

Politechnika Wrocławska

Rozwój metody „kret” do bezwykopowej instalacji przewodów podziemnych

W przypadku konieczności krótkich przejść metodą bezwykopową (np. pod drogą) dla przewodów infrastruktury podziemnej o średnicach do ok. 200 mm, warto rozważyć zastosowanie metody „kret” z uwagi na jej prostotę oraz niskie koszty. Mało kto zdaje sobie sprawę, że metoda ta została opracowana w Polsce, a pierwsze urządzenia były eksportowane m.in. do USA i Japonii.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w dziedzinie szeroko rozumianej infrastruktury podziemnej miast. Od wielu lat jest sekretarzem organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej pn. „Infrastruktura podziemna miast”.
Promuje upowszechnienie nowoczesnych technologii bezwykopowych, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach. Prowadzi działalność dydaktyczną na wydziałach Budownictwa Lądowego i Wodnego, Inżynierii Środowiska oraz Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest promotorem magisterskich prac dyplomowych, w tym nagrodzonej w konkursie organizowanym przez PZITB.
Dzięki dobrej znajomości języka angielskiego i niemieckiego rozwija współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i firmami, co pozwala na ciągłą aktualizację wiedzy i przekazywanie jej studentom.
Jest autorem i współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych w tym książek: „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych”, „Mikrotunelowanie” oraz „Renowacja przewodów wodociągowych metodą cementowania”
Ponadto jest autorem i współautorem trzech patentów oraz wzoru użytkowego.
Pełnione funkcje:
– sekretarz organizacyjny cyklicznej konferencji „Infrastruktura podziemna miast”
– członek zespołu redakcyjnego miesięcznika Inżynieria Bezwykopowa
– członek komisji rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych
– członek ITA – AITES Polska (International Tunnelling Association)
– członek EFUC – European Forum on Underground Construction
– członek PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
– członek wydziałowej komisji dyplomowej
– członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Komitet Techniczny 140
Nagrody:
– Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wielokrotnie otrzymywał nagrody rektora, dziekana i dyrektora instytutu.
– 2003 – nagroda za monografię (współautor) pt. „Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych” na Targach Książki Akademickiej „Atena”, Warszawa 2003.
– 2007 – nagroda Ministra Budownictwa za monografię (współautor) pt. „Mikrotunelowanie”, wydanej przez Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.